Gjør du det du er god på hver dag?

Skrevet d. 19-5-2016 12:24:35 af Karin Kaasa Range - Coach - DNCF sertifisert coach, Veileder

Lær, lev, elsk - dine unike styrker!

I følge Gallups undersøkelser er det bare 1 av 4 mennesker som er enige i at de får brukt sine talenter og styrker hver dag. Gallup har gjennom 40 års forskning gjennomført spørreundersøkelser og studert en million team og bedrifter verden over, arrangert over 100.000 personlige intervjuer med ledere og enkeltpersoner for å komme frem til hva som er "nøkkelen" og strategi til hvert individs suksess for å lykkes med drømmer og mål. Gallups statistikk basert på millioner av intervjuer i 70 land, viser at mennesker som fokuserer på sine styrker istedenfor sine svake sider, har tre ganger så høy sannsynlighet for å rapportere å ha et utmerket liv og har seks ganger så stor sjanse for å være engasjert i sine jobb/studier.

Resultatet av Gallups undersøkelser resulterte i : Clifton Strengths Finder Themes – 34 temaer vi alle er mer og mindre bevisst over, og som vi alle har i oss. 

Har du lyst til å vite mer om hva dine største talenter og styrker er - og bruke de hver dag? Som Gallup-Certified Strengths Coach, DNCF Sertifisert Coach og Meta-Coach, tilbyr jeg individuelle og team program. Å bli kjent med egne, unike talenter og styrker er en fantastisk døråpner til nye mål og selvinnsikt.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.