Carina Henske - Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Coach, Parterapeut, European Certified

Carina Henske

Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Coach, Parterapeut, European Certified

Oslo , Videosamtale

18 referanser

Personlig fremmøte

Terapi/samtale med rabatt for studenter 1.000 kr. Avtal tid

Terapi/samtale 1.100 kr. Avtal tid

Parterapi 1.700 kr. Avtal tid

Videosamtaler

Terapi/samtale med rabatt for studenter (GoMentor videosesjon) 1.000 kr. Avtal tid

Terapi/samtale (GoMentor videosesjon) 1.100 kr. Avtal tid

Parterapi (GoMentor videosesjon) 1.700 kr. Avtal tid

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Få støtte i en krevende situasjon og bli bedre kjent med deg selv - du kan påvirke hvordan du har det. Jeg tar imot voksne, unge voksne, ungdom, barn og par. Carina Henske - Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Coach, Parterapeut, European Certified

Beskrivelse

Få støtte i en krevende situasjon og bli bedre kjent med deg selv - du kan påvirke hvordan du har det


Terapi gir deg støtte til å finne ut hva du vil, trenger og ønsker i livet. Jeg tror på at du kan skape positive endringer, og selv påvirke hvordan du har det. Ved å bli bedre kjent med deg selv, blir det også enklere å se ditt eget potensiale, muligheter og begrensninger. Jeg tar imot voksne, unge voksne, ungdom, barn og par.


Møter deg med varme, respekt og verdighet

Jeg ønsker å møte deg med varme, respekt og verdighet. Alle mennesker er unike og jeg jobber derfor på ulike måter avhengig av hvem jeg møter. Klientene som kommer til meg har forskjellige utgangspunkter og utfordringer, og jeg er vant til å arbeide med mange forskjellige temaer og problemstillinger. Det kan for eksempel være lav selvfølelse, utfordringer i parforhold, valg, traumer, egenomsorg, grensesetting, ensomhet, forventningspress, stress, uro, angst, nedstemthet, spiseforstyrrelser, selvskading eller kommunikasjon.


Bli bedre kjent med deg selv og se flere valgmuligheter

Kropp, tanker og følelser henger sammen, og vi utforsker hvordan du kan bli mer bevisst følelser, reaksjoner og handlinger. På den måten blir du bedre kjent med deg selv og kan se flere valgmuligheter. Når du blir mer klar over hva du gjør, hvordan du påvirker andre og selv blir påvirket, kan du velge å gjøre det annerledes.


Jeg støtter deg der du er

Min jobb er å møte og støtte deg der du er, uten å dømme. Relasjonen mellom klient og terapeut er sentral, det vi skaper sammen gjør at du blir trygg på oss. Et slikt samarbeid betyr at også jeg kommer til å dele av meg i møte med deg. Det som oppstår i møtet mellom oss i terapien, gjenspeiler ofte det du ellers opplever i livet. Ved å bli klar over hva som skjer, kan du bruke disse erfaringene i møte med andre mennesker, utenfor terapirommet. En grunnleggende idé i gestaltterapi er at alle mennesker er ansvarlige for sine valg og handlinger innenfor de begrensningene omgivelsene gir. Ved å ta ansvar for ditt eget liv har du stor mulighet til å påvirke hvordan du har det.


Oppfølging av meg som terapeut

Jeg er medlem av Norsk gestaltterapeutforening og går jevnlig til veiledning for å få støtte i arbeidet jeg gjør sammen med mine klienter. I veiledning kan jeg ta opp utfordringer og få tilbakemeldinger fra veilederen og andre terapeuter. ​Jeg følger foreningens etiske retningslinjer om taushetsplikt og behandling av klientens opplysninger. Jeg er også pålagt å holde meg faglig oppdatert og ta videre- og etterutdanning. For tiden utdanner jeg meg videre i Somatic Experiencing, en kroppsbasert behandlingsform som hjelper deg til å forløse stress og traumer.


