Lisbeth Scheele Rådstoga - Co-Active Coach, Organization & Relationship Systems Coach (CRR Global), Specialised Master - GoMentor
Lisbeth Scheele Rådstoga - Co-Active Coach, Organization & Relationship Systems Coach (CRR Global), Specialised Master

Lisbeth Scheele Rådstoga

Co-Active Coach, Organization & Relationship Systems Coach (CRR Global), Specialised Master

Oslo, Videosamtale

8 referanser

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Ledercoaching: (F.eks. sparring på spesifikt tema, se info) 2.000 kr. Avtal tid

Ledercoaching - eksempel

Mulig å ta opp - og sparre om, et spesifikt tema som lederen opplever som utfordrende eller trenger umiddelbar sparring rundt. Temaer kan f.eks. være innen endringsledelse, medarbeider- og leder engasjement, kommunikasjon, samarbeid eller rett og slett eget behov for retning og inspirasjon. 


Ledercoaching: (Oppfølgning mellom samtalene med oppgaver og praktiske ledelsesverktøy) 9.500 kr. Avtal tid

Ledercoaching - eksempel

Forløp bestående av 5 samtaler: 

 • Oppstartsmøte for å avklare om kompetanse og kjemi stemmer mellom lederen og coachen. 
 • Dernest: Bli enige om hva som er målet med coachingen, hvordan coachen best kan støtte, hva som er ren coaching og hva som trengs av rådgivning fra coachen. 
 • Skal det benyttes 360-gradersevaluering som utgangspunkt for samtalene? 
 • Hvis det er relevant: Gjennomføre trekantsamtale med nærmeste leder for å avklare forventninger til forløpet. Kortere trekantsamtaler med leder kan gjennomføres flere ganger under forløpet. 
 • Hvis ønskelig: Kople på en eller flere kollegaer lederen stoler på og jobber med til daglig. Vi kaller det en «Feedback Buddy». «Feedback Buddyen» kan løpende gi konkrete tilbakemeldinger til lederen om hvordan utviklingen går. 
 • Løpende samtaler med med 2 til 4 ukers mellomrom, så lenge det trengs. 
 • Avsluttende samtale med oppsummering av læring og veien videre alene. 

Lederen vil fortløpende bli utfordret med oppgaver mellom samtalene, få opplæring i relevante ledelsesverktøy og tips om apper som kan støtte deres utvikling. 

Medarbeidercoaching: (Evt. initiert av nærmeste leder eller HR) 1.700 kr. Avtal tid

Medarbeidercoaching

Mulig å ta opp - og sparre om, et spesifikt tema som medarbeideren opplever som utfordrende eller trenger umiddelbar støtte til. Samtalen kan, men trenger ikke, å være initiert av nærmeste leder eller HR. 


Medarbeidercoaching: (Evt. trekantsamtaler med leder/HR for å avklare mål med coachingen) 8.000 kr. Avtal tid

Medarbeidercoaching - eksempel

Forløp bestående av 5 samtaler: 

 • Oppstartsmøte for å avklare om kompetanse og kjemi stemmer mellom medarbeideren og coachen. 
 • Dernest: Bli enige om hva som er målet med coachingen, hvordan coachen best kan støtte, hva som er ren coaching og hva som trengs av rådgivning fra coachen. 
 • Skal det benyttes et selvvurderingsverktøy som utgangspunkt samtalene? 
 • Gjennomføre trekantsamtale med nærmeste leder eller HR for å avklare forventninger til forløpet. Kortere trekantsamtaler kan gjennomføres flere ganger under forløpet. 
 • Hvis ønskelig: Kople på en kollega medarbeideren stoler på og jobber med til daglig. Vi kaller det en «Feedback Buddy». «Feedback Buddyen» kan løpende gi konkrete tilbakemeldinger til medarbeideren om hvordan utviklingen går. 
 • Løpende samtaler med med 2 til 4 ukers mellomrom, så lenge det trengs. 
 • Avsluttende samtale med oppsummering av læring og veien videre alene. 

Medarbeideren vil fortløpende bli utfordret med oppgaver mellom samtalene, få opplæring i relevante verktøy og tips som kan støtte deres utvikling.

Individuell privatcoaching 1.500 kr. Avtal tid

Står du overfor en veldig konkret utfordring eller noe helt spesifikt du ønsker sparring på, da kan det tidvis være nok med en enkelt samtale. Du får rett og slett luftet tankene og ser om det er nok for å komme videre. 

