Laila Kathleen Johansen -

Laila Kathleen Johansen

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Laila Kathleen Johansen -

Beskrivelse

Grip tak i livet:

  • Har din livssituasjon endret seg?
  • Er du rammet av sykdom, er i en behandlingssituasjon eller i en livskrise?
  • Hva er problemet? -når tankene bare flommer over, blir problemet uklart?
  • Trenger du en å snakke med, få selv satt ord på dine tanker og følelser


Hva innebærer et godt samliv? Det er ingen fasit på dette, livet må leves etter dine/ deres muligheter og ønsker. Kanskje du/ dere trenger hjelp til å sortere tanker, hendelser og følelser.


Drømmer du om en god balanse og stabilitet i livet --  dette kan du oppleve ved å endre handlingsmønstre og ta gode valg for deg selv. 


Demensomsorg
 

Glemmer du mer en du gjorde tidligere, er det vanskelig å koordinere din hverdag? Er du bekymret for din endrede livssituasjon. Trenger du noen å snakke med, eller er du bekymret for din partner. Jeg vil gjerne møte deg / dere der dere er i din/ deres prosess. Kognitiv svikt utarter seg forskjellig og vil kunne føre til en opplevelse av å møte utfordringer i hverdagen. Hvordan forholde seg til en uforutsigbar hverdag, ta tak i dagen i dag. 


Kreftomsorg 

For mange vil det å rammes av kreft skape store endringer i ens livssituasjon. Den trygge rammen i livet, som tidligere har vært en selvfølge, kan oppleves truet. Det kan være en endret livssituasjon i forhold til arbeid, familierelasjon, selvbilde, smerter, senskader, seksualitet etc. Innen kreftomsorg vil krisehåndtering og støtte til å mestre vanskelige utfordringer nødvendig. Jeg arbeider på en sykehusavdeling, der vi behandler pasienter med kreft. Har både individuelle, par og gruppesamtaler samtaler med pasienter og helsepersonell i min kliniske hverdag.


Parterapi og sexologisk rådgivning 

Er parforholdet satt på prøve, er lysten blitt borte? Har du ereksjonsproblemer, smerter ved samleie? Ønsker du rette søkelyset på intimitet og nærhet til din partner, snakke bedre sammen, kjenne lysten krible i kroppen? 


Om meg 

Jeg er sykepleier med spesialisering innen demens- og kreftomsorg med lang erfaring fra arbeidet innenfor sykehjem og sykehus. For noen år siden tok jeg utdannelse innen sexologisk rådgivning (NACS godkjent) fra universitetet i Agder 2009 til 2011, er medlem i Norsk Forening for Klinisk Sexologi. Er godkjent som faglig veileder innen NSF, Norsk sykepleierforbund. Grunnutdannelsen i veiledning og coaching tok jeg på høyskolen i Oslo og Akershus, Kjeller med avslutning i 2014. 


De siste årene har jeg arbeidet på en sykehusavdeling med kreftbehandling. Jeg arbeider både på sengepost og poliklinikk. Jeg er engasjert og liker det å arbeide med direkte pasientkontakt. Har engasjert meg spesielt i smertebehandling, livskvalitet, de psykisk, fysisk og sosiale aspekter ved å ha en alvorlig sykdom. Jeg har skrevet et kapittel i kreftsykepleie om akutt onkologiske tilstander ved kreft, så da er jeg en liten forfatter. Jeg holder foredrag for pasienter, pårørende og helsepersonell i forhold til kreft og seksualitet både for seksjonen der jeg arbeider og ute i kommunene både i samarbeid med kreftkoordinatorer og foreninger.


Jeg veileder også i klinisk stige både i grupper og veiledere. Har erfaring fra ulike kurser ved kreftrehabilitering, på Montebellosenteret i Mesnali (gruppeveileder). Har samtaler med pasienter, pårørende og par. Innen demensomsorgens ABC (opplæringsprogram i primærhelsetjenesten) har jeg undervist innen miljøterapi. Er med i styret, Oslo Demensforening for pårørende, hvor jeg har hatt møter med pasienter og pårørende i krise. Har ansvaret for å snakke om kommunikasjon og kognitiv svikt ved pårørende kurs. For tiden studerer jeg i Sorø Danmark ved Parterapeutisk institutt hos Inger Bugge Affektfokusert par og sexterapi, opplever det svært givende da jeg er kontinuerlig i min egen endringsprosess og evner å møte klienter der de er. Vi bruker ulike metoder, men ISTDP opplever jeg er en god metode for å klargjøre problemstilling og jobbe med følelsesmessige problem. Å forstå hva som skjer når vi kjenner uro i kroppen, får spenninger og kan oppleve at vi utvikler et forsvar (handlingsmønster) som vanskeliggjør vår hverdag. 


Jeg er svært dedikert i det jeg gjør og følger opp hver enkelt klient. Tenker det er viktig å møte hver enkelt der de er, da vi har ulike behov og ønsker. 


Mitt navn er Laila Kathleen Johansen

Biografi

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.