Individualterapi

I terapien legger jeg vekt på at du blir mer bevisst egne følelser, reaksjoner og handlinger. Slik kan du bli bedre kjent med deg selv og se ulike valgmuligheter.

Det er mange ulike grunner til å komme i terapi. Noen av dem er:  


 • Behov for å sortere tanker og følelser 
 • Ønske om endring, eller følelsen av å stå fast 
 • Lav selvfølelse og usikkerhet
 • Utfordringer i parforholdet
 • Ønske om å bli bedre kjent med seg selv, egne behov og grenser
 • Angst, sinne, sorg eller nedstemthet
 • Behov for en å snakke med ​


Parterapi

I parterapi får dere økt innsikt i hvordan dere kommuniserer med hverandre, og hva det gjør med forholdet. Snakker dere sammen på en måte som skaper nærhet, misforståelser eller avstand? Er dere rause med hverandre, eller kritiske? Ved å bli klar over hvordan dere kommuniserer, har dere mulighet til å velge å snakke sammen på en annen måte, og få det annerledes. Parterapi passer for dere som ønsker endring og nye muligheter. ​

Det er mange ulike grunner til å komme i parterapi. Noen av dem er:

 • Behov for å snakke bedre sammen
 • Ønske om mer nærhet, tillit og trygghet
 • Utfordringer i parforholdet
 • Behov for å avklare forventninger og ønsker
 • Tilbakevendende konflikter
 • Skilsmisse og samlivsbrudd
 • Krevende livshendelser
 • Samarbeid om barna 
 • Ønske om å forebygge utfordringer i forholdet ​


Andre par

Dere trenger ikke være kjærester for å komme i parterapi. Søsken, foreldre og barn, venner og andre par er også velkommen.  ​


Samtaler barn og ungdom

Mange unge opplever forventninger og press de synes er vanskelig å håndtere. Da kan det være godt å snakke med en voksen som ikke er en del av familien eller miljøet.   


Jeg jobber med barn som er 10 år og eldre. Hvis barna har utfordringer på skolen er det viktig at dere kontakter skolen for å høre hvordan de kan hjelpe dere. Når skolen er koblet på støtter jeg dere gjerne i den videre prosessen. ​


Foreldreveiledning

Å være foreldre er noen ganger krevende, og det kan oppstå utfordrende situasjoner i møte med barn og unge. Jeg støtter og veileder deg alene, eller sammen med din partner. 


Om meg

 • Jeg er utdannet gestaltterapeut MNGF fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og jobber fulltid som terapeut.
 • Jeg tar nå videreutdanning i Somatic Experiencing.
 • Jeg har videreutdanning i traumeterapi.
 • Jeg har jobbet med kommunikasjon i over 20 år, som kommunikasjonssjef, kommunikasjonsrådgiver og journalist.
 • Jeg har grunnkurs i Traumebehandling for voksne fra RVTS Øst. 
 • Jeg er sertifisert via VIVAT i førstehjelp ved selvmordsfare.
 • Jeg har en cand. mag-grad fra Universitetet i Oslo med blant annet psykologi og journalistikk.
 • Jeg er 47 år, er gift og har to tenåringer. 

Jeg følger retningslinjene fra Helsedirektoratet for å unngå smitte. 

Du er varmt velkommen til meg!


Hvis du kommer fysisk er det er parkering rett utenfor, og t-bane og buss stopper rett ved. 


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
Jeg bruker ikke kalenderen hos GoMentor så ta kontakt for avtale om tid eller bestill time via nettsiden min. 

