Foskning og tarmhelse

Skrevet d. 6-10-2016 09:55:09 af Monica Huun - Helsecoach, Coach, Veileder

Vi som jobber i Colon Helseklinikk ønsker å jobbe for informasjon, kartlegging, dokumentasjon og legge til rette for forskning på området colon hydroterapi (tarmskylling).

Om det er en ting vi kan si sikkert om forskning og tarmhelse, så er det at det forskes enormt mye på tarmen og sammenhengen med sykdommer, autointoksikasjon (forgiftning fra innholdet i tarmen) og helsenivå.

Vi skriver dette fordi når det kommer til behandlingsformen colon hydroterapi (tarmskylling), så er det enkelte miljø som avviser det fordi de hevder det ikke forskes på dette. Erfaringskunnskapen som ligger i det terapeutiske arbeidet og resultatene av behandlingene er så gode for pasientene, at det i seg selv viser en effekt som er så sterk at det å avvise det er meningsløst. Vi kommer også tilbake til mer spesifikk forskning i denne bloggen, for den finnes.

Faktum er at colon hydroterapi ikke brukes i det offentlige helsesystemet i Norge, mens i Tyskland henviser legene pasienter til tarmskylling. Det har ikke alltid vært slik at leger ikke har hatt tilbud om colon hydroterapi. De hadde slike apparater på legekontorene frem til 1920 / 1930 årene. Dessverre ble denne behandlingen erstattet med kjemiske stoffer gjennom tabeletter, og det ble markedsført som noe fantastisk av legemiddelindustrien.

Nå er vi tilbake i en ny tid der pasienter er mer opptatt av kosttilskudd, kortreist, ren og økologisk mat. Vi har også blitt mer kritiske til vaksiner, medisin og inngrep i kroppen. Vi tenker dette er uttrykk for en selvstendighet, kunnskap og at det er en modenhet blant folk at de er mer kritiske og tar ansvar for egen helse.

Mange erfarer at i møte med fastlege og henvisningsinstanser på sykehus er det kun utredning, eventuelt en diagnose som irritabel tarmsyndrom, matallergi etc. som kan tilbys. Det er ofte lite mer som kan gjøres for pasienten.

For å sette dette på spissen, så gir det pasientene to helt motsatte veier å forholde seg til helsen på videre. Det er mulig å gi opp, og innfinne seg med situasjonen. Legene kan til og med oppfordre til at dette må en bare leve med og finne seg i. Mange erfarer dessverre at denne situasjonen gir depresjon og utmattelse o.a. Denne gruppen blir gjerne ensomme, isolerer seg og blir passive. Andre som går denne veien bygger opp mye sinne og frustrasjon, og kan for eksempel ta ut frustrasjonen når de hører om andre som prøver ut nye ting.

Så er det de som søker nye muligheter og veier og oppdager at det er mulig å få bedre helse gjennom andre kanaler enn de som har monopol på helsen i dag. Ved å bli kjent med seg selv både kroppslig, følelsesmessig og tankemessig, og gjennom det anerkjenne seg selv som eksperten på seg selv, kan en bruke det offentlige helsevesenet til det de er gode på (imponerende mye innen f.eks. hjerte, hjerne, organer, brudd osv.), samtidig som en prøver ut behandlinger og terapier som et alternativ på de områdene der det offentlige systemet kommer til kort. En slik måte å forholde seg til offentlige og alternative behandlingsformer er jo perfekt!

Tilbake til tarmskylling. Vi kan sammenligne den siste delen av tarmen med kloakkrøret den siste veien ut av huset, og det er vel ingen som mener at det er noe oppbyggende miljø i den delen av kloakkledningene, annet enn parasitter, sopp og giftstoffer.

For noen kan det åpenbare være som en nål i en høystakk, for andre er det nettopp helt selvfølgelig, logisk og klart. Vi har selv erfart og vet med sikkerhet at det selvfølgelig er bedre for helsen og rense endetarmen, slik at den regelmessig blir avlastet for kjemiske giftstoffer. Det sier seg selv at det er et bedre alternativ med tarmskylling enn motsatt.  Takke være teknologien og kunnskap kan dette i dag gjøres på en behagelig og naturlig måte.

Om du er en av de alt for mange som sliter med mage, tarm og andre symptomer som kan settes i sammenheng med tarmen, så vil vi anbefale deg en konsultasjon, enten via telefon, mail eller oppmøte, slik at vi kan sjekke om colon hydroterapi kan være noe for deg. Det passer for de fleste, enten som forebygging, renselse eller behandling av uønskede tilstander. Det er imildertid enkelte unntak, som blant annet graviditet.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.