Johannes Kyvik

Terapeut, Psykoterapeut, Kognitiv terapeut

Fredrikstad , Videosamtale

17 referanser

Personlig fremmøte

Walk and talk(gå tur i Fredrikstad- og Sarpborg området) 850 kr. Avtal tid

Videosamtaler

Individuel samtale (GoMentor videosesjon) 700 kr. Avtal tid

Parsamtale (GoMentor videosesjon) 900 kr. Avtal tid

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

  • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
  • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
  • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
  • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
  • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
  • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
  • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
  • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Johannes Kyvik - Terapeut, Psykoterapeut, Kognitiv terapeut

Beskrivelse

Hei, søk meg opp på nettet, for kontakt, undertegnede får ikke lenger mails via dette nettstedet ved nye henvendelser.

Mvh

Johannes Kyvik


Medmenneske:

I møte med nye brukere pleier jeg å si:

» Om kjemien mellom oss ikke fungerer vil du få mindre utbytte av samtaler med meg». Vi har i dag mye kunnskap om relasjonens betydning for effekt av samtaler og terapi. Jeg har et stort fokus på; ekthet, varme, anerkjennelse og empati. Tilbakemeldinger jeg har fått tyder på at jeg kan oppleves som: oppriktig engasjert, faglig kompetent, omsorgsfull og som en behagelig samtalepartner.    Kognitiv terapi

Kognitiv terapi retter seg mot innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske problemer. Det er utviklet kognitiv terapi mot en rekke tilstander og lidelser. Jeg har erfaring med behandling av blant annet; depresjon, lav selvfølelse, enkeltstående traumer/PTSD, personlighetsproblematikk og ulike angstlidelser. Under følger noen eksempler på hva et samtaleforløp kan bestå av:: 


Depresjon skaper tanker om håpløshet, verdiløshet og meningsløshet. I tillegg til å møte deg med støtte, normalisering og annerkjennelse er det to områder jeg spesielt  jobber med når det angår depresjon; handlingene dine og tankelivet ditt. Når man blir deprimert kjenner man seg tappet for energi, initiativ og motivasjon. Man har kanskje skåret ned på aktiviteter som er knyttet til lidenskap, lek, glede og sosialt fellesskap, til fordel for; rutiner, økende isolasjon, bekymring og grubling. Dette skaper onde sirkler som forsterker og opprettholder depresjonen. Vi kan lokalisere "energilekasjer", redusere disse, samt støtte opp om- og øke påfyll av det som "fyller deg opp".  Jeg kan gi deg en økt forståelse for depresjonens bakgrunn, hvordan håndtere depressiv tenkning, samt verktøy til hjelp mot bekymring og grubling.


Sosial angst kan vise ulike ansikter; om det handler om frykt for å holde en presentasjon, å spise med andre  til å bedrive "smalltalk", eller å snakke i telefonen. Fellesnevnere kan være selvdevaluerende tenkning knyttet til egen person og mestring, frykt for at angsten skal synes og tap av ansikt. Jeg kan sette deg inn i de enkelte elementene ved sosial angst og legge til rette for mer hensiktsmessige fokus ved sosial interaksjon. Dette vil øke mestring og svekke angsten.


Panikkangst handler om kombinasjoner av sterke og raskt innsettende kroppslige symptomer, katastrofetanker og trang til å dempe disse ved sikkerhetsstrategier.  Det er svært vanlig om man er i relasjonelle konflikter eller om "summen av belastning" blir for stor. Man frykter nye anfall og blir på vakt etter signaler på disse; såkalt angst for angsten. Ved panikkangst gir jeg deg grundig info om angst, bakgrunn for den og hvordan vi kan mestre den, ved hjelp av gradvis eksponering for den.


De fleste av oss kan ha periodevis dårlig søvn ;kanskje det er mye stress på jobben, eller det er en bekymring som spiser av nattesøvnen. Om det "setter seg fast" og man plages av søvnløshet eller insomnia blir livet med et vanskeligere. Kognitv terapi kan vise til svært gode resultater ved behandling av disse vanskene. Vi samtaler om hvordan du kan legge til rette for god søvn og et godt søvnmønster, ved hjelp av ulike kognitive verktøy.


Vedvarende utmattelse/fatigue kan være en stor utfordring ved blant annet reumatisk sykdom, MS, Kronisk utmattelsessyndrom/ME, hjerte- og karlidelser, fibromyalgi og diabetes. Utmattelsen kan være fysisk og mental. Livskvalitet og fungering kan bli betraktelig påvirket. Kognitiv terapi for vedvarende utmattelse adresserer energityver i; tanker, følelser, kropp og våre handlinger/vaner og har vist god effekt ved mild-moderat grad av utmattelse. Jeg anvender et strukturert opplegg som anvendes ved Enhet for psykiske helsetjenester i Somatikken/Diakonhjemmet sykehus.


