HAR DU PRØVD Å GÅ I MINE SKO, KANSKJE?

Skrevet d. 9-1-2018 13:45:12 af Elisbeth Bakkebø - Coach, Veileder, Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Det er så enkelt å gi råd og fortelle andre hvordan de skal leve livene sine.

Etterpåklokskapen er kanskje enda verre: ”Jeg viste at det ville komme til å skje. Hvorfor hørte du ikke på meg”

Jeg har jobbet i snart 7 år som veileder i et tiltak til nav; Individuell Oppfølging.  Der jeg har møtt mange forskjellige mennesker som trenger hjelp, støtte og veiledning for å komme seg tilbake til arbeidslivet.

En felles nevner for alle mine deltakere er at de alle vil bli møtt som enkelt individ og ikke som en samlet gruppe som har til felles å står utenfor arbeidslivet. De ønsker alle å bli møtt og respektert for dem de er.  Min jobb som veileder er å skape trygge møter, hvor de blir hørt på og støtte slik at de kan finne sin styrke og på den måten finne veien videre.

Som veileder trenger jeg å minne meg selv på at jeg ikke har gått deres sko.  Jeg har ikke deres livserfaring, utfordringer, sorger og gleder. Jeg har ikke kjent deres smerte på kroppen, fysisk og psykisk, og kan derfor ikke vite helt hvordan de har det. Min veiledning går ikke ut på å gi velmente råd, men spørsmål som får dem til å tenke og hjelper dem til å finne svarene sine selv.

Mitt grunnleggende menneskesyn er at alle gjør så godt de kan ut fra sine forutsetninger. Jeg ser på jobben min som en som hjelper mennesker til å finne ”beina sine” for da kan de gå vider selv.

De trenger i vertfall ikke at jeg kommer med en masse etterpåklokskap. ”Du skulle jo, forstått at du ikke skulle gjort det på den måten.  Nå har du rotet det godt til for deg selv”

Lignende kommentarer har de noen ganger fått masse av andre, gamle kollegaer, familie eller venner.  

Vi vet alle hvor lett det kan være å gå i den fellen, bruke etterpåklokskap.

Slik var kritikken, og alltid er den så klok – etterpå. Dette har H.C.Andersen sagt.

Det er derfor med stor glede jeg tenker på kloke venner eller veiledere som jeg har møtt på min vei, som har møtt meg i ydmykhet og ikke gitt meg følelsen av at jeg burde skammet meg når jeg har gjort feil. Skamme meg over at jeg ikke forstod det bedre, -før etterpå.

Etterpåklokskap

Når jeg tenker

etter

burde jeg tenkt

før.  

Dag Evjenth

Ta følelsen dine på alvor og ta vare på deg selv. 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.