Individuell privatcoaching 7.000 kr. Avtal tid

Jeg møter deg med et åpent sinn uansett hva du måtte komme med av utfordringer. Coachingen er en utviklingsprosess som har flere formål; Å bli bedre kjent med deg selv og finne frem til egne verdier, ønsker for fremtiden, sterke sider, naturlige motkrefter i deg selv og hvor du kan strekke deg. Vi ser på hvordan du kan forholde deg mest mulig hensiktsmessig til omstendigheter utenfor din kontroll og hvordan du selv kan påvirke for å få til de relasjoner du ønsker deg. Som coach speiler jeg tilbake det jeg ser hos deg og utfordrer og støtter deg i å gå stegene mot det du ønsker. Jeg er både lyttende og tilstede, samtidig som jeg er direkte og målrettet. 

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6246

23 96 19 80

Videosamtaler

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Ledercoaching: (F.eks. sparring på spesifikt tema, se info) (GoMentor videosesjon) 2.000 kr. Avtal tid

Ledercoaching - eksempel

Mulig å ta opp - og sparre om, et spesifikt tema som lederen opplever som utfordrende eller trenger umiddelbar sparring rundt. Temaer kan f.eks. være innen endringsledelse, medarbeider- og leder engasjement, kommunikasjon, samarbeid eller rett og slett eget behov for retning og inspirasjon. 

Ledercoaching: (Oppfølgning mellom samtalene med oppgaver og praktiske ledelsesverktøy) (GoMentor videosesjon) 9.500 kr. Avtal tid

Ledercoaching - eksempel

Forløp bestående av 5 samtaler: 

 • Oppstartsmøte for å avklare om kompetanse og kjemi stemmer mellom lederen og coachen. 
 • Dernest: Bli enige om hva som er målet med coachingen, hvordan coachen best kan støtte, hva som er ren coaching og hva som trengs av rådgivning fra coachen. 
 • Skal det benyttes 360-gradersevaluering som utgangspunkt for samtalene? 
 • Hvis det er relevant: Gjennomføre trekantsamtale med nærmeste leder for å avklare forventninger til forløpet. Kortere trekantsamtaler med leder kan gjennomføres flere ganger under forløpet. 
 • Hvis ønskelig: Kople på en eller flere kollegaer lederen stoler på og jobber med til daglig. Vi kaller det en «Feedback Buddy». «Feedback Buddyen» kan løpende gi konkrete tilbakemeldinger til lederen om hvordan utviklingen går. 
 • Løpende samtaler med med 2 til 4 ukers mellomrom, så lenge det trengs. 
 • Avsluttende samtale med oppsummering av læring og veien videre alene. 

Lederen vil fortløpende bli utfordret med oppgaver mellom samtalene, få opplæring i relevante ledelsesverktøy og tips om apper som kan støtte deres utvikling. 

Medarbeidercoaching: (Evt. initiert av nærmeste leder eller HR) (GoMentor videosesjon) 1.700 kr. Avtal tid

Medarbeidercoaching

Mulig å ta opp - og sparre om, et spesifikt tema som medarbeideren opplever som utfordrende eller trenger umiddelbar støtte til. Samtalen kan, men trenger ikke, å være initiert av nærmeste leder eller HR. 

Individuell privatcoaching (GoMentor videosesjon) 1.500 kr. Avtal tid

Står du overfor en veldig konkret utfordring eller noe helt spesifikt du ønsker sparring på, da kan det tidvis være nok med en enkelt samtale. Du får rett og slett luftet tankene og ser om det er nok for å komme videre. 

Medarbeidercoaching: (Evt. trekantsamtaler med leder/HR for å avklare mål med coachingen) (GoMentor videosesjon) 8.000 kr. Avtal tid

Medarbeidercoaching - eksempel

Forløp bestående av 5 samtaler: 

 • Oppstartsmøte for å avklare om kompetanse og kjemi stemmer mellom medarbeideren og coachen. 
 • Dernest: Bli enige om hva som er målet med coachingen, hvordan coachen best kan støtte, hva som er ren coaching og hva som trengs av rådgivning fra coachen. 
 • Skal det benyttes et selvvurderingsverktøy som utgangspunkt samtalene? 
 • Gjennomføre trekantsamtale med nærmeste leder eller HR for å avklare forventninger til forløpet. Kortere trekantsamtaler kan gjennomføres flere ganger under forløpet. 
 • Hvis ønskelig: Kople på en kollega medarbeideren stoler på og jobber med til daglig. Vi kaller det en «Feedback Buddy». «Feedback Buddyen» kan løpende gi konkrete tilbakemeldinger til medarbeideren om hvordan utviklingen går. 
 • Løpende samtaler med med 2 til 4 ukers mellomrom, så lenge det trengs. 
 • Avsluttende samtale med oppsummering av læring og veien videre alene. 

