3 grunner hvorfor folk lider unødvendig

Skrevet d. 27-8-2016 12:26:41 af Victoria Christensen - Psykoterapeut, Familieterapeut


Uvitenhet

Folk har ikke kunnskapen for å forandre livet sitt til å få gleden i deres liv. De har heller ikke det verktøy som kan hjelpe dem til å oppnå en kjærlighetsfull indre tilstand.

Det er en type uvitenhet. Men det finnes en annen type uvitenhet mye dypere, nemlig når folk glemmer hvem de virkelig er: En spirituelt høyre bevissthet.

De dømmer realiteten basert i hva de kan oppleve gjennom sanser; hva de kan se, høre, lukter, røre, smaker.

Man kan ikke se egentlig gleden eller sorg, lukten eller lys, glede eller sorg men alle vet de er sanne, eller hva?


Tilpasning

I de første årene av livet, barn tilpasser seg for å være en del av familien de er født i. Personlighetens dems blir også påvirket fra sannfunnet, autoriteter, venner, familie, medie o.s.v.

Ofte denne påvirkning gir en følelse av å ikke være verdiful. Å ikke fortjene. Uverdighet gjør at man ikke føler seg verd til å ta imot Glede og Kjærlighet.


Man lever da i


Frykt

Folk gjør hva som helst for å høre til. Det dypest frykten i ennhver menneske er å bli forlatt, dette er faktisk en større frykten enn å ikke bli elsket.  Det er en instinkt som kommer fra lang tilbake når vi lever i flokk og vi var avhengig av hverandre for overleve. Denne frykten bærer vi med oss videre i livet  inntil vi tar et bevisst valg til å leve frie i tillitt og kjærlighet.


Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.