Brannfakler

Jeg brenner for at mennesker skal føle seg sett, forstått og respektert. Jeg har tro på menneskets iboende ressurser for endring og opplever at det er meningsfullt å vandre side-om-side i medmenneskers søken etter økt livskvalitet og et bedre liv.


Om meg 

Arbeidserfaring:

Jeg har lang erfaring med samtaler knyttet til psykisk uhelse, psykisk lidelse og stress/belastning. Av arbeidserfaring har jeg snart 2-tiår i spesialist- og kommunehelsetjenesten.


Utdanning:

Kognitiv terapeut (2 videreutdanninger; bred kompetanse)

Psykiatrisk sykepleier

Sykepleier


Medlem av:

NFKT

EABCT

NSF


Tid for samtale: hverdager ettermiddag/kveld (i utgangspunktet).

Du er velkommen til å kontakte meg for en uforpliktende samtale!

Biografi

Interesse- og erfaringsområder

Affektiv lidelse

Hypokonder tilstand

Anger management/Sinnemestring

Vedvarende psykosomatisk smertetilstand

Angst

Angstlidelser

Generell angst

Eksamensangst

Nervøsitet / usikkerhet

Panikkangst

Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD)

Prestasjonsangst

Sosial angst

Fobier

Agorafobi

Frykt for slanger

Sosial angst

Avhengighet

Pårørende til en misbruker

Depresjon

Krise

Par og familie

Familieliv

Foreldrerollen

Oppdragelse

Lavt selvverd

Personlig utvikling

Relasjoner

Selvaksept

Vanskelige følelser

Psykoser

Selvskading

Selvmordstanker

Sjokk og traumer

Traume

Skyld og skam

Sorg og tap

Mistet søsken

Sykdom og smerte

Pårørende til sykdomsrammede

Søvnvansker

Søvnløshet

Søvnproblemer

Avhengighet og misbruk

Helse

Jobb

Overgrep og mishandling

Personlighetsforstyrrelser

Tvangslidelser (OCD)

Araknofobi

Flyskrekk

Frykt for bakterier og støv

Frykt for hunder

Frykt for kreft

Høydeskrekk

Klaustrofobi

Rusavhengighet

Dataavhengighet

Spilleavhengighet

TV-avhengighet

Alkoholmisbruk

Alkoholabstinenser

Cannabismisbruk

Koffeinmisbruk

Misbruk av beroligende midler

Bipolare lidelser - tidligere manisk depressiv lidelse

Dysthymi

Ensomhet

Nedstemthet

Vinterdepresjon

Aspergers syndrom

Målsetting

Mosjon og motivasjon

Vekttap og overvektsproblemer

Delirium

Kognitive forstyrrelser

Livskrise

Identitetskrise

Psykisk vold

Vold i hjemmet

Fysisk mishandling

Kommunikasjon

Parforhold

Kommunikasjonsproblemer

Sjalusi

Skilsmisse og samlivsbrudd

Utroskap

Tenåringsforeldre

Avklare verdier

Dårlig selvfølelse

Dårlig selvtillit

Eksistensielle problemer

Energi

Grensesetting

Indre ro

Målsetting

Planlegging

Spirituell utvikling

Borderline personlighetsforstyrrelse

Engstelig personlighetsforstyrrelse

Schizofreni

Selvmordsforsøk

Kutting

Ulykkestraumer

Voldstraumer

Mistet barn

Mistet forelder

Mistet partner

Spiseforstyrrelser

Anoreksi

Bulimi

Stress

Utbrenthet

Kronisk stress

Arbeidsstress

Kroniske smerter og smertemestring

Sykdom

Uhelbredelig sykdom

Søvnapnø

Tilpasningsreaksjon med angst og depresjon

Tilpasningsforstyrrelser

Alder

41-50

Referanser

Kvinne, sosial angst. - "Jeg har slitt med depresjon og særlig sosial angst i hele mitt voksne liv. Jeg kontaktet Johannes da jeg fikk en ny jobbsituasjon hvor det ble forventet at jeg eksponerte meg selv mye mer enn jeg var komfortabel med. Jeg var faktisk livredd. Johannes møtte meg med stor medfølelse, og verktøyene jeg fikk utdelt gjorde at jeg følte meg trygg nok og klar for å jobbe med min angst. Jeg har nå vært i flere sosiale situasjoner som jeg aldri trodde at jeg ville greid å stå i. Jeg opplevde Johannes som engasjert, dyktig og empatisk."  Les mer  Les mindre

