Hvordan få coaching betalt av arbeidsgiver

Skrevet d. 17-4-2018 15:58:36 af Sølvi Salomonsen - Psykoterapeut, Helsecoach

Stadig flere tar kontakt med en profesjonell coach. Noen får det også betalt av arbeidsgiver.

Det kan lønne seg for arbeidsgiver å dekke kostnadene for coaching både for ledere og medarbeidere. En profesjonell coach skal bidra til at du får klarere og mer bevisste bilder av din egen arbeidssituasjon.  Dette gjør det igjen lettere å prioritere og ta riktige beslutninger.  Noen får coaching som en del av lønnsbetingelsene.  Mange av utfordringene i en ny jobb er vi uforberedt på når vi går inn i vår første lederrolle.  Likevel hopper mange inn i det uten noen form for opplæring, veiledning eller støtte fra andre som har gjort det samme tidligere.  Dette til tross for at råd nr 1 fra nesten alle erfarne ledere til nye ledere er å skaffe seg en mentor, coach eller sparringspartner.

Hvorfor skal arbeidsgiver betale for coaching til en leder?

  • Arbeidsgiver har ofte ikke mulighet til å tilby deg den rette hjelpen og støtten du trenger.
  • Det er god økonomi for arbeidsgiver at du mestrer jobben din og skaper resultater.
  • Coaching er en spesialtilpasset prosess som er spesialtilpasset deg, i motsetning til et kurs.
  • En liten pris å betale for å redusere risiko.
  • Koster mindre enn en halv månedslønn


Hvorfor skal arbeidsgiver betale for coaching til en medarbeider?

  • Arbeidstagere som får hjelp til fokus og prioritering skaper bedre resultater.
  • En misfornøyd og frustrert medarbeider påvirker arbeidsmiljøet.
  • En frustrert medarbeider kan forvandles til å bli en motivert medarbeider.
  • Å få hjelp til å løse opp i følelsesmessige floker kan forebygge sykefravær.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.