Psykologiske undersøkelser utført av autorisert psykolog

af GoMentor

Sidst opdateret 15.1.2020

Reviewer GoMentor

Formålet med psykologisk undersøkelse

Psykologisk undersøkelse kan være aktuelt i flere sammenhenger og formålet kan være:

  • Utredning og dokumentasjon av problemer og ressurser
  • Diagnostisering og identifisering av alvorlighetsgrad og prognose
  • Utredning i forbindelse med behandlingsplanlegging og overvåking av utviklingen i en  pågående behandling
  • Avklaring i forhold til arbeidsmarkedet eller opplæringsmuligheter

Undersøkelsens forløp

I undersøkelsen vil man typisk bli bedt om å fortelle sin livshistorie, selvoppfatning, reaksjonsmønster og følelser i ulike situasjoner, samt hvordan man takler eventuelle psykiske og fysiske symptomer, samt erfaringer fra behandling og rehabiliteringsprosesser og deretter nåværende livssituasjon og ideer for fremtiden.

Tilbakemelding

Etter undersøkelsen vil psykologen vil utarbeide eventuelt testmateriale og gi kunden tilbakemelding.

Hva er en psykologisk undersøkelse

En psykologisk undersøkelse er basert på samtaler/strukturerte intervjuer med psykologen, samt en eller flere psykologiske tester. En psykologisk undersøkelsesrapport beskriver vanskeligheter og ressurser samt utviklingsmuligheter.

Grunner til å ta psykologiske undersøkelser

Det er mulig for en rekke aktører å be om en psykologisk undersøkelse. Det vil typisk være snakk om lokale myndigheter, forsikringsselskaper eller privatpersoner. Felles vil være en interesse i å avdekke ett eller flere punkter som beskrevet ovenfor.

Psykologiske undersøkelser utført av autorisert psykolog

Sølvi Laugsand Maria  Ahlin Moen Albert  Braae Ingeborg Roald
Søk med postnummer

Se utvalgte mentorer under

 

Vi samarbeider medHvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.