Stein Kåre Tytingvåg - Coach, Mentaltrener, Veileder, Foredragsholder/Motivator - GoMentor
Stein Kåre Tytingvåg - Coach, Mentaltrener, Veileder, Foredragsholder/Motivator

Stein Kåre Tytingvåg

Coach, Mentaltrener, Veileder, Foredragsholder/Motivator

Sentrum , Videosamtale

Personlig fremmøte

Inspirerende CoachingTM, evt med Tankefeltterapi 1.200 kr. Avtal tid

Etter en time med "Inspirerende CoachingTM kjenner du deg motivert til å jobbe aktivt og målrettet med det må du har bestemt deg som mål.

Vi skriver kontrakt på de tiltak du forplikter deg på å gjøre, og jeg følger deg opp etter avtale fram til neste time. Når det evt. stopper opp og du ikke klarer å gjøre det du har forpliktet deg på dreier dette seg som oftest om en eller annen følelssesmessig blokkering. Da bruker jeg TFT slik at vi raskt tar bort det som hindrer deg i å gjøre det du skal slik at du kan jobbe videre mot målet ditt.

Tankefeltterapi 1.200 kr. Avtal tid

Tankefeltterapi er en moderne, svært rask og virkningsfull behandlingsmetode som tar i bruk kroppens eget reperasjons system for følelser. 

Følelser er helt ut dine. Bare du kan føle for deg, - alltid ! Følelsenes natur er at de vil ut av kroppen.Kommer de ikke ut av kroppen så blir de værende der og skaper spenninger i muskulatur og bindevev.

Bare du er du! Du er helt ut unik og har din helt unike historie basert på dine helt unike livsopplevelser.

Ubearbeidede følelser ( bevisst og ubevisst ) sitter i kroppen din. Hvordan vet du at du har et problem, plage/ ubehag ? Jo, du merker det i kroppen din på en eller annen måte. Følelsene våre har en viktig funksjon,; det å gi meg informasjon om hvordan det er å være meg akkurat nå! Ved å tenke på det som er ubehagelig for deg vil kroppen din automatisk respondere følelsesmessig. Dette er informasjon tatt opp av underbevisstheten din, enten bevisst eller ubevisst. Kroppen skiller ikke mellom fantasi og virkelighet, den har bare registrert hva som skjedde og lagret det.

Denne informasjonen får du som en kodet informasjon i tankefeltet som er alt det du tenker på i øyeblikket. Kroppen responderer automatisk på denne informasjonen enten positivt eller negativt. Det som er positivt i livet ditt holder deg trygg, gir deg glede, pågangsmot og livskraft. Det er bare fint å være deg da, så det skal du ta vare på for alt det er verdt.

Det som derimot oppleves negativt for deg tjener deg ikke og skaper etterhvert problemer for deg på sikt enten det er av fysiske eller psykiske plager/ ubehag.

Det er på mange måter naturlig for oss å fortrenge det som er ubehagelig. Faren med det er at vi tror det er borte. Sånn er det dessverre ikke.

Med tankefeltterapi kan du ta bort årsaken til vonde og ubehagelig livsopplevelser slik at du ikke styres av disse lenger.

Mental trening for optimal prestasjon 1.000 kr. Avtal tid

Hvorfor bruke tid på Mental trening ?

Det er lett å måle resultater via fysiske tester, antall timer med ferdighetstrening osv.

Potensialet i mental trening er det derimot ikke så lett å måle.

Både forskning og min egen erfaring viser at ditt forbedrings potensial er stort  enten det er som idrettsutøver, musiker, skuespiller eller et "helt vanlig " menneske som ønsker å forbedre deg på et eller annet område i livet !


