IMMUNFORSVARET & TARMSKYLLING.

Skrevet d. 6-10-2016 09:55:48 af Monica Huun - Helsecoach, Coach, Veileder

Et styrket immunforsvar er noe alle ønsker. For å overleve må vi unngå å få alvorlige sykdommer, mugne eller bli spist opp av bakterier eller infiseres med virus. Da er det

av største betydning at vi er levende og har et aktivt forsvar på flere nivåer i kroppen.

 

Vi har ansvaret for egen kropp, og kan med fordel hjelpe immunforsvaret med å

gjøre det enklere å beskytte vår egen overlevelse. Vi er både forsvarsminister og

hele militæret på en gang. Vår grad av egenomsorg, forebygging og muligheter og

vilje til å ta vare på oss selv, spiller all verdens rolle når det kommer til hvilke

forhold vårt immunforsvar lever under. Giulia Enders skriver i sin anbefalte bok

"Sjarmen med tarmen. Om et av kroppens mest undervurderte organer" følgende:

"Hver dag er det noen som redder livet vårt flere ganger. Celler som begynner å

vokse ukontrollert blir drept, soppsporer blir eliminert, bakterier gjennomhullet

og virus kuttet i to. Denne nyttige tjenesten utføres av immunforsvaret ved

hjelp av svært mange små celler. Immunforsvaret råder over eksperter på å

oppdage fremmede inntrengere, leiemordere, torpedoer og meglere. Alle

arbeider hånd i hånd, og det gjør de bemerkelsesverdig godt."

 

Kroppen er helt fantastisk i forhold til å prioritere det mest viktige for overlevelse til

enhver tid. Immunforsvaret er av aller største betydning, og om betingelsene

for dette utrolige forsvaret er dårlig, vil det koste oss mer energi.

Vi tenker det kan være en sammenheng mellom all utmattelse og slitenhet som

svært mange kjenner på i dag, og de betingelsene vi utsetter hele oss selv for, både

tanker, følelser og kropp. Konkret så inneholder maten, luften og miljøet en del

giftstoffer som kroppene aldri trengte å ha noe med å gjøre i steinalderen -eller for

150 år siden. Samtidig har vi stillesittende liv, og vi er likevel svært utsatt for stress

og press. Vi har tidsskjemaer, måleskjemaer og evalueringer å forholde oss til fra ulike

hold, og mange av oss er i tillegg temmelig kritiske til seg selv. Dette blir belastende.

Det blir da klokt og viktig å legge en plan for å kunne motvirke skadelige effekter og kompensere for det som gjør oss vondt helsemessig. Bevegelse, kosthold og et sinn

med mye glede i er sammen med natur og godemennesker svært virkningsfullt.

Vi vil i tillegg skrive om vårt skånsomme behandlingstilbud med vann til vårt livsviktige

organ, tarmen.

 

Men først tilbake til immunforsvaret og tarmen. Giulia Enders skriver videre i nevnte

bok:

"Størstedelen av immunforsvaret (ca. 80 prosent ) sitter i tarmen. Og med god

grunn. Her er nemlig hovedscenen for denne bakterielle Woodstock-festivalen

plassert, og som immunforsvar bør man til enhver tid holde den under oppsikt.

Bakteriene sitter i et avgrenset reservoar - tarmslimhinnen - og kommer ikke i

faretruende nærhet av våre celler. Her kan immunforsvaret leke med dem uten

at det medfører fare for kroppen. På den måten kan forsvarscellene gjøre seg

kjent med nye arter."

 

Når 80% av immunforsvaret jobber i tarmen er det åpenbart viktig med god tarmhelse. Erfaringskunnskap fra klinikkdrift i en årrekke har vist at tarmskylling gir gode

resultater ved nedsatt immunforsvar i de tilfellene dette skyldes

redusert tarmfunksjon. Pasientene vet selv best om de 1) Har et nedsatt

immunforsvar, da de ofte blir syke, og 2) Om dette bedres etter en serie med 

tarmskylling. Tilbakemeldingene viser hvordan tarmskylling er til hjelp, og dette

gir ringvirkninger til den totale helsetilstanden og videre til bedret livskvalitet.

Gjennom colon hydroterapi, som altså er en svært skånsom behandling der rent vann

gir en renselse i vårt fantastiske organ - tarmen. Til gjengjeld får vi et godt forsvar og vi får

en skarphet, styrke og kraft som gir superkrefter (særlig når vi er engasjerte,

inspirerte eller gjør noe voldsomt viktig som å ha det gøy).

 

Symptomer på at immunforsvaret trenger vår støtte og noen intervensjoner

kan være trøtthet, eksem, uren hud, infeksjoner, irritabilitet og depresjon.

Mennesket har en basisk natur. Den moderne livsstilen er derimot veldig «sur».

Mye av det vi spiser og drikker danner syre og er såkalt syredannende. I tillegg dannes

mye syre av press, stress, fokus på problemer og negative tanker. Dette er noe

kroppen må jobbe svært hardt for å bli kvitt eller prøve å nøytralisere ved å bruke

baskiske reserver fra kroppen (bla; kalsium og magnesium). Når det tærer på disse

reservene brytes blant annet beinvev ned.

Normalt kvitter vi oss med syreoverskudd gjennom urin, svette og menstruasjonsblod.

Det er slik at dersom vi ikke gjør noe for å motvirke syreproduksjonen vil

syreinnholdet bli for stort, og det kan bli en betennelsestilstand i kroppen som vil

påvirke nervesystem, immunsystemet og videre kroppens vitale organer. For å

motvirke dette vil ofte syren lagres i ledd, muskler og hud. Og der hvor det blir en

tilstand med for mye syre oppstår også smerte.

 

I 1931 fikk den tyske forskeren, Otto Warburg, nobelprisen i medisin for blant annet

å ha oppdaget at kreftceller bare trives i ett surt miljø (oksygenfattig).

Otto Warburg gjorde en viktig forskning på konsekvensen av et svekket immunforsvar

grunnet forstyrret stoffskifte.

 

Avslutningsvis vil vi oppfordre deg til å sette deg inn i tarmens viktige funksjoner. Det

er mange gode og lettleste bøker om temaet i disse dager: Sjarmen med tarmen og

Sunn tarm klart hode, er to bøker vi anbefaler på det varmeste. Et annet alternativ er

å la oss i Colon Helseklinikk ta oss av fordypningen i forskning og teori om tarmhelsen.

 

Om du har lest så langt er du gjerne interessert å ta colon hydroterapi behandlinger

(tarmskylling på godt norsk). Da vil vi fortelle at du trenger mer enn en behandling.

Videre er det viktig å ha et næringsrikt og godt kosthold. Mye grønnsaker som altså er 

basisk mat er gull for kroppen og hele deg. Så er det viktig å drikke mye vann. Kan

du vaske deg innvendig med tre liter rent vann daglig har du gjort en god innsats for

deg selv. Det er sterkt anbefalt å kjøpe med deg probiotika (melkesyrebakterier), da

dette er tarmbakterier som gir tarmen støtte til å fungere optimalt og i tillegg er det

mange andre helsefremmende egenskaper.

 

Helt til slutt et viktig fakta: Tarmen er organet med størst nervesystem nest etter

hjernen. Så ta vare på den. Skyll den av og til.

Vi står til disposisjon. For din helse og ditt velvære.

 

Vennlig hilsen oss i Colon Helseklinikk i Bergen.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.