Hva er egentlig forskjellen mellom gestaltcoaching og gestaltterapi?

Skrevet d. 15-1-2019 13:43:19 af Ann Kunish - Gestaltcoach, Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Coach

En del av de som tar kontakt med meg stiller meg dette spørsmålet. De skal booke sin første time, og lurer på hva de skal velge. Noen lurer på om det de strever med er "stort" nok til terapi. Kanskje de skal velge coaching? Noen lurer på om coaching må dreie seg om jobben eller idrett.

Jeg skjønner godt at folk spør - dette kom stadig opp under coachingutdanningen. Studentene lurte på forskjellen, og vi opplevde at våre instruktører hadde litt forskjellige måter å forklare det.

Metoden

Metoden som brukes i gestaltcoaching og -terapi er den samme. Vi tar tak i det som skjer i øyeblikket, og det som skjer med oss i våre relasjoner med andre. Vi baserer vårt arbeid på at endring kan skje kun da vi først har erkjent hvordan vi har det, i motsetning til hvordan vi vil ha det.

Coaching vs terapi

I coaching er rammene litt smalere. Det dreier seg ofte om jobb, det være utvikling, lederskap, kommunikasjon i team eller konflikt. Vi jobber for eksempel ikke med traumer eller din barndom. Men vi kan også jobbe med aspekter av ditt privatliv. Kanskje du ønsker å nå et bestemt mål eller lurer på hvorfor motivasjon uteblir. Kanskje du ønsker å jobbe med måten du kommunisere på. Alt dette kan gjøres i en coachingramme. Det er vanlig at vi avtaler et bestemt antall timer, og gjør opp status underveis for å se om du ønsker færre eller flere timer.

I terapi, derimot, kan vi gå mer i dyben på det som dukker opp. Det kan for eksempel vise seg at det som skurrer i ditt liv nå kan spores tilbake til noe som skjedde i barndommen. Kanskje du hadde en traumatisk opplevelse du ønsker å bearbeide, har fått en medisinsk diagnose du trenger støtte for å takle, eller er pårørende til en som er syk. Slike prosesser kan ofte gå over litt lengre tid.

Hvem skal jeg velge?

Å velge en coach eller terapeut har mye til felles med å velge lege eller optiker. Det skal være en person du opplever en god kjemi med - du skal tross alt diskutere deg selv med vedkommende! Det er viktig å ha tillit til din behandler. I Oslo er vi heldige - det er mange coacher og terapeuter å velge blant, så det er gode sjanser å finne noen du føler du kan jobbe med.

Fordelen med å velge en coach som også er terapeut, er at du slipper å bli henvist til en annen hvis det dukker opp ting som går utover coachingens rammer. Når dette skjer med mine coachingklienter, sier jeg fra om at vi beveger oss over i terapilandskap. Da snakker vi om hva dette innebærer, og klienten kan bestemme om han/hun ønsker å holde seg til coaching, gå over til terapi eller om vi skal bevege fritt frem og tilbake. Til syvende og sist er det alltid klienten som bestemmer veien, og terapeuten som er med som støttespiller.

Er mitt problem stort nok til terapi? 

Uansett om du velger coaching eller terapi, er ingenting for smått. Det er du som opplever ditt liv, og du som setter agenda. Det er alltid et privilegium for meg å høre hva som rører seg i mine klienters liv, og få lov til å jobbe med dem om det!

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.