Maskulinitet og seksualitet

Skrevet d. 26-1-2022 17:48:42 af Ann kristin Hegseth - Sexolog, Psykoterapeut, Kognitiv terapeut, EMDR terapeut

Maskulinitet er sosialt konstruert og assosiasjonene er oftest knyttet til visse karakteristikk som lederskap, selvtillit, makt, dominant osv på et psykologisk plan. Fysiske kjennetegn er muskler og sterk fysikk. Definisjonen på maskulinitet varierer knyttet til samfunn, miljø, kultur, klasse, religion. Opp gjennom historien har maskulinitet blitt definert som ganske rigid og den ideale mannen har hatt mye å leve opp til. Fokus på følelser, omsorg, empati, ansvar og myke verdier hos mannen har i mange kulturer blitt minimalisert og lite verdsatt.

Når vi ser på medias fremstilling av maskuline verdier kan vi raskt bli minnet på om at mannen skal være modig, sterk, beslutningsdyktig. Han skal beskytte og kjempe for det han står for, uten altfor mye innlevelse og empati. Westernfilmer, actionfilmer, men også i dramafilmer blir mannen ofte fremstilt som emosjonelt mindre til stede enn kvinnen. I pornofilmer blir dette ytterligere forsterket gjennom fremstilling av mannen som fysisk aktiv, og lite emosjonelt til stede. Vold, utnyttelse, dominans og eierskap til kvinnen er noe som er gjennomgående i pornofilmer og derfor pålegger mannen å leve opp til nettopp dette.

I forhold til seksualitet og fremstilling av mannen som fysisk og lite emosjonelt til stede, har kvinnen blitt fremstilt som et offer. Det spørs om dette egentlig er litt urettferdig. Vi vet at maskulinitet ikke kan defineres ut ifra nevnte begrensninger. I møte med menn som oppsøker seksuell rådgivning så fremkommer det andre ønsker og behov enn disse stereotype definisjonene. Mannen er ikke emosjonelt fraværende, og forventninger via media, historie og kultur fører til at mange menn blir dratt mellom sine egne behov og hva han opplever å måtte innfri.

Det er på tide at også sexologer snakker for mannen og hans behov. Det er ikke slik at menn føler at definisjonen av maskulinitet nødvendigvis er riktig for dem, og da kan det bli både frustrerende og slitsomt å måtte leve opp til de forventningene. Hvor slitsomt må det ikke være å måtte fremstille seg selv som maskulin og sterk og leve opp til de forventningene som er stereotype, og hva med de menn som ikke kjenner seg igjen i dette? Hvor lett er det for mannen å fremlegge behov for nærhet, snakke om følelser, kjenne på svakhet, nederlag, savn og svik hvis dette ikke blir tatt imot eller akseptert? Disse feminine trekkene som kvinnen blir definert å ha eierskap til fører til usikkerhet og savn i mange forhold. Kvinnen formidler ofte i parterapi et savn etter flere myke verdier, kommunikasjon omkring følelser. Det er jo lettere sagt enn gjort hvis mannen hele tiden blir påminnet at hans manndom er knyttet til det motsatte.

Menn lever i snitt 7 år kortere enn kvinner, er oftere delaktig i mord, drap og brutal kriminalitet. Selvmordsfaren er større for menn og de søker sjeldnere hjelp for psykisk lidelse. Fysisk er oftest menn sterkere og større enn kvinnen, men mentalt tror jeg vi er mer like enn det som blir fremstilt. Samfunnet har et ansvar for å være bevisst de signaler som sendes og som skaper en rigid definisjon av mannen. Mannen bør slippe å måtte leve opp til sosiale konstruerte definisjoner, og få mulighet til å utvikle, uttrykke og leve opp til den personen de faktisk er.

Som sexolog ønsker jeg at mannen blir sett med litt andre øyne, og at prestasjonsangst knyttet til seksualitet som igjen kan føre til manglende lyst, ereksjonssvikt, for tidlig eller for sen utløsning blir sett på som en utfordring knyttet til forventninger som ikke skal eller bør innfris. Maskulinitet og femininitet er noe alle mennesker har i seg, og etter min mening har mannen lidd og lider av gamle oppkonstruerte definisjoner som skaper mange offer, ikke bare kvinnelige offer.

Så i 2022 skulle jeg faktisk ønsket meg en tid for mannen. Jeg har en tro på at hvis mannen ble møtt med andre forventninger så ville både kvinnen og mannen dra nytte av det, både fysisk og mentalt. Og hvem vet om parterapeuter ville fått litt mindre å gjøre knyttet til frustrasjon fra kvinnen om at mannen er lite følsom og tilstede, for det tror jeg er feil. Jeg tror mannen er like mye til stede og like følsom, men at dette ikke blir verdsatt og dyrket. Godt år til alle menn, og et håp om at dere blir møtt som den dere er.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.