Anna Sigridsdatter Heen - Psykoterapeut, Parterapeut - GoMentor

Personlig fremmøte

Parterapi/samlivsterapi/familierådgivning 1.250 kr. Avtal tid

Partilbudet er for dere som opplever samlivskrise eller har kommet inn i dårlige samhandlingsmønstre med vonde krangler eller følelsesmessigmessig avstand. Ømtåelige temaer som seksualitet og utroskap kan dere ta opp med meg. Parterapi er for dere som vil kommunisere bedre og løse problemer mer konstruktivt, og for dere bli «kjærester» igjen og få større åpenhet, varme og intimitet i samlivet.

Monodrama 1.000 kr. Avtal tid

Gjennom psykodrama og monodrama blir du i stand til «å se deg selv utenfra og andre innenfra». Vi tar utgangspunkt i temaer fra ditt eget liv. Monodrama gis som privattimer.Vil du delta i psykodramagruppe holder jeg helgkurs ved tilstrekkelig antall påmeldte (min. 5-6).


Privatundervisning for par i samlivskurset PREP 3.750 kr. Avtal tid

Dere kan få privatundervisning i PREP som nettbasert løsning enten som et et 3 timers  kurs om kommunikasjon eller utvidet  til et 5 timers kurs der vi også  tar en økt om hvordan håndtere problemer og konflikter konstruktivt.

Jeg kurser dere på online, f.eks. ved å bruke Go Mentors trygge nettbaserte plattform. Alternativt  kan dere komme på mitt hjemmekontor på Hasle i Oslo.

Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!

Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til 1.5 time.

A: 3 timers privatundervisning/ kursing der vi konsentrerer oss om kommunikasjon: Her ser vi på forventninger, kommunikasjonshindre og negative kommunikasjonsmønstre og hvordan disse kommer til uttrykk hos dere. Siste økt tar opp hva dere kan gjøre for å bedre kommunikasjonen og bryte deres dårlige mønstre. Dere får råd, verktøy og metoder.

Prisen for dette kurset er kr. 3750.

B: Et forlenget kurs der vi i tillegg til 3 timer om kommunikasjon legger til 2 timer om problemer og konflikthåndtering.

Hvordan tilnærmer dere problemene dere har? Hvordan løser dere konflikter? Skille mellom løselige problemer og problemer dere må leve med. Hvordan bli gode på å håndtere problemer?

Også her er opplegget fleksibelt. Dere kan velge antall ganger og varighet.

Prisen for dette kurset er kr. 6250. 


Individuell rådgivning/egenterapi 1.000 kr. Avtal tid

Trenger du noen å snakke med om krevende valg eller utfordringer du står overfor? Vil du få det bedre med deg selv og dine nærmeste? Våge mer? Bli mer bevisst på egne behov og følelser? Jeg hjelper deg til å bli tryggere på deg selv og se ressursene du har å bygge på.

Jeg gir rådgivning fra mitt hjemmekontor sentralt i Oslo.

Hver rådgivning er på 60 minutter. Om ønskelig kan annen tid avtales.


Er du i tvil? Ring til kundeservice på 2396 6247

91 86 86 58

Videosamtaler

Privatundervisning for par om våre kjærlighetsspråk (GoMentor videosesjon) 4.500 kr. Avtal tid

Hvordan vi viser at vi er glade i partneren varierer. Så det gjelder å kunne lese hverandres kjærlighetsspråk for å nå fram til hverandre og verdsette den andres uttrykk!

Jeg kurser dere på online, f.eks. ved å brukeGo Mentors trygge nettbaserte plattform eller dere kan komme på mitt hjemmekontor på Hasle i Oslo.

Dere får 3 timers privatundervisning/ kursing om våre kjærlighetsspråk.

Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til 1,5 time. Tidpunkt bestemmer dere selv. Ta kontakt så avtaler vi.

Dette er kursinnholdet:

Hvordan viser dere som par at dere er glade i hverandre? Hva slags kjærlighetsspråk har hver av dere? Har dere to som er partnere det samme kjærlighetsspråket? Hvis ikke, hvordan da nå fram til hverandre? Hvordan skjønne/verdsette din partners kjærlighetsspråk? Et blikk sier mer enn ord: Bevissthet rundt kroppsspråket Kjærlighet = følelser. Vise følelser, uttrykke følelser-hvordan gjøre det så du når fram til partneren?

