Innlegg: Tar du fra andre ansvaret som er deres? - GoMentor

Tar du fra andre ansvaret som er deres?

Skrevet d. 28-6-2017 09:34:10 af Brit Drageset

Tar du fra andre ansvaret som er deres?

https://pics.gomentor.com/p/id_9256__b_0__ext_png__w_180/mentor- missing.png

Lar du andre oppleve gleden av å lykkes?

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.