Videosamtaler

Tankefeltterapi (GoMentor videosesjon) 1.000 kr. Avtal tid

Tankefeltterapi er en moderne, svært rask og virkningsfull behandlingsmetode som tar i bruk kroppens eget reperasjons system for følelser. Følelser er helt ut dine. Bare du kan føle for deg, - alltid ! Følelsenes natur er at de vil ut av kroppen.Kommer de ikke ut av kroppen så blir de værende der og skaper spenninger i muskulatur og bindevev. Bare du er du! Du er helt ut unik og har din helt unike historie basert på dine helt unike livsopplevelser. Ubearbeidede følelser ( bevisst og ubevisst ) sitter i kroppen din. Hvordan vet du at du har et problem, plage/ ubehag ? Jo, du merker det i kroppen din på en eller annen måte. Denne informasjonen får du som en kodet informasjon i tankefeltet som er alt det du tenker på i øyeblikket. Kroppen responderer automatisk på denne informasjonen enten positivt eller negativt. Det som er positivt i livet ditt holder deg trygg, gir deg glede, pågangsmot og livskraft. Det er bare fint å være deg, så det skal du ta vare på for alt det er verdt. Det som derimot oppleves negativt for deg tjener deg ikke og skaper etterhvert problemer for deg på sikt enten det er av fysiske eller psykiske plager/ ubehag. Det er på mange måter naturlig for oss å fortrenge det som er ubehagelig. Faren med det er at vi tror det er borte. Sånn er det dessverre ikke. Med tankefeltterapi kan du ta bort årsaken til vonde og ubehagelig livsopplevelser slik at du ikke styres av disse lenger.

Erfaring viser at Tankefelterapi virker akkurat like godt og fort når du banker på meridianpunktene etter instruksjon fra meg somterapeut.

På denne måten lærer du selv raskt å hjelpe deg selv. Dette er enkelt og lett å lære.

Tankefeltterapi 5.timers pakke m/ responderingsgaranti (GoMentor videosesjon) 5.000 kr. Avtal tid

"5 timers pakken" har best resultat for deg som klient. "5 timers pakken" innehar en "Responderings garanti". Det betyr at dersom du ikke opplever at noe skjer/løsner med spenninger/følelser allerede under første behandling, så kan du avslutte behandlingspakken etter første gang. Du betaler da heller ikke for denne behandlingen. 

Med "5 timers pakken"kan du kvitte deg med mange plager samt lære deg denne enkle metoden selv slik at du senere kan håndtere ulike ubehagelige livsopplevelser på en god helsebevarende måte.

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Stress reduserende selvhjelps teknikker, traume behandling Stein Kåre Tytingvåg - Coach, Mentaltrener, Veileder, Foredragsholder/Motivator

Beskrivelse

 • Har du noen gang tenkt over hvordan du har blitt den du er i dag?
 • Har du tenkt over hva som styrer deg i hverdagen?
 • Visste du at det er dine følelser som styrer våre handlinger og kommunikasjon på godt og vondt?
 • Har du noen gang tenkt på hvorfor vi opplever å ha følelsesmessige problemer i livene våre, og at de noen ganger gjentar seg og at du ofte kan kjenne igjen den samme følelsen selv om situasjonene er annerledes?
 • Har du bekymringstanker som tapper deg for krefter slik at du kjenner deg sliten, frustrert, oppgitt, irritert og ikke føler at du klarer å håndtere det?
 • Opplever du å sitte fast i og bli styrt av energitappende følelser slik at du kjenner på tomhet, savn og at gleden er borte?
 • Kanskje kjenner du på angst og frykt som på en eller annen måte begrenser deg i hverdagen, og som du ikke kommer ut av?


Jeg behandler personer med følelsesmessige, atferdsmessige og fysiske plager, og lærer dem enkle stressreduserende selvhjelpsteknikker slik at de hurtig opplever indre ro, mening og livslyst i hverdagen! Bruk av teknikkene gjør at man håndterer problemstillinger/ utfordringer på en rasjonell og konstruktiv måte i stedet for å bli styrt av irrasjonelle eller irrasjonelt sterke følelser som skaper problem i meg eller i min relasjon til andre.


