Carina Henske - Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Coach, Parterapeut, European Certified

Carina Henske

Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Coach, Parterapeut, European Certified

Videosamtale

5 referanser

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER

Carina Henske - Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Coach, Parterapeut, European Certified

Beskrivelse

Få støtte i en krevende situasjon og bli bedre kjent med deg selv - du kan påvirke hvordan du har det


Terapi gir deg støtte til å finne ut hva du vil, trenger og ønsker i livet. Jeg tror på at du kan skape positive endringer, og selv påvirke hvordan du har det. Ved å bli bedre kjent med deg selv, blir det også enklere å se ditt eget potensiale, muligheter og begrensninger. Jeg tar imot voksne, unge voksne, ungdom, barn og par.


Møter deg med varme, respekt og verdighet

Jeg ønsker å møte deg med varme, respekt og verdighet. Alle mennesker er unike og jeg jobber derfor på ulike måter avhengig av hvem jeg møter. Klientene som kommer til meg har forskjellige utgangspunkter og utfordringer, og jeg er vant til å arbeide med mange forskjellige temaer og problemstillinger. Det kan for eksempel være lav selvfølelse, utfordringer i parforhold, valg, traumer, egenomsorg, grensesetting, ensomhet, forventningspress, stress, uro, angst, nedstemthet, spiseforstyrrelser, selvskading eller kommunikasjon.


Bli bedre kjent med deg selv og se flere valgmuligheter

Kropp, tanker og følelser henger sammen, og vi utforsker hvordan du kan bli mer bevisst følelser, reaksjoner og handlinger. På den måten blir du bedre kjent med deg selv og kan se flere valgmuligheter. Når du blir mer klar over hva du gjør, hvordan du påvirker andre og selv blir påvirket, kan du velge å gjøre det annerledes.


Jeg støtter deg der du er

Min jobb er å møte og støtte deg der du er, uten å dømme. Relasjonen mellom klient og terapeut er sentral, det vi skaper sammen gjør at du blir trygg på oss. Et slikt samarbeid betyr at også jeg kommer til å dele av meg i møte med deg. Det som oppstår i møtet mellom oss i terapien, gjenspeiler ofte det du ellers opplever i livet. Ved å bli klar over hva som skjer, kan du bruke disse erfaringene i møte med andre mennesker, utenfor terapirommet. En grunnleggende idé i gestaltterapi er at alle mennesker er ansvarlige for sine valg og handlinger innenfor de begrensningene omgivelsene gir. Ved å ta ansvar for ditt eget liv har du stor mulighet til å påvirke hvordan du har det.


Oppfølging av meg som terapeut

Jeg er medlem av Norsk gestaltterapeutforening og går jevnlig til veiledning for å få støtte i arbeidet jeg gjør sammen med mine klienter. I veiledning kan jeg ta opp utfordringer og få tilbakemeldinger fra veilederen og andre terapeuter. ​Jeg følger foreningens etiske retningslinjer om taushetsplikt og behandling av klientens opplysninger. Jeg er også pålagt å holde meg faglig oppdatert og ta videre- og etterutdanning. For tiden utdanner jeg meg videre i Somatic Experiencing, en kroppsbasert behandlingsform som hjelper deg til å forløse stress og traumer.


Individualterapi

I terapien legger jeg vekt på at du blir mer bevisst egne følelser, reaksjoner og handlinger. Slik kan du bli bedre kjent med deg selv og se ulike valgmuligheter.

Det er mange ulike grunner til å komme i terapi. Noen av dem er:  


 • Behov for å sortere tanker og følelser 
 • Ønske om endring, eller følelsen av å stå fast 
 • Lav selvfølelse og usikkerhet
 • Utfordringer i parforholdet
 • Ønske om å bli bedre kjent med seg selv, egne behov og grenser
 • Angst, sinne, sorg eller nedstemthet
 • Behov for en å snakke med ​


Parterapi

I parterapi får dere økt innsikt i hvordan dere kommuniserer med hverandre, og hva det gjør med forholdet. Snakker dere sammen på en måte som skaper nærhet, misforståelser eller avstand? Er dere rause med hverandre, eller kritiske? Ved å bli klar over hvordan dere kommuniserer, har dere mulighet til å velge å snakke sammen på en annen måte, og få det annerledes. Parterapi passer for dere som ønsker endring og nye muligheter. ​

Det er mange ulike grunner til å komme i parterapi. Noen av dem er:

 • Behov for å snakke bedre sammen
 • Ønske om mer nærhet, tillit og trygghet
 • Utfordringer i parforholdet
 • Behov for å avklare forventninger og ønsker
 • Tilbakevendende konflikter
 • Skilsmisse og samlivsbrudd
 • Krevende livshendelser
 • Samarbeid om barna 
 • Ønske om å forebygge utfordringer i forholdet ​


Andre par

Dere trenger ikke være kjærester for å komme i parterapi. Søsken, foreldre og barn, venner og andre par er også velkommen.  ​


Foreldreveiledning

Å være foreldre er noen ganger krevende, og det kan oppstå utfordrende situasjoner i møte med barn og unge. Jeg støtter og veileder deg alene, eller sammen med din partner. 


