Lise Skage - Psykoterapeut, Traumeterapeut, Familieterapeut, Veileder, Coach, Integrativ terapeut, Kroppsterapeut - GoMentor
Lise Skage - Psykoterapeut, Traumeterapeut, Familieterapeut, Veileder, Coach, Integrativ terapeut, Kroppsterapeut

Lise Skage

Psykoterapeut, Traumeterapeut, Familieterapeut, Veileder, Coach, Integrativ terapeut, Kroppsterapeut

Gamle Fredrikstad, Drøbak, Videosamtale

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Tankefeltterapi pakke på 5 timer 5.000 kr. Avtal tid

TANKEFELTTERAPI

er ofte en svært effektiv metode for ulike problemstillinger. En god metode også for barn. 5 timer er ofte nok, men kan utvides hvis det er behov for det. 

Hva det kan hjelpe for

alle former for følelsesmessige problemer

 • angst, sosial angst, prestasjonsangst, panikkangst, angst for angsten, sceneskrekk, dødsangst, helseangst
 • flyskrekk, lege/ tannlegeskrekk, tunnelskrekk, redd for å kaste opp, redsel for å dumme seg ut, tordenvær,
 • redsel for dyr, katter, edderkopper, mus, hunder, slanger og ville dyr
 • traumer etter ulykker, vold, overgrep, naturkatastrofer, innbrudd
 • posttraumatisk stressreaksjon (ptsd)
 • stress, utmattethet, sorg, livskriser
 • krenkelser, konflikter på jobb, familieproblemer, kjærlighetssorg oa sorgreaksjon
 • avhengighet
 • lese- skrivevansker kan bedres
 • skolevegring, bearbeide mobbing 
 • nedstemthet, lettere depresjonerParterapi 1.250 kr. Avtal tid

 Aktuelle temaer

 • kommunikasjonen mangler, eller den skaper konflikter
 • hvordan være både enkeltindivider og par, venn og kollega
 • hjelp til konflikt- og krisehåndtering
 • hvordan bevare kjærlighet og vennskap
 • forventninger til hverandre og parforholdet
 • seksualitet og nærhet
 • tilgivelse og forsoning
 • lek, humor og glede
 • hvilke verdier er viktig for dere 
 • forskjellighet og likhet, hvor er utfordringene eller fellesskapet
 • tillit, gjenoppbygging etter utroskap og svik
 • vil dere satse på forholdet eller er en eller begge i tvil om det


Hva parterapi kan gjøre for forholdet deres

Parterapi kan være forebyggende fordi dere lærer å forstå hva som fremmer et godt forhold, hvordan dere kan ta vare på dere selv og forholdet, ønsker å bedre kommunikasjonen eller kanskje har dere kommet i en sirkel av kjedsomhet eller avstand, og er usikre på følelsene for hverandre. Kanskje er dere i en krise, og ikke vet hvordan dere skal løse den eller komme videre. Det kan være at en av dere tenker på samlivsbrudd men vil gjøre et siste forsøk. Det kan også være hjelp til å avslutte forholdet. 

Forholdet kan også preges av sjalusi, av å føle seg usynlig for den andre. Vi trenger å bli sett og oppleve at partneren er der for oss.Det skal være et trygt og godt sted å være, dette er begges ansvar. Parforholdet skapes av dynamikken mellom dere, men også av den bagasjen dere har med dere inn i forholdet. Er dere for like eller ulike, kan det bli et problem etter hvert som den første forelskelsen er over. 


Parterapi som læring

Parforholdet kan styrkes ved at begge får større forståelse for eget og partnerens bidrag til det som fremmer eller hemmer dynamikken. Hvordan forstå den andre og selv bli forstått? Hvordan er den typiske kommunikasjonen mellom dere, prøver dere å forstå hverandre, lytter dere til den andre eller går dere i forsvar eller angrep. Hvordan se hverandre utfra et positivt utgangspunkt, uten å fortolke hverandre men i steden sjekke ut, hva er det partneren ønsker å formidle? 

