Rune Aleksander Winther - Terapeut - GoMentor
Rune Aleksander Winther - Terapeut

Rune Aleksander Winther

Terapeut

Videosamtale

Videosamtaler

Online samtale (GoMentor videosesjon) 700 kr. Avtal tid

Denne timen vil inneholde det som kreves for å tilfredstille den unike klientens unike problemstilling.

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6246

23 96 19 80

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Rune Aleksander Winther - Terapeut

Beskrivelse

På hvilken måte er livet ditt ikke slik du ønsker at det skal være, og hvordan vil du at det skal se ut? Altså; hva er problemet og hvordan vil en kur se ut? Dette kan se ut som påfallende enkle spørsmål, men kan være vanskelig å besvare. Når vi sitter med disse spørsmålene alene er det være lett å ta snarveier eller unngå å reflektere ordentlig over det, fordi det skaper ubehag eller smerte. På internett finnes det en overflod av generiske tips for hvordan du kan jobbe med deg selv, relasjoner til andre og finne meningen med livet. I mitt arbeid sammen med deg, vil vi så godt vi kan sammen forsøke å sortere hva som henger sammen, og ikke. I denne sammenheng bør du være åpen for en psykologisk forståelse av problemet. Verktøyene og modellene tilstrebes å være så enkelt om mulig å forstå, men være vitenskapsfundert. I tillegg skal det være rom for hele deg, og dine måter å forstå på.i Sammen legger vi en strategi med gjennomførbare steg eller øvelser som kan implementeres på daglig basis. Disse bør være litt vanskelig (på ditt nivå), men mulig å gjennomføre.

Når vi deler hva som plager oss, kan det være at det dukker opp en haug av problemer eller forhold som ikke er slik du ønsker at de skal være. Jeg har opplevd at noe av det man trodde var problemer oppklares i prosessen med å skulle dele dem. For noen kan det være vanskelig å fortelle til personer man allerede har en rolle sammen med; om det er venn, partner etc. Flere unngår også å si det som plager en; fordi man ikke ønsker å belaste de nære, eller ikke opplever å bli forstått, eller mangel på faglig kompetanse. Det er ikke alltid at vi vet hva som er årsaken til at livet er problematisk, noen gang vet vi bare at «noe» er galt. Sammen skal vi finne fram til essensen og legge en strategi for å forbedre din livskvalitet. Etter å ha snakket med meg ønsker jeg at du sitter igjen med en opplevelse av kontroll, trygghet og forutsigbarhet. Dette gjennom å legge en plan som for deg oppleves meningsfull.


Om meg

Jeg tar for øyeblikket psykologutdanning på universitetet i Tromsø som er et 6 årig studieforløp, og er ferdig i 2020. Dette innebærer et seksårig utdanningsforløp inkludert praksis fra ulike deler av psykisk helsevern. For tiden er jeg i hovedpraksis i traumeteamet på Viken senter i Bardu, hvor jeg våren 2020 vil tilhøre familieteamet parallelt med skriving av hovedoppgave. Av den grunn vil jeg til enhver tid ha kontakt med maks 2 pasienter om gangen. Det er mye som interesserer meg faglig sett, spesielt bruken av nyeste teknologiske muligheter for terapi og behandling, motstandsdyktighet, endringspotensiale og traumer. I tillegg er jeg interessert i den psykodynamiske grunnforståelse av alle deler av mennesket. Profesjonsstudiet utdanner personer som kan henge med på forskningens utvikling. I tillegg vet vi en god del om hjernens normalfunksjon. Det er da lettere å forstå når og hvordan den oppfattes når den ikke fungerer optimalt eller feil. F.eks. er det evolusjonært fordelaktig å være trist og misfornøyd etter et mislykket forsøk, fordi man revurderer og endrer hva man bruker tid og ressurser på. Det å kjenne på ubehag er altså ikke ensbetydende med at man er syk, men kan mulig være en indikator på noe som ikke bevisstgjort for en selv, eller ferdigarbeidet. Måten jeg arbeider på innebærer at jeg bruker verktøy og forståelse fra ulike terapiretningene og forståelsesmodeller, og anvende de sammen i en mer helhetlig metode. Derfor arbeider jeg eklektisk og ut fra et pragmatisk sannhetskriterium. Dette innebærer at jeg er påvirket av ulike terapiretninger og forståelsesmodeller, men at det viktigste er at det faktisk fungerer for deg som klient. Jeg er medlem av Norsk Psykologforening. Jeg ser fram til å møte deg :-)

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer