Utviklingsbehov i tydelig endring

Skrevet d. 25-10-2016 14:35:12 af Jørgen Klafstad (seniorrådgiver i Relasjonsselskapet - forfatter) -

Mer dype behovVi opplever nå et merkbart skifte innenfor HR-området, som stadig må favne et større og større fagspekter. Fordi nye strømmer og dypere utviklingsbehov oppstår. Mer personlige behov. Som igjen er grunnleggende for all motivasjon og atferd. Min erfaring er at vi har betydelig mer å hente i våre relasjoner. Privat eller profesjonelt. Først og fremst gjennom å frigjøre og skape mer rom for det som faktisk bor i oss. Og da konkret gjennom å få mer kontakt med de iboende ressursene våre. Slik at vi kan mestre bedre, føle større tilhørighet og styre mer helhetlig, målrettet og effektivt. 


Et nøkkelord er kommunikasjon. God og konstruktiv kommunikasjon. Enten den er rettet innad eller utad. Ut fra en økt typeforståelse og innsikt. Om deg selv og andre. Som dine kolleger og personer i ditt nettverk. Eller om de som lever i dine innerste sirkler. Det er grunnleggende det de "nye" utviklingsverktøyene handler om. 

 

"Relasjonell forståelse og ferdighet er din viktigste ressurs. Den avgjørende faktor for all vekst og utvikling. Hvis du vet hva som dypere trigger den"


Jørgen Klafstad
driver og seniorrådgiver i Relasjonsselskapet

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.