Hva er NLP?

Skrevet d. 18-2-2018 12:54:13 af Sølvi Salomonsen - Psykoterapeut, Helsecoach

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering og er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer.  Det er metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.


NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre alle våre ressurser.  Metodikken er unik på sitt felt - den menneskelige funksjon.  Den hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse.  Det kan være for eksempel tanker, adferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller essensielle verdier.


NLP metodikken hjelper oss til å oppnå personlige og profesjonelle mål og til å utvikle de ressursene vi ønsker eller trenger for å nå våre mål. NLP utforsker forholdet mellom hvordan vi tenker (nevro), hvordan vi kommuniserer (lingvistisk), og våre adferdsmønstre og følelser (programmering).  Når vi ser hvordan du fungerer på disse tre nivåene, kan du ved hjelp av teknikker gå inn og endre både følelser, tanker og adferd slik at livet ditt endres i en retning du ønsker.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.