Prisen for dette kurset er kr. 4500

Privatundervisning for par om sex og kommunikasjon (GoMentor videosesjon) 4.500 kr. Avtal tid

Unntakstilstanden som koronaviruset forårsaker har  vist seg å  bli tung for par som sliter i samlivet sitt. Så hvorfor ikke benytte muligheten nå som det gis åpninger igjen til å få det bedre sammen - også seksuelt!

Dere kan få privatundervisning om sex og kommunikasjon. Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!

Her er tilbudet mitt:

Kom på mitt hjemmekontor på Hasle i Oslo eller jeg  kurser dere på online, det være seg via Skype, Facetime eller ved å bruke Go Mentors trygge nettbaserte plattform.

Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til 1,5 time.


Dere får 3 timers privatundervisning/ kursing om hvordan dere kommuniserer om sexlivet deres og hvordan dere kan bli bedre på å uttrykke de behov, lengsler, og savn hver av dere har, og bli bedre på å forstå og ta hensyn til hva partneren ønsker og trenger.

Dette er kursinnholdet:

 • SEX = kommunikasjon: Forventinger, kommunikasjonshinder i sexlivet, faresignaler som negativ fortolkning og tilbaketrekning. Hva gjør vi med slikt?
 • Kommunikasjon for større åpenhet, respekt, aksept for hverandres ønsker og behov, og toleranse for ulikheter. Åpenhet, tørre å si hva du tenker og føler. Vilje til å lytte og forstå partneren. Humor og varme som hjelpemidler.

Prisen for dette kurset er kr. 4500


Foruten å være kursleder tilbyr jeg også nettbasert parterapi. Det har jeg gjort i lengre tid, ikke bare i dagens unntakstilstand. Mer om dette finner du/dere min hjemmeside gjennom GoMentor.


Ta kontakt for mer informasjon og påmelding! 

Kjærlighetsspråket (GoMentor videosesjon) 4.500 kr. Avtal tid

Unntakstilstanden som koronaviruset forårsaker kan bli tung for par som sliter i samlivet sitt. Men hvorfor ikke nytte tiden godt? Dere kan bruke denne anledningen til å få det bedre sammen. Da er det en forutsetning å forstå hverandres kjærlighetsspråk.

Benytt dere av mitt ONLINE-TILBUD.

Dere kan få privatundervisning om kjærlighetsspråket som nettbasert løsning. Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!

Her er tilbudet mitt: Jeg kurser dere på online, det være seg via Skype, Facetime eller ved å bruke Go Mentors trygge nettbaserte plattform. Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til 1,5 time.

Dere får 3 timers privatundervisning/ kursing om våre kjærlighetsspråk. Hvordan vi viser at vi er glade i partneren varierer. Så det gjelder å kunne lese hverandres kjærlighetsspråk for å nå fram til hverandre og verdsette den andres uttrykk.

Dette er kursinnholdet:

 • Hvordan viser dere som par at dere er glade i hverandre?
 • Hva slags kjærlighetsspråk har hver av dere?
 • Har dere to som er partnere det samme kjærlighetsspråket? Hvis ikke, hvordan da nå fram til hverandre
 • Hvordan skjønne/verdsette din partners kjærlighetsspråk? 
 • Et blikk sier mer enn ord: Bevissthet rundt kroppsspråket
 • Kjærlighet = følelser. Vise følelser, uttrykke følelser-hvordan gjøre det så du når fram til partneren?

Prisen for dette kurset er kr. 4500


Foruten å være kursleder tilbyr jeg også nettbasert parterapi. Det har jeg gjort i lengre tid, ikke bare i dagens unntakstilstand. Mer info finner du på min hjemmeside www. annasigridsdatterheen.no Ta kontakt for mer informasjon og påmelding! 

Privatundervisning for par som vil kommunisere bedre (GoMentor videosesjon) 3.750 kr. Avtal tid

Unntakstilstanden som koronaviruset forårsaker kan bli tung for par som sliter i samlivet sitt. Men hvorfor ikke nytte tiden godt? Dere kan bruke denne anledningen til å få det bedre sammen! Da gjelder det å kunne kommunisere godt!  

Benytt dere av mitt ONLINE-TILBUD.


Dere kan få privatundervisning i PREP – for bedre kommunikasjon som nettbasert løsning. Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil!


Her er tilbudet mitt: Jeg kurser dere på online, det være seg via Skype, Facetime eller ved å bruke Go Mentors trygge nettbaserte plattform. Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til1,5 time.

