Hva vil det si å være høysensitiv?

Skrevet d. 23-3-2018 22:03:01 af Sølvi Salomonsen - Psykoterapeut, Helsecoach

Det å være høysensitiv vil si å være mer sensitiv, følsom, var og mottakelig for ulike typer inntrykk. Nervesystemet er mer fintfølende og mottakelig for sanseinntrykk, stemninger og stimuli enn hos de fleste andre mennesker, og disse inntrykkene bearbeides dypere. Å være høysensitiv er et medfødt personlighetstrekk blant ca 20 % av befolkningen, og det er like utbredt blant begge kjønn og blant alle folkeslag i alle kulturer.


Høysensitive kjennetegnes ved å være mer var, intuitiv og oppmerksom på ting og situasjoner, på stemninger i et rom, hvordan andre egentlig har det, om det er konflikter under overflaten osv. Høysensitive mennesker blir også lettere overveldet. Når man legger merke til alt som skjer, er det naturlig å bli overstimulert når omgivelsene er for intense, sammensatte eller kaotiske over tid. Det kan gjøre at mange trenger mer alenetid eller hvile.

De øysensitive er ikke en ensartet gruppe. Noen er innadvendt, andre er utadvendt og noen er spenningssøkende. For mange kan naturen eller kontakt med dyr være viktig for å få påfyll. Andre kan uttrykke sin sensitivitet gjennom ulike former for kreativitet eller fysiske utfordringer som ulike sportsgrener.


Avhengig av hvordan man er blitt møtt med sin høysensitivitet gjennom livet, er det store forskjeller på hvilke mønster og forsvarsmekanismer den enkelte har utviklet for å beskytte sin sensitivitet. Dette som ikke er så lett å få øye på hos seg selv, kalles blindspots. Sammen kan vi avdekke hvilke mønster og forsvarsmekanismer du har utviklet som kanskje ikke lengre fungerer så godt for deg, for sammen å finne strategier som gjør at du kommer videre i din utviklingsprosess.

Alle kan bli overstimulert og stresset, men som høysensitiv kommer man raskere til dette punktet. Andre kjennetegn kan være stor innlevelsesevne, selvstendighet, nøyaktighet og fokus på detaljer, sterk rettferdighetssans, selvinnsikt og kreativitet.

Siden jeg er høysensitiv selv, har jeg utviklet en unik kunnskap og erfaring rundt dette temaet.  Jeg lærer bort teknikker og verktøy slik at livet som høysensitiv kan bli enklere å navigere i.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.