Om meg

 • Jeg er utdannet gestaltterapeut MNGF fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og jobber fulltid som terapeut.
 • Jeg tar nå videreutdanning i Somatic Experiencing.
 • Jeg har videreutdanning i traumeterapi.
 • Jeg har jobbet med kommunikasjon i over 20 år, som kommunikasjonssjef, kommunikasjonsrådgiver og journalist.
 • Jeg har grunnkurs i Traumebehandling for voksne fra RVTS Øst. 
 • Jeg er sertifisert via VIVAT i førstehjelp ved selvmordsfare.
 • Jeg har en cand. mag-grad fra Universitetet i Oslo med blant annet psykologi og journalistikk.
 • Jeg er 48 år, er gift og har to tenåringer. 

Du er varmt velkommen til meg!


Hvis du kommer fysisk er det er parkering rett utenfor, og t-bane og buss stopper rett ved. 


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
Jeg bruker ikke kalenderen hos GoMentor så ta kontakt for avtale om tid eller bestill time via nettsiden min. 

Biografi

Referanser

Kvinne, 38 år - "Jeg begynte å gå til Carina i en periode hvor jeg ikke hadde grep om mitt eget liv, når alle knutene var blitt så stramme at jeg ikke visste hvordan jeg skulle håndtere det. Carina er en terapeut som skaper det rommet hvor det er trygt å åpne opp. Det er akkurat som om hun ser mye mer enn hva jeg forstår, og gjennom samtale, spørsmål og øvelser har jeg funnet min egen vei og utviklet meg til å være mer tro mot meg selv og tryggere i mitt eget liv. Når jeg ser tilbake på disse to årene er jeg veldig takknemlig for det arbeidet hun gjør, det betyr veldig mye for meg. "  Les mer  Les mindre

Kvinne, 44 år - "Takk for at du har hjulpet meg - og oss - gjennom et vanskelig år, og for at du har gitt meg tro på dagen og fremtiden!"  Les mer  Les mindre

Kvinne, 28 år  - "Carina er en utrolig trygg og god terapeut med ekte engasjement og omtanke. Hun tar godt vare på meg gjennom hele terapiprosessen. Det som kan være vondt og skummelt får en god og trygg ramme hos Carina, som gjør at det føles lettere og mindre skummelt å dele det innerste. Hun introduserer på en naturlig måte, ulike metoder og måter å jobbe på, for å oppnå den endringen eller innsikten jeg ønsker å nå. Jeg er så takknemlig for den gode støtten Carina har gitt meg og for alt det vi har fått til sammen gjennom terapien. Jeg vil anbefale henne på det varmeste. "  Les mer  Les mindre

Kvinne, 29 år  - "Jeg har gått til Carina i underkant av et år og er svært fornøyd med hvordan hun har nærmet seg mine utfordringer og måten vi jobber på. Carina fremstår som interessert, åpen, varm og proff i sitt møte med meg. Det gjør at jeg tørr og kan dele mindre og større utfordringer med henne. Carina tar meg alltid på alvor, hun er god til å lytte og gi råd, men hun er også god til å utfordre meg og mine tanker på en positiv måte. I løpet av tiden jeg har gått til Carina har jeg kommet meg videre med utfordringene jeg har, og lært en hel del om meg selv og egne tanke- og reaksjonsmønstre. Dette er kunnskap og verktøy som jeg er sikker på at vil gjøre livet litt enklere i fremtiden og som jeg alltid kommer til å prøve å bruke, og som jeg ikke ville kommet frem til uten støtte fra Carina. Basert på eget utgangspunkt med utfordringer knyttet til lav selvfølelse og selvtillit, usikkerhet og prestasjonspress i livet generelt, kan jeg på det varmeste anbefale Carina som terapeut. "  Les mer  Les mindre

Kvinne, 35 år - "Carina er varm og lett å åpne seg for. Jeg føler meg alltid bedre etter en time med henne, samtidig som hun utfordrer meg og gir nye perspektiver. Hun skaper et trygt rom for å jobbe med ulike utfordringer."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.