Utfordringer i parrelasjon

Skrevet d. 14-10-2016 09:44:34 af Jhoana Wage Selmer - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Veileder

Å være et par er ikke alltid lett. Gjensidige bekreftelser som anerkjennende ord og tid kan være elementer som bidrar til trygghet og tillit. Det er ulike omstendigheter som kan bidra til at det til tider er ekstra krevende å være par. Hverdag, livshistorier og erfaringer påvirker hvordan dere som par har det sammen. Dette påvirker også hvordan vi reagerer på, og opplever det som er sårbart, avvisende, erotisk, skamfullt og trygt. Det er når disse livshistoriene kolliderer at det kan oppstå frustrasjon og avstand. Oppvekst og erfaring påvirker hvordan vi håndterer dette Det å vise seg sårbar, ta ned forsvarsverket, kjenne etter og å formidle det kan oppleves som vanskelig.  Å formidle sårbarhet selv til en partner du står nær er ikke alltid lett.

Det kan være overraskende for mange at en par-relasjon også må jobbes med over tid. Forelskelsen og tiltrekningen som fører oss sammen endrer seg gjerne etter noen år. For noen går den over til noe dypere som kan kalles kjærlighet, andre strever med å finne tilbake til nærheten og de gode følelsene. Det å finne balansen mellom det å kunne være der for partneren, men samtidig ivareta seg selv og sine behov i en par-relasjon kan være utfordrende i hverdagen. Det å finne tid til korte, små, øyeblikk med gjensidige bekreftelser kan gi trygghet og tillit, men også være med på at gnisten kommer tilbake.

Som parterapeut er jeg opptatt av å skape et rom hvor paret opplever trygghet og tillit nok til å dele. Jeg har selv erfaring om hvor sårbart det er å komme i terapi som par. Jeg har også erfaring fra det å være i ulike par-relasjoner over tid og arbeidet som skal til for å få det til å fungere.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.