Parpakken - Skap gode møtepunkt: Behovs- og motivasjonsprofil x 2 & anerkjennende kommunik hos Maria Nistad

2 x 2 timer • 5.900 kr. • Online videosamtale (en-til-en)


Velg passende tidspunkt i kalenderen. Marker gjerne 3-4 mulige tider.

prev
next