Medarbeideren vil fortløpende bli utfordret med oppgaver mellom samtalene, få opplæring i relevante verktøy og tips som kan støtte deres utvikling.

Individuell privatcoaching (GoMentor videosesjon) 7.000 kr. Avtal tid

Jeg møter deg med et åpent sinn uansett hva du måtte komme med av utfordringer. Coachingen er en utviklingsprosess som har flere formål; Å bli bedre kjent med deg selv og finne frem til egne verdier, ønsker for fremtiden, sterke sider, naturlige motkrefter i deg selv og hvor du kan strekke deg. Vi ser på hvordan du kan forholde deg mest mulig hensiktsmessig til omstendigheter utenfor din kontroll og hvordan du selv kan påvirke for å få til de relasjoner du ønsker deg. Som coach speiler jeg tilbake det jeg ser hos deg og utfordrer og støtter deg i å gå stegene mot det du ønsker. Jeg er både lyttende og tilstede, samtidig som jeg er direkte og målrettet. 

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6246

23 96 19 80

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Jeg tilbyr ledercoaching, lederutvikling, medarbeidercoaching og medarbeidersamtaler og individuell coaching for privatpersoner. Mastergrad Oxford University Lisbeth Scheele Rådstoga - Co-Active Coach, Organization & Relationship Systems Coach (CRR Global), Specialised Master

Beskrivelse

Utover mine sertifiseringer i coaching, hadde jeg siste år privilegiet å ferdigstille min mastergrad i Coaching and Consulting for Change fra Oxord University / HEC i Paris. Dette har gjort at jeg i dag føler jeg kan bidra ikke kun med coaching, men også med mentoring innen ledelse og endringsprosesser. Jeg håper at kombinasjonen av min faglige bakgrunn og mitt åpne sinn, er det som skal til for å få deg videre. LEDER COACHING OG MENTORING 

Står du som leder ofte i komplekse og vanskelige situasjoner og kunne trenge en konfidensiell sparringpartner utenfor bedriften? Da kan jeg via coaching og rådgivning hjelpe deg med å: 

 • Bygge tillit i - og utenfor organisasjonen. Avklare de handlinger og holdninger som bygger tilliten opp, og de som bryter den ned. Få oversikt over hva det er å tjene på høy tillit og hva du mister på lav tillit.   
 • Bygge på dine egne styrker og oppnå gjennomslagskraft som leder, sammen med ditt team.   
 • Motivere og involvere medarbeidere og kommunisere på en måte så du blir lyttet til og lytter til andre.   
 • Foreta den vanskelige og nødvendige samtalen.     
 • Få verktøy til å lede i endring og bygge motstandskraft til å stå i stormen.     
 • Se hvordan privatliv og jobb påvirker hverandre og finne den gode balansen.


Vår tid sammen er din, - så du tar opp akkurat det som er viktig for deg nå. Jeg følger deg også opp mellom samtalene med tips og verktøy, som kan hjelpe deg videre.  

MEDARBEIDER COACHING

Føler du deg presset som medarbeider og usikker på hvordan du skal navigere i organisasjonen?

Da kan jeg hjelpe deg med å: 

 • 
Bygge på dine styrker og stå mer stødig i jobben din.   
 • Forbedre kommunikasjonen med leder og kollegaer og løse samarbeidsutfordringer. Prioritere arbeidsoppgaver og senke stressnivå. 
 • Mestre å ta ordet i en gruppe og stå for det du tror på.   
 • Forberede deg til neste karrieresteg (hvis du har lyst)  Se hvordan privatliv og jobb påvirker hverandre og finne den gode balansen.  Uansett hva du måtte komme med av utfordringer og ønsker, så møter jeg deg med et åpent sinn og en sterk vilje til å få deg videre. Om ønskelig, kan dette gjøres i samarbeid med nærmeste leder eller HR. INDIVIDUELL PRIVAT COACHING 

Føler du at livet, eller deler av det, ikke ble slik du hadde ønsket? 

Da skal vi sammen få deg videre. Coachingen er en utviklingsprosess som har flere formål; Å bli bedre kjent med deg selv og finne frem til egne verdier, ønsker for fremtiden, sterke sider, naturlige motkrefter i deg selv og hvor du kan strekke deg. Vi ser på hvordan du kan forholde deg mest mulig hensiktsmessig til omstendigheter utenfor din kontroll og hvordan du selv kan påvirke for å få til de relasjoner du ønsker deg. Som coach speiler jeg tilbake det jeg ser hos deg og utfordrer og støtter deg i å gå stegene mot det du ønsker. Jeg er både lyttende og tilstede, samtidig som jeg er direkte og målrettet. 