Biografi

Referanser

Kvinne, 38 år - "Jeg begynte å gå til Carina i en periode hvor jeg ikke hadde grep om mitt eget liv, når alle knutene var blitt så stramme at jeg ikke visste hvordan jeg skulle håndtere det. Carina er en terapeut som skaper det rommet hvor det er trygt å åpne opp. Det er akkurat som om hun ser mye mer enn hva jeg forstår, og gjennom samtale, spørsmål og øvelser har jeg funnet min egen vei og utviklet meg til å være mer tro mot meg selv og tryggere i mitt eget liv. Når jeg ser tilbake på disse to årene er jeg veldig takknemlig for det arbeidet hun gjør, det betyr veldig mye for meg. "  Les mer  Les mindre

Kvinne, 44 år - "Takk for at du har hjulpet meg - og oss - gjennom et vanskelig år, og for at du har gitt meg tro på dagen og fremtiden!"  Les mer  Les mindre

Kvinne, 28 år  - "Carina er en utrolig trygg og god terapeut med ekte engasjement og omtanke. Hun tar godt vare på meg gjennom hele terapiprosessen. Det som kan være vondt og skummelt får en god og trygg ramme hos Carina, som gjør at det føles lettere og mindre skummelt å dele det innerste. Hun introduserer på en naturlig måte, ulike metoder og måter å jobbe på, for å oppnå den endringen eller innsikten jeg ønsker å nå. Jeg er så takknemlig for den gode støtten Carina har gitt meg og for alt det vi har fått til sammen gjennom terapien. Jeg vil anbefale henne på det varmeste. "  Les mer  Les mindre

Kvinne, 29 år  - "Jeg har gått til Carina i underkant av et år og er svært fornøyd med hvordan hun har nærmet seg mine utfordringer og måten vi jobber på. Carina fremstår som interessert, åpen, varm og proff i sitt møte med meg. Det gjør at jeg tørr og kan dele mindre og større utfordringer med henne. Carina tar meg alltid på alvor, hun er god til å lytte og gi råd, men hun er også god til å utfordre meg og mine tanker på en positiv måte. I løpet av tiden jeg har gått til Carina har jeg kommet meg videre med utfordringene jeg har, og lært en hel del om meg selv og egne tanke- og reaksjonsmønstre. Dette er kunnskap og verktøy som jeg er sikker på at vil gjøre livet litt enklere i fremtiden og som jeg alltid kommer til å prøve å bruke, og som jeg ikke ville kommet frem til uten støtte fra Carina. Basert på eget utgangspunkt med utfordringer knyttet til lav selvfølelse og selvtillit, usikkerhet og prestasjonspress i livet generelt, kan jeg på det varmeste anbefale Carina som terapeut. "  Les mer  Les mindre

Kvinne, 35 år - "Carina er varm og lett å åpne seg for. Jeg føler meg alltid bedre etter en time med henne, samtidig som hun utfordrer meg og gir nye perspektiver. Hun skaper et trygt rom for å jobbe med ulike utfordringer."  Les mer  Les mindre

Kvinne, 28 år  - "Jeg er veldig glad for at jeg hadde Carina i en svært utfordrende tid i mitt liv. Jeg kan varmt anbefale henne."  Les mer  Les mindre

Kvinne, 32 år  - "Carina vekket tillit med en gang jeg møtte henne, på et punkt i livet hvor tillit var spesielt vanskelig for meg. Hun har blitt en trygg og god samtalepartner, som evner å både se og utfordre meg. Jeg har gått til flere forskjellige typer terapeuter, men det er først etter å ha fått hjelp av Carina at jeg selv føler meg som den personen jeg trives best med å være. Hennes metoder har lært meg å både lytte til kroppen og hodet mitt, og for første gang på veldig lenge føler jeg meg trygg på meg selv. Carinas tilbud er noe jeg unner alle som trenger noen å snakke med! "  Les mer  Les mindre

