Hvordan forbedre din selvtillit og selvfølelse - 3 effektive tips!

Skrevet d. 3-3-2017 09:36:49 af May Britt Lian - Reg. Tankefeltterapeut MNLH, NLP Master Coach, Veileder

  • Start med å identifisere dine følelser og erkjenn at slik er det!

Først da kan du gjøre noe med det. Erkjenn at når noe ikke virker, så må du gjøre noe annet! Av en eller annen grunn tror vi at resultatet kan endre seg til tross for at vi gjentar de samme tankemønstrene, strategiene og vanene. Slik er det ikke. Jeg har selv kjent på dette...

  • Gi makt til tanker som styrker selvfølelsen, selvtilliten og selvbilde! 

Dine handlinger er et resultat av dine følelser og tanker! Skriv gjerne ned de tingene du har håndtert bra eller mestret i løpet av dagen (journal). Gjerne spesifikke detaljer. Vår indre kritiker/sabotør stemme blir mindre eller fjernes når vi bl.a. feirer våre prestasjoner.

Det å gi deg selv ros for de tingene du gjør bra er lov, og helt nødvendig. Man kan godt gjør dette uten at man rakker ned på andre av den grunn. Din indre stemme er det jo ingen som hører. Når vi trener vår hjerne, "Amygdala" gjør vi dette bl.a. ved å øve på det som går bra. Dermed hjelper vi oss selv ved at vi assosierer masse positivt. Øve, øve, øve... DU er verdt det!

  • Vurder om det er noe du ønsker hjelp til. Gjerne detaljer eller spesifikke ting

Noen ganger kan andre gi deg praktisk hjelp eller et nytt perspektiv. Dette kan være hjelp fra både familie, venner, kollegaer og andre som er profesjonelle (psykolog, coach, terapeut etc.). Søk denne hjelpen! Det er ikke meningen at vi mennesker skal bære på "alt" alene, tenker jeg. Noen ganger trenger vi hjelp fra andre, og det er en god ting.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.