Mann, 30-årene, angstproblematikk. - "Først når jeg tok kontakt med Johannes Kyvik, var jeg helt sikker på at jeg aldri ville bli fri fra angsten. Aldri! Jeg slet MYE med angst og panikkangst. Etter bare noen få samtaler har jeg nå fått tilbake kontrollen over følelsene og ser ikke lenger på angst som noe "farlig". Jeg eksponerer meg selv daglig og det takket være at Johannes gav meg det verktøyet og mer til! Selv om jeg til tider er urolig så bruker jeg det jeg har lært og det vil en dag gi meg livet helt tilbake. Jeg vil med dette anbefale ham på det sterkeste!! Uendelig masse takk til deg Johannes."  Les mer  Les mindre

Kvinne, pårørenderolle. - "Jeg henvendte meg grunnet mine katastrofetanker og hvordan disse påvirket meg negativt mtp min rolle som mor. Jeg opplevde konkrete angstsituasjoner når jeg tenkte på fremtiden til mine barn, selv om de er voksne. Mitt ønske var å kunne leve og nyte eget liv uten å stadig vekk bekymre meg i så sterk grad som jeg gjorde. Normale tanke som også handler om bekymring som kommer med morsrollen vil jeg nok alltid ha og dette kan jeg fint leve med. Det var tankene som skapte høy grad av angst jeg måtte få hjelp til. Under samtalene med Johannes ble jeg oppmerksom på eget kontrollbehov og hvordan dette påvirker meg når mine barn er voksne. Dette var et tema jeg jobbet mye med mellom samtalene gjennom øvelser. Denne bevisstgjøringen var nok helt avgjørende for meg og som også ble nøkkelen ut av de verste tankene og følelsene. Det å ta opp helt konkrete her-og-nå situasjoner å få feedback og bevisstgjøring knyttet til disse, ga kjemperesultater. Jeg har fått hjelp til å etablere nye strategier for å endre mønstre som jeg satt ganske så fast i. I tillegg har jeg fått mer tillit. Tusen takk for kjempefin hjelp!"  Les mer  Les mindre

Mann, 25 år, Aspergers syndrom, utfordringer med depressive tendenser. - "Jeg lærer meg mye jeg kan bruke i livet gjennom samtalene med Johannes Kyvik. Jeg får bekreftet en del av mine tanker. Jeg lærer mye kognitivt. Den direkte effekten/responsen er redusert selvskade og at jeg er bedre på følelser."  Les mer  Les mindre

Mann, 28 år, utfordring med livskrise og depresjon. - "Johannes er en person jeg har preiket med i en periode nå, jeg føler vi har en god dialog og jeg føler meg ofte lettere etter en samtale. Jeg føler han hjelper meg til å hjelpe meg selv gjennom en tøff periode. Vi har en god dialog som jeg føler jeg får mye ut av."  Les mer  Les mindre

Mann, 43 år, utfordring med depresjon/søvn/samliv/småbarnsfase/sorg/bekymring. Livskrise. - "Johannes er en dyktig mentor. Han er kunnskapsrik, fokusert og gir gode råd. Han har gode kvaliteter som menneske og er en trivelig person å snakke med. Med sitt eget liv som referanse viser han forståelse, medfølelse og engasjement og gir god oppfølging utenfor timene. Jeg føler meg godt ivaretatt. Jeg har hatt stor nytte og glede av å snakke med Johannes. Han har hjulpet meg med å forstå vanskelige følelser, fokusere på de riktige tingene og gitt meg motivasjon til å stå oppreist i en vanskelig livssituasjon. Jeg tror alle med vanskeligheter vil ha nytte av å snakke med Johannes."  Les mer  Les mindre

Kvinne, 32 år, utfordring med depresjon og sorg. - "Jeg er strålende fornøyd og føler jeg har fått god hjelp og gode verktøy i timer med Johannes Kyvik."  Les mer  Les mindre

Mann, 45 år, utfordring med lav selvfølelse og avhengighet. - "Hvis man sliter med noe psykisk, enten det gjelder selvfølelse, bekymringer eller andre plager, så er det ingen som kan komme med en magisk quick fix som løser alt. Den jobben må man gjøre selv. Johannes har en unik evne til å stille de riktige spørsmålene og gi de riktige verktøyene slik at man kan mestre denne jobben. Johannes har hjulpet meg til å sette en rekke hendelser gjennom livet i sammeheng og har hjulpet meg til å komme meg gjennom en svært vanskelig periode. Han har systematisk gått inn for å hjelpe meg med å jobbe med problemets kjerne istedenfor å prøve å drive brannslukking ved å behandle symptomene. I mitt tilfelle handlet det om en avhengighet som har rot i oppveksten og dårlig selvfølelse. Det å ha Johannes med på laget har ikke bare vært til hjelp for denne avhengigheten. Det å ha gått gjennom denne prosessen har gjort at mange brikker har falt på plass når det gjelder meg selv, oppveksten, reaksjonsmønstre og mitt eget selvbilde. Jeg kan varmt anbefale Johannes som en svært dyktig og empatisk terapeut!"  Les mer  Les mindre