Mann, 21 år  - "Hun er opptatt av meg. Opptatt av hva jeg føler. Akkurat nå. Jeg pleier ikke kalle meg selv et følelsesmenneske. Men i møte med Carina har jeg fått oppleve at mye mer av meg selv og min vilje, er tilgjengelig i kroppen min. Tilgjengelig i følelseslivet som hun skaper et så åpent rom for i øyeblikkene vi er sammen. Carina har vært en avgjørende følgesvenn i vonde og viktige prosesser i mitt liv. Prosesser som handler om å de vonde valgene, de vanskelige forholdene, de vonde grensene som kan være så vanskelig å sette. Min erfaring er at perspektivene Carina gir, er verdt hver eneste krone. "  Les mer  Les mindre

Kvinne, 25 år  - "Carina er et godt menneske som evner å se deg som du er, som leter frem og utfordrer deg på nye måter. Hun er imøtekommende og svært tillitsskapende, praten går lett og ofte går timen «altfor fort». Hun er genuint opptatt av at du skal ha det bra og gjør alt hun kan for å støtte slik at du kan utvikle deg. Carina er å anbefale på det varmeste. "  Les mer  Les mindre

Kvinne, 55 år - "Carina ivaretar meg på en trygg og varm måte. Jeg føler meg til enhver tid sett og hørt. Å tilnærme meg det som rører seg i meg her og nå gir muligheten til forløsning. Carinas ivaretagelse gjør at jeg tør å gå inn i mine utfordrende/vanskelige følelser og konfrontere dem for så å få forløst det jeg «sitter fast i». Det er til tider en magisk opplevelse å være i terapirommet. Etter timene hos henne er jeg alltid lettet både kroppslig og til sinns. Er utrolig takknemlig for støtten jeg får. Carina får meg til å våge. Ikke nøl med å ta kontakt. Jeg anbefaler henne på det varmeste."  Les mer  Les mindre

Kristine Storli Henningsen, 45 år  - "Carina er et varmt menneske som man kan stole 100 prosent på, og som vil møte deg der du er - uten å fordømme. Hun vil sørge for å holde seg faglig oppdatert … og møte deg på en profesjonell, og først og fremst menneskelig, måte. Anbefales!"  Les mer  Les mindre

Elise Fonn, 28 år - "Carina er en klok, varm og reflektert samtalepartner. Hun er god til å lytte, ser ting i sammenheng og kommer med gjennomtenkte tilbakemeldinger. Hun er også veldig behagelig å være rundt. Jeg anbefaler Carina på det varmeste!"  Les mer  Les mindre

Anders Rønnevig, 44 år  - "Carina er en klok og varm person som har utviklet en sterk evne til å sette seg inn i andres utfordringer og situasjoner. Jeg oppfatter henne også som ekstremt dedikert og modig som tørr å gå de nødvendige (ofte vanskelige) veier i søk etter gode svar og årsakssammenhenger. Hun vil av hele sitt hjerte utrette noe for andre som gir varig endring. Da blir hun nemlig glad selv."  Les mer  Les mindre

Anita Winther, 58 år  - "Carina er en dyktig, trygg og engasjert terapeut som møter deg med respekt og verdighet. Jeg anbefaler Carina på det varmeste!"  Les mer  Les mindre

Kristin H. Halvorsen, 57 år - "Carina sin imøtekommenhet, nærvær og varme, bidrar til at jeg blir trygg. Carina skaper arenaer der vi kan utforske temaer og jeg går fra møte med større klarhet og bedre ro enn da jeg kom. Kan anbefale henne på det sterkeste."  Les mer  Les mindre

Sissel Sæther, 46 år - "En dedikert terapeut! Carina møter hele deg med hele seg-kan virkelig varmt anbefale."  Les mer  Les mindre

Vida Valen, 33 år - "Carina er ærlig, åpen og tydelig i møte med mennesket, i tillegg til å være faglig engasjert og oppdatert! Anbefaler på det varmeste!"  Les mer  Les mindre

Tone Nygård Engemoen, 43 år  - "Carina er faglig sterk, seriøs og en fin samtalepartner. God på endringsprosesser og har en fin måte å formidle/dele sine verktøy. Gir god mulighet for selvstyring og vekst. Kan gi henne mine varmeste anbefalinger."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.