 • Opplever du å sitte fast i et energitappende mønster av ubearbeidede vonde barndomsopplevelser, mobbing, trakassering, vold og misbruk?
 • Ønsker du å få rask hjelp til å leve det livet du aller helst ønsker deg?
 • Lengter du etter å føle deg sett, hørt, anerkjent og respektert for den unike person du er og for hvordan du har det nå?
 • Visste du at kroppen vår har et fantastisk iboende reparasjonssystem for å bearbeide, dempe og ta bort irrasjonelle eller irrasjonelt sterke følelser?


Metode

Dette systemet er i sin enkelthet en avspenningsteknikk eller en stressreduserende selvhjelpsteknikk. Det fine med disse teknikkene er at de er lette å lære samt at de virker utrolig raskt. Når du bruker disse teknikkene vil du oppleve at du har en indre ro i kroppen, du vil være mer fokusert og tilstedeværende, oppleve å ha mer og bedre kontakt med folk, oppleve å ha mer energi, pågangsmot, glede og livslyst i hverdagen, der du kjenner deg trygg og tør å være deg selv med god selvfølelse og selvtillit.

Ville du da være interessert i å lære deg denne selvhjelpsteknikken? 

Hvordan jobber vi sammen?

Mitt fokus som terapeut er deg og din subjektive opplevelse av hvordan du opplever ditt problem/utfordring. Det er altså en samtale der jeg "jakter" på hva du føler i forhold til det som plager deg. Jeg jakter på de negative følelsene, da det er disse som skaper problem for deg. I de aller fleste tilfeller vil kroppen din umiddelbart respondere og du vil kjenne dette som en følelse. Noen ganger er følelsen knyttet til en bevisst hendelse andre ganger kjenner du bare et ubehag i kroppen din uten at det er en bevisst situasjon som dukker opp. Husk at en følelse alltid har en viktig funksjon; å gi meg informasjon om hvordan det er å være meg akkurat nå i det jeg tenker på eller en situasjon jeg opplever her og nå. En følelse er alltid subjektiv. Jeg bruker en SUD skal for å sjekke ut med deg hvor ubehagelig det er på en skal fra 0-10, der 0 er ingen ubehag mens 10 er veldig ubehagelig for deg. Dette gir oss et utgangspunktet for hvor sterkt ubehag du har før vi begynner behandlingen.Dersom det er en situasjon som trigger følelsen hjelper jeg deg til å være i denne situasjonen slik du har lagret den i ditt minne. Det er slik at med tankene våre kan vi hente opp erfarte minner fra livet. Kroppen vår og dermed også følelsene våre derimot kan bare være her og nå. Nesten all kunnskap vi sitter på lagrer vi i mentale bilder eller via lyd, lukt, smak eller kinestetisk, altså det vi sanser! Hjernen vår strukturerer informasjonen som underbevisstheten kontinuerlig tar opp og lagrer. Jeg hjelper deg til å gjennomgå den ubehagelige situasjonen mens jeg samtidig ber deg å banke på noen punkter i ansikt eller overkroppen i en bestemt rekkefølge alt etter hvilken følelse/ubehag du kjenner på.jeg sjekker ut med deg hvordan det føles med jevne mellomrom  helt til du ikke kjenner noe ubehag lenger. Deretter går vi igjen tilbake til den ubehagelige situasjonen og sjekker ut om det fortsatt er noe ubehag igjen knyttet til den aktuelle situasjonen. Når den ubehagelige følelsen er borte vil den ikke lenger plage deg/ hindre eller begrense deg i hverdagen. På denne måten kan vi ta bort årsak etter årsak til de problem du sliter med. Det som er så fantastisk er at det tar så kort tid å ta bort problemer som plager deg. Det viser bare hvor fantastisk kroppen vår er og at vi alle har en iboende evne til å hele oss selv.