Mann, 31 år, utfordring med sosial angst og lav selvfølelse.  - "Johannes er dyktig i samtaleterapi og har god kunnskap innen kognitiv terapi. Har er en sympatisk og støttende terapeut, og har vært hjelpsom i å legge en plan for å behandle min sosiale angst og jeg har fått gode råd underveis."  Les mer  Les mindre

Mann, 40-årene. Utfordring med sjalusi og depresjon. - "Kommer med gode råd og god oppfølging. Kan anbefales!"  Les mer  Les mindre

Mann, 19 år. Utfordring med lav selvfølelse etter flere år med mobbing i oppvekst. - "Før tenkte jeg mine utfordringer var for små til å oppsøke hjelp. Nå er jeg styrket i troen på at det er viktig å oppsøke hjelp, når livet blir for vanskelig å bære. Jeg har hatt stor effekt av å jobbe med ulike måter å vurdere min tenkning på. Å stille spørsmål ved ulike vanskelige tanker, for på den måten å få en mer balansert tenkning, går etter en del trening mer automatisk nå. Jeg har det bedre i tanke- og følelseslivet, er roligere i kroppen min og er mer rasjonell i handlingene mine enn før. 10 av 10 vil anbefale Johannes Kyvik."  Les mer  Les mindre

Mann, 25 år, sosial angst, psykosomatikk. - "Jeg ble møtt med god forståelse og merket med en gang at jeg snakket med en som hadde erfaring. Jeg forklarte problemene jeg hadde i sosiale situasjoner og de fysiske symptomene jeg hadde samtidig. Johannes satt opp en konkret plan på hvordan vi skulle jobbe med dette, som var tilpasset min hverdag. Etter å ha jobbet etter planene har jeg lært hva som skal til for å mestre situasjonenene og jeg føler meg mye bedre. Johannes er tilgjengelig, forståelsesfull og kunnskapsrik, noe som passet utrolig godt for meg!"  Les mer  Les mindre

Mann, 60-årene. Jobbet med: bekymring, grubling, angst og depressive symptomer. - "Jeg opplever at samtaler med Johannes har hjulpet meg til å håndtere tanker og følelser fra tidligere vanskelige hendelser og relasjoner. Ette endt forløp sover jeg bedre og bekymrer meg mindre. Jeg har videre mindre grublerier knyttet til relasjoner og situasjoner vi har jobbet. Jeg vil si jeg sitter igjen med en "god-følelse"."  Les mer  Les mindre

Mann, 29 år. Jobbet med; avhengighet, lav selvfølelse og livsmestring. - "Meget bra! Absolutt verdt det. Johannes er profesjonell, empatisk og faglig dyktig."  Les mer  Les mindre

Engelsk talende kvinnelig pasient /Utfordring med bekymring og kortvarig søvnløshet. - "Johannes helped me address my issue with constant worrying and thaught me some CBT-tips for my sleep problems. He is kind, a good listener and is very patient. He is easy to talk to and I felt comfortable sharing my issues. I truly recommend using his therapy services."  Les mer  Les mindre

Tommy Jørgensen, psykiatrisk sykepleier, tidligere kollega, Sykehuset Østfold. - "Jeg har jobbet sammen med Johannes på psykiatrisk akuttmottak i 7 år. Johannes er faglig dyktig og holder seg faglig oppdatert. Johannes møter pasienter på en empatisk og vennlig måte, pasientene fikk raskt tillit til Johannes. Jeg og noen kolleger diskuterte noen ganger hvem vi hadde ønsket som vår kontaktperson, hvis vi ble lagt inn i psykiatrien. Johannes sitt navn ble nevnt oftest."  Les mer  Les mindre

Åmund Fidjeland, seksjonsleder/Sykehuset Østfold, tidligere sjef.  - "Jeg kjenner Johannes Kyvik godt som fagperson - vi jobbet sammen i mange år i psykisk helsevern i Sykehuset Østfold. Johannes Kyvik er et omsorgsfullt menneske med mye visdom og innsikt. Jeg vil virkelig anbefale deg å ta kontakt med ham!"  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.