Forholdet kan preges av sjalusi og mistenksomhet,etter utroskap eller annet tillitsbrudd. Hvordan kan man bygge opp et tillitsforhold i etterkant? Det kan ta tid og hvordan kan det gjøres? Forhold kan oppleves som et fengsel eller som en oase for nærhet og utvikling, for gode opplevelser og kjærlighet.


Psykoterapi 825 kr. Avtal tid

Hva psykoterapi kan hjelpe deg med

Det kan være et enkeltstående tema eller sammensatte problemstillinger. Du kan være bevisst på hvaproblemet ditt er, eller vi vil sammen utforske det. 

Det er sammenheng mellom kroppen, psyken og den sosiale sammenhengen vi lever i, som jobb, relasjoner og nettverk. Hvordan du opplever livet ditt er individuelt, og behandlingen må tilrettelegges i forhold til det. Det kan være:

 • psykiske og følelsesmessige problemer, som alle former for angst, nedstemthet, traumer, sorg, savn, bekymringer og tankekaos
 • lav selvfølelse, en sterk indre kritiker
 • traumer etter ulykker, naturkatastrofer, overgrep, brå død
 • posttraumatisk stress, ptsd, hendelser som gir flash back, du blir ikke ferdig med dem
 • utbrenthet og manglende energi. Tiltaksløshet og likegyldighet hvor du før har vært engasjert
 • problemer i parforhold eller nære relasjoner
 • konflikter på arbeidsplassen, i vennekretsen eller i familien
 • konsentrasjonsvansker, negative tanker og bekymringer
 • bearbeide fortid, en vond barndom, krenkelser, som hindrer din livsutfoldelse
 • stress--mestring, få verktøy til å redusere og takle stress på en bedre måte
 • psykosomatiske problemer som høyt blodtrykk, muskelsmerter, mageproblemer
 • alkoholforbruk, mener du eller andre at forbruket kan være litt høyt?
 • avhengighet
 • pårørende til alvorlig syke, rusmisbruk eller psykisk eller fysisk sykdom
 • voksne barn som har vokst opp med rusmisbruk eller syke foreldre eller søsken
 • personlig vekst og utvikling, fjerne hindringer


Hva handler psykoterapi om?

Det handler om vekst og utvikling gjennom å finne hindringer, gamle og lite funksjonelle strategier. Det betyr å kunne forstå deg selv bedre, til å endre gamle mønstre, bearbeide vonde følelser, eller en hjelp til å bli kjent med følelsene dine. Hjelp til å sortere og få klarhet i hva som hører til hva i livet ditt. Hva handler om nåtid, hva er begrensninger som har utviklet seg tidlig i livet, hvordan din vurdering av deg selv preger dine valg. Hvorfor kommer du opp i de samme situasjonene eller gjør de samme valgene som ikke fungerer for deg? Hvorfor kjenner du deg nedstemt når du tilsynelatende har "alt". Du vil få hjelp til det som er spesifikt for deg, utfra dine mål for terapien. Metoder:

Som Integrativ terapeut har jeg et stort tilfang av metoder. Vi bruker metoder som er tilpasset deg og er effektive for de problemstillingene du vil jobbe med. Du skal kjenne at metoden stemmer for deg og at du kjenner deg trygg. 

 • samtaleterapi, kognitiv terapi kombinert med andre samtaleteknikker
 • tankefeltterapi/ energipsykologi, EMDR som er en metode for traumatiske minner/ hendelser
 • kropps-orientert terapi, livet setter seg i kroppen og skaper spenninger,smerter, minner
 • mental trening
 • hjemmeoppgaver
 • kreative metoder som skriving, tegning
 • livsløpet ditt, eller en spesifikk periode, valg av partnere
 • arbeid med drømmer
 • stolarbeid, dialog med angsten, stresset eller en person du har vanskelig relasjon til
 • øvelser for avspenning og selvhypnose


Behandlingstid og hyppighet

Psykoterapi: hyppigheten avhenger av hva vi skal jobbe med, praktiske forhold og kan variere gjennom behandlingsforløpet. Det kan være en time pr uke eller annenhver uke, til hver 3. eller 4.uke. Når vi jobber med traumer eller fobier, er det gunstig å jobbe intensivt en kortere periode. Fra 5- 15 timer behandling kan være tilstrekkelig ved mer avgrenset tema. For mer sammensatte eller langvarige problemer må man tenke et lengre behandlingsperspektiv. 

