Sitter du ofte i lite effektive og langdryge møter?

Skrevet d. 20-1-2016 11:43:31 af Marga Dijkman - Coach - DNCF sertifisert coach

Mange opplever at arbeidsuken blir slukt av utallige møter, hvor diskusjonene løper i det uendelige. Det blir diskutert både problemer og løsninger, uten at vi helt har definert hva det er vi prater om, hva vi ønsker å finne ut av eller hva vi ønsker å oppnå. Vi sitter i møter hvor vi mangler fakta, det er mange antakelser, og klokka går.

Derfor har jeg skrevet noen tips til problemløsning, som kan redusere både antall bekymringer og ikke minst frigjøre tid brukt til å diskutere problemer.

Ett av mange temaer jeg jobber med sammen med mine kunder, er hvordan sørge for gode og effektive møter som oppleves nyttige og relevante for deltagerne rundt bordet.


Møter blir ofte brukt til å diskutere problemer. Ikke rent sjeldent diskuterer vi problemer og løsninger uten å egentlig vite hva nøyaktig hva som er problemet. Vi mangler fakta, og antagelser florerer. Tidsbruken og frustrasjonene rundt bordet øker. For litt siden snakket jeg med en leder som hadde brukt 35 timer av en arbeidsuke til å sitte i møter.


Effektive møter gjennom gode problemløsningsspørsmål

For å redusere tidsbruk i møter, samt øke graden av eierskap og ansvar hos hver enkelt ansatt/leder, anbefaler jeg nedenstående rutine. Disse fire spørsmål skal besvares i skriftlig form, før et problem havner på en møtebord, eller før noen går inn til sin leder med et problem. Det er viktig at det gjøres skriftlig, for mange tenker og sorterer godt når de må skrive det ned.


Hva er problemet? (Hente inn alle fakta – ikke antagelser. Hva er det vi med sikkerhet vet om problemet?)

Hva er årsaken til problemet? (Studere fakta og finne bakgrunnen for problemet.)

Hvilke mulige løsninger finnes på problemet?

Hvilken løsning foreslår du?

Ofte vil løsninger på problemer dukke opp som troll i eske, når folk tar seg tid til å tenke grundig gjennom et problem og mulige løsninger på denne måten.

Jeg leste at Leon Shimkin, en tidligere partner og adm.dir for et forlag i USA, Simon & Shuster, sa han var blitt kvitt 50% av sine bekymringer, og reduserte møtetiden for å diskutere forretningsproblemer med 75% etter å ha innført denne rutinen.


Gjør dette til en problemløsningsrutine for deg selv og evt. dine ledere/ansatte og fortell meg gjerne hvordan dette har skapt positive endringer når dere har testet det ut en stund.

- Marga Dijkman, CoachTeam as - House of Leadership

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.