Å ta en avgjørelse, hva betyr det egentlig?

Skrevet d. 3-8-2017 00:33:17 af Marit Stormark - Coach - DNCF sertifisert coach, Helsecoach

I et sitat av Tony Robbins er dette forklart så enkelt, så kraftfullt at det maner til ettertanke .

 “It is your decisions and not your conditions, that determine your destiny”

Disse ordene gjorde inntrykk på meg første gang jeg leste dem. Etter å ha lest dem, ikke bare en gang, men mange ganger, gikk det opp for meg hva de egentlig betyr.

Det er noe kraftfullt i det å ta en avgjørelse. Jeg måtte virkelig spørre meg selv hvilke avgjørelser jeg hadde tatt som hadde fått innvirkning på mitt liv. Akkurat der og da kom jeg bare på en avgjørelse.

Det var for en del år siden. Jeg opplevde å bli mobbet og mistet til slutt drømmejobben. En jobb jeg fikk bygge opp slik jeg ville ha den, den ble en livsstil. Etter nesten et års sykemelding, fikk jeg tilbud om enten å bli flyttet til en annen jobb på samme arbeidssted eller gå over i yrkesrettet attføring. Ingen av delene fristet og jeg bestemte meg for selv å ta ansvar for min vei videre.

Den avgjørelsen skulle vise seg å gjøre en enorm forskjell i mitt liv. På det tidspunktet så fremtiden ut som som en endeløs mørk tunell som jeg ikke visste om jeg noen gang ville komme ut av. Det eneste jeg visste var at jeg ville ut av dette mørket, og at jeg måtte gjøre noe. Skulle jeg snakke med noen? Trengte jeg behandling? Kunne jeg stole på meg selv?

En profesjonell samtalepartner jeg tok kontakt med lyttet, støttet og viste meg tillit. Avgjørelsen ble veien ut, den klarte jeg å ta selv. Dette ga meg ro i sjelen og styrke til å tro på at valget var riktig.

Da jeg senere så tilbake på livet mitt, innså jeg at jeg hadde vært gjennom mange veivalg, hvor den endelige avgjørelsen hadde formet veien videre, hadde vært et kompass mot målet.

Det er ikke enkelt å ta noen som helst avgjørelse, når livet er vanskelig og alt ser mørkt ut. Når du tviler, når du ikke ser noen utvei, når du føler skam og selvfølelsen blir satt på prøve. Når venner forlater deg og du føler deg ensom. Vi er mange som har vært eller er i en slik situasjon.

Da skal du vite en ting. Klarer å du reise deg etter en vond hendelse i livet, er du ikke lenger den personen som ligger nede. Har du tatt en avgjørelse, har du satt deg i førersetet i ditt eget liv. Det er nettopp dette mennesker som har vært gjennom kriser forteller om. De ville aldri ville vært den vanskelige tiden foruten. Det var da de lærte så mye om seg selv og om livet.

Tenk deg når du finner veien ut av fortvilelsen, ut av mørket, ut av skammen og ut av ensomheten. Og du oppdager en vei du ikke visste eksisterte, en vei som gir deg innsikt og tro på deg selv. Som gir deg mening slik at du kan vende ryggen til det meningsløse. Og som gir deg et liv du ikke en gang kunne drømme om.

«Der det er en vilje, finnes det også en vei» (Sam Eyde). Det er en sannhet i disse ordene.

En avgjørelse starter med en tanke, en vurdering for og imot. Tilstanden din er ikke din identitet. Tilstanden din kan du selv kontrollere. Du kan forme din skjebne. Det handler om bevisstgjøring. Dette korte sitatet som jeg startet med over, ble en bevisstgjøring for meg.

Hva med deg, hvor bevisst er du på dine valg? Hva lærte du av valgene du tok? Om du nå tenker over valg du har gjort, og du ser hvor de førte deg, hva ser du da?

Hva med deg, hvor bevisst er du på dine valg?

Hva lærte du av valgene du tok?

Om du nå tenker over valg du har gjort, og du ser hvor de førte deg, hva ser du da?Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.