Psykoterapi er en prosess og du får størst utbytte når du prioriterer timene og unngår for mye avlysninger eller bytte av timer. Den har en start, et behandlingsforløp og så skal det nye integreres slik at du kan bruke det, og en avslutning. Vi har en avsluttende, planlagt time hvor vi oppsummerer de endringene du har foretatt, hva du har lært om deg selv, en nyorientering hvor den nye læringen settes ut i livet.Jeg gir deg en tilbakemelding på hva jeg ser av styrker og sårbarhet, muligheter og hvordan du best tar vare på deg selv. 
Psykoterapi 960 kr. Avtal tid

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 67 79 21 61

67 79 21 61

Online-samtale

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Psykoterapi (GoMentor videosesjon) 825 kr. Avtal tid

Når kan online terapi være et godt valg

Du slipper å reise noe sted og sparer tid. Det gir deg mulighet til behandling uavhengig av hvor du bor og du kan fortsette behandlingen, eller ha kontakt underveis på reiser og ferier. 

Ved våre første samtaler vil jeg vurdere om dette er en egnet behandlingsform for din problemstilling, og drøfte det med deg. Det er en metode som egner seg godt dersom vi har startet et forløp ved personlig møte og du ønsker å fortsette online. Best egnet for lettere problemstillinger dersom du er ny hos meg. Det er ikke egnet for å jobbe med større traumer. 

Godt egnet til generell terapi, coaching/ veiledning og parsamtaler. 

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 67 79 21 61

67 79 21 61

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Følelsesmessige problemer, vanskelige relasjoner eller samlivsproblemer Lise Skage - Psykoterapeut, Traumeterapeut, Familieterapeut, Veileder, Coach, Integrativ terapeut, Kroppsterapeut

Beskrivelse

Hva du kan få hjelp til

 • angst og depresjon
 • reaksjoner etter ulykker, naturkatastrofer, overgrep, plutselig død. Posttraumatisk stress 
 • manglende energi/ utladethet
 • problemer i parforhold eller andre relasjoner
 • bekymringer og negative tanker
 • vonde barndomsopplevelser
 • stress- mestring, få verktøy til å redusere og takle stress bedre 
 • når livet har satt seg i kroppen, som smerter, søvnproblemer eller stressreaksjoner
 • konfliktløsning, også indre konflikter, vansker med å foreta valg eller komme ut av et ødeleggende forhold
 • øke selvfølelse og mestringsopplevelse
 • avhengighet, ditt eget eller andres
 • voksne barn av alkoholikere eller psykisk/ fysisk syke
 • coaching, selvutvikling 
 • veiledning av helsepersonell/ ledere/ personalansvarlige


Jeg har ingen refusjon, så du må betale timene selv. Til gjengjeld har jeg liten eller ingen ventetid, og behandlingstiden er oftest kortere. Når du betaler timene selv, skaper det ofte en ekstra motivasjon. Du investerer i deg selv og ønsker resultater, jeg har fokus på at du skal oppnå resultater innen et rimelig tidsaspekt. 


Behandlingssyn

Det er sammenheng mellom kroppen, det mentale og den sosiale sammenhengen vi lever i.

Ethvert menneske er unikt, og behandlingen tar utgangspunkt i det som kan hjelpe deg best mulig. Behandlingen er et samarbeidsprosjekt mellom oss, og du er aktiv i egen prosess. Utgangspunktet er din subjektive opplevelse av problemet, dine symptomer. Sammen utforsker vi dette, og blir enige om hva vi skal jobbe med og målet for behandlingen. Du vil lære teknikker og øvelser for egenbehandling. 


Bakgrunn og erfaringer

Jeg har bred erfaring fra helsevesenet, psykisk helse og avhengighet. De siste 14 årene har jeg hatt egen praksis som psykoterapeut, parterapeut og coach.

Som autorisert helsepersonell, er jeg underlagt helsepersonell- loven, med strenge krav til forsvarlig behandling. Det gir en trygghet for deg som benytter mine tjenester. Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.