A: 3 timers privatundervisning/ kursing der vi konsentrerer oss om kommunikasjon: Her ser vi på kommunikasjonshindre og negative kommunikasjonsmønstre og hvordan disse kommer til uttrykk hos dere. Siste økt tar opp hva dere kan gjøre for å bedre kommunikasjonen og bryte deres dårlige mønstre. Dere får råd, verktøy og metoder. Prisen for dette kurset er kr. 3750

B: Et forlenget kurs der vi i tillegg til 3 timer om kommunikasjon legger til 2 timer om problemer og konflikthåndtering. Hvordan tilnærmer dere problemene dere har? Hvordan løser dere konflikter? Skille mellom løselige problemer og problemer dere må leve med. Hvordan bli gode på å håndtere problemer? Også her er opplegget fleksibelt. Dere kan velge antall ganger og varighet. Prisen for dette kurset er kr. 6250.


Nettbasert privatundervisning for par i samlivskurset PREP (GoMentor videosesjon) 3.750 kr. Avtal tid

Unntakstilstanden som koronaviruset forårsaker kan kan bli tung for par som sliter i samlivet sitt. Men hvorfor ikke nytte tiden godt? Dere kan bruke denne anledningen til å få det bedre sammen!

Benytt dere av mitt ONLINE-TILBUD. Dere kan få privatundervisning i PREP som nettbasert løsning.

Dette opplegget er fleksibelt og tilpasses det enkelte par. Så bare ta kontakt så starter vi opp så snart dere vil! Her er tilbudet mitt: Jeg kurser dere på online, f.eks. ved å  bruke Go Mentors trygge nettbaserte plattform. Lengden av hver økt kan variere, men jeg vil anbefale fra 1.0 til 1,5 time.

A: 3 timers privatundervisning/ kursing der vi konsentrerer oss om kommunikasjon: Her ser vi på kommunikasjonshindre og negative kommunikasjonsmønstre og hvordan disse kommer til uttrykk hos dere. Siste økt tar opp hva dere kan gjøre for å bedre kommunikasjonen og bryte deres dårlige mønstre. Dere får råd, verktøy og metoder. Sesjonens varighet bestemmer dere selv. Det kan f.eks. være tre ganger av 1.0 time eller to ganger av 1,5 time. Prisen for dette kurset er kr. 3750.

B: Et forlenget kurs der vi i tillegg til 3 timer om kommunikasjon legger til 2 timer om problem-og konflikthåndtering. Hvordan tilnærmer dere problemene dere har? Hvordan løser dere konflikter? Skille mellom løselige problemer og problemer dere må leve med. Hvordan bli gode på å håndtere problemer? Også her er opplegget fleksibelt. Dere kan velge antall ganger og varighet. Prisen for dette kurset er kr. 6250.

Foruten å være kursleder tilbyr jeg også nettbasert parterapi. Det har jeg gjort i lengre tid, ikke bare i dagens unntakstilstand.

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding!

Nettbasert parterapi/samlivsterapi/familierådgivning (GoMentor videosesjon) 1.250 kr. Avtal tid

Kommuniserer dere  dårlig? Trenger dere en som kan hjelpe dere til å sette ord på følelsene  eller føler på skurring i parforholdet og vil gjøre noe med det?  Da kan dere kontakte meg. Jeg er deres sparringspartner som bistår dere med å se nye åpninger og angrepsvinkler, flere perspektiver og løsningsmuligheter.

Dette er et online-tilbud, en nettbasert tjeneste for  dere som trenger rådgivning på kort varsel, en å snakke med her-og-nå. Det passer også for dere som av ulike årsaker ikke ønsker/kan oppsøke en terapeut på et fysisk sted. Online-terapi det kan gjennomføres uansett hvor du/dere bor eller befinner deg/dere. Online/E-terapi kan skje via Go Mentors nettbaserte tjeneste eller en annen videoplattform. 

 Online-terapi er en betalt tjeneste. Prisene er de samme som ved personlig oppmøte dvs,  kr. 1250 for par.

Slik får du kontakt med meg: 1.Via Go Mentors bookingsystem eller send meg en e-post eller ring meg for avtale. 

Individuell rådgivning/egenterapi (GoMentor videosesjon) 1.000 kr. Avtal tid

Trenger du noen å snakke med om problemer eller utfordringer du står overfor her og nå?

Takket være E-terapi trenger du ikke vente! Du kan videochatte med meg  via Go Mentors nettbaserte tjeneste og jeg rådgir online. 

Ta  kontakt så avtaler vi.

Dette er en betalt tjeneste, dvs. samme pris  som  ved fysisk oppmøte, kr. 1000 per klokketime.


Er du i tvil? Ring til kundeservice på 2396 6247

91 86 86 58

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.