Flukten fra følelser.

Skrevet d. 17-2-2019 20:35:42 af Elisbeth Bakkebø - Coach, Veileder, Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Det kan være tøft å kjenne på følelser - så tøft at noen velger å flykte fra dem.

Følelser er helt sentralt i mennesker sin drivkraft, det signaliserer hva som er viktig for oss og hjelper å kommunisere til andre hva vi trenger og hva som motiverer oss til å handle. Sinne hjelper oss til å sette grenser og gråt kan bidra til å bearbeide tap og uløst sorg. Bearbeidelse av vanskelige hendelser i livet skaper følelser som er viktig å ta på alvor.

Ofte flukter man fra følelser når det er flere følelser samtidlig, for eksempel når man blir sint på de man er glad i.

Vi mennesker har ulik sårbarhet og ulike følelser som vi opplever som vanskelige å takle. Hjelp og støtte til å snakke om de følelsene er ikke alle som har fått i barndommen eller senere i livet. De har derfor blitt følelser som en har funnet ut at en ikke vil ha eller må flukte fra, når de dukker opp. Når en har fått råd om å slutte gråte, ”store gutter gråter ikke”, lærer barnet at det ikke er rett å være trist. 

En måte å komme vekk fra følelser, kan være å sette lokk på dem, bortforklare hendelsen som følelsen vekte og stenge det av indre plan. Prøve og repetere for seg selv ” jeg skal ikke bry meg om det, jeg må ikke tenke på det”, slik en har fått som velment råd tidligere. En konsekvens kan være å finne lindring i å sove mye, isolere seg, bli kald og distansert.

På det ytre plan kan noen finne flukt og lindring i missbruke alkohol og rus, missbruk av mat eller overdreven trening. Effekten av å flukte er at det ”skrur av” følelsene, og ubehaget som følelsene vekket blir borte på kort sikt. Det kan lede til blant annet depresjon om en flykter fra følelser over tid.

Å bearbeide følelser innebærer å kjenne på dem og erkjenne dem, både de gode følelsene og de vonde. Det kan være smertefullt å kjenne på de vonde følelsene, som sinne og skuffelse, og de kan igjen aktivere minner om tidligere hendelser om å bli forlatt, straffet og avvist. Dette kan gi følelser som angst, skam og forakt.

I terapi kan en få hjelp til å se hvordan en flukter fra følelsene sine, og hvilke strategier en bruker. Her vil en få støtte og hjelp i bevisstgjøringen av å se andre muligheter enn å fortsette flykte.  Ut fra dette vil motivasjonen være evnen til å kunne kontrollere og bli kjent med følelsene sine. Støtte til å kjenne på, tolerere, håndtere og uttrykke følelsene er en stor del av jobben en gjør sammen med en terapeut.

Ta følelsene dine på alvor og ta vare på deg selv. 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.