Stress

Når folk sier de er STRESSET opplever de gjerne en nervøs oppjagethet/ uro i kroppen ved krav fra omgivelsene eller fra egne bekymringstanker her og nå. Det er jeg som stresser meg enten det skjer i jobbsammenheng i nære relasjoner eller når man skal prestere i en eller annen situasjon. Forskning viser at stress er objektivt målbare fysiologiske hendelser i kroppen som omfattes av hjernen, immunsystemet, hormonsystemet og organene i kroppen. Stress er subjektivt, - det er jeg som stresser meg! Nyere forskning synliggjør at følelsene våre har en nøkkelrolle i livet vedrørende god helse kontra utvikling av sykdom.

Enkelt sagt er STRESS min reaksjon på min persepsjon eller oppfattelse av meg selv og min reaksjon på det som skjer her og nå. STRESS er således en beskyttelsesmekanisme som settes i gang for å beskytte meg/ holde meg trygg.

Kroppen vår har i seg et reparasjons system før følelser. Følelser sitter i kroppen og har en viktig funksjon, - å gi meg informasjon om hvordan det er å være meg akkurat nå i den konteksten jeg befinner meg i.


Barn

Etterhvert har jeg hatt flere barn fra 8 år og oppover som har atferdsproblemer, mobbing, ukontrollert sinne, indre uro, søvnvansker, lese og skrivevansker. Nesten uten unntak er min erfaring at det oftest er en eller annen følelsesmessig årsak som ligger til grunn reaksjon eller væremåte. Unntakene er der det er klare fysiske sykdommer. Barn responderer forbausende raskt ved denne metoden. De lærer også teknikkene svært raskt slik at de kan bruke teknikkene selv når de merker at de føler ubehag. Når jeg behandler barn informerer jeg alltid foreldre hva dette går ut på og hvordan jeg jobber. Jeg vil gjerne at foreldre også kan bruke teknikkene på seg selv og sitt barn.

For å synliggjøre følelsen barnet opplever bruker jeg en plansje med ulike ansiktsuttrykk som barnet peker på og som synliggjør hvordan barnet føler det. 


Om meg og min tilnærming

Felles for oss alle er at vi er mennesker. Min interesse for følelsene ble vekket som ung sykepleierstudent og kunnskap om livshistoriene til hver enkelt og hvordan dette preget hvordan den enkelte håndterte sin situasjon  etter sykdom. Som lærer har jeg også vært opptatt å trekke følelsene inn i undervisningen, og hvor viktig det er å lytte og finne pasienten der han/hun er i sin situasjon. Kunnskap om hvordan vi som mennesker fungerer har jeg studert videre på gjennom gestaltutdanning og psykosyntese, Som mental trener med topp idrettsutøvere ser jeg at det er følelser og hvordan de evner å håndtere sine følelser når de skal prestere det kommer an på.

Det var først da jeg lærte meg Tankefeltteknikker jeg fant nøkkelen til hvordan vi mennesker kan utnytte vårt fulle potensial. Jeg har nå 11 års erfaring med tankefeltterapi og brenner for å få denne kunnskapen og disse enkle selvhjelpsteknikkene ut til folk flest. Det vil være en helserevolusjon!

De siste 40 årene har jeg kontinuerlig jobbet også med mine egne utfordringer. Tankefeltterapi har helt klart vært det beste som har skjedd meg i livet.

De fleste av de som kontakter meg har prøvd det meste uten å få den hjelpen de har trengt. Veldig mange har god forståelse og innsikt i sin situasjon men opplever likevel å ha de samme problemene. Eller at de kan kjenne på den samme ubehagelige følelsen men i en annen type situasjon. da har man ikke funnet årsaken til de følelsesmessige problemer.

 Generelt har vi altfor lite kunnskap om følelsenes nøkkelrolle i livene våre og hvordan vi med å bruke disse enkle teknikkene kan mestre livene våre på en helsemessig måte.


Velkommen for en uforpliktet samtale!

Biografi

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.