 


OM MEG

Jeg er opptatt av å tenke helhetlig og forstå hvordan vi påvirker og påvirkes av omgivelsene våre. Det er nesten alltid er et eller annet vi selv kan gjøre for å endre en situasjon eller relasjon, som vi ikke trives med. I stedet for å håpe at andre skal forandre seg, kan vi utvikle vår egen gjennomslagskraft via endringer i egne tanker og atferdsmønstre. Slik kan vi få til så utrolig mye mer. Jeg vet det for jeg har gjennomlevd det og sett andre gjøre det utallige ganger. Nå er det din tur, - det er derfor du leser dette nå :-) 

Jeg har jobbet som coach og rådgiver med endringsarbeid, lederutvikling og coaching siden 2008. Jeg har coachet mange ledere og medarbeidere i både privat og offentlig sektor i tillegg til å ha kunder som har oppsøkt meg privat. Utover individuell coaching driver jeg også med organisasjonsutvikling, teamutvikling og holder foredrag.

Jeg har en master fra Oxford University / HEC Paris i "Consulting and Coaching for Change", samt utdannelser i individuell- og teamcoaching. Fra tidligere har jeg en variert bakgrunn innen hotell, eiendom og underholdningsbransjen. I 2008 var jeg veldig lei Excel-dokumenter og ønsket mer tid med folk end med PC'en. Jeg valgte derfor å formalisere min genuine interesse for mennesker og endringsarbeid ved å videreutdanne meg og skifte karriereretning til det jeg gjør i dag.

 


HVORDAN JOBBER JEG? 

I mine prosesser med utvikling av ledere driver jeg også med mentoring innen ledelse, samskaping og tillitsbygging. Jeg har mange verktøy å tilby som du kan ta med deg videre og teste i den egen hverdag. En del av disse verktøy kan også være hensiktsmessige, selv om du ikke er leder og du kommer til meg med utfordringer fra enten jobbsituasjon eller fra ditt privatliv. Alt dette finner vi ut av sammen. 

Jeg er dynamisk i min tilnærming og har ikke et planlagt forløp vi følger fra A til Z, men bygger på de utfordringer du bringer til bordet fra gang til gang. I mellom samtalene blir vi enige om verktøy du skal utprøve og oppgaver du skal gjøre til neste gang. Da debriefer vi dine erfaringer i våre samtaler og finner neste kritt. Her "feiler" vi ikke, vi tester og lærer av alt vi gjør.

Mitt grunnperspektiv er å på bygge på dine styrker og at du finner dine svar selv. Hvis det passer inn i situasjonen, kan jeg også komme med ulike forslag og verktøy du kan teste. Dette gjør jeg med et godt hjerte og et vennlig puff i ryggen. Samtidig jobber vi med å forstå kompleksiteten du befinner deg i og hvordan du best kan navigere i det.  

FUN FACT OM NAVNET RÅDSTOGA: 

Navnet Rådstoga stammer fra en gammel gård i Flatdal i Telemark som ble bygget på 1500-tallet. I «stogaen» var det vanlig at lokalbefolkningen møttes for å lytte og rådgi hverandre rundt livets utfordringer. Selv om jeg har giftet meg til navnet og opprinnelig er fra København, føler jeg navnet passer veldig godt til jobben jeg gjør. 


Velkommen skal du være!Referanser

Trym, Vice President, New Venture Manager i olje og gass industrien - "Etter en tøff periode i bransjen min, som hadde etterlatt oss alle med en viss usikkerhet på fremtiden og på hverandre, fikk jeg via jobben tilbudt Lisbeth som coach. Må innrømme at jeg til å begynne med var litt skeptisk til hvordan en coach kunne hjelpe meg med å håndtere mangel på motivasjon i temaet og ulike kommunikasjonsutfordringer mellom oss. Men etterhvert så jeg at vår felles diskusjoner og de tips jeg fikk var virkningsfulle. Teamet mitt begynte å fungere bedre og bedre og jeg fikk full tillit til prosessen. Gjennom de 10 samtaler vi hadde fikk jeg alltid nye verktøy å prøve ut og oppgaver jeg skulle utføre mellom møtene våre. Ofte hadde vi også mailkorrespondanse underveis. Jeg lærte mye om å være åpen, ikke ha alle svarene selv, skape en dialog, la andre komme til, gjennomføre den vanskelige samtalen og avklare antakelser jeg hadde om andre. Noe av det jeg husker best var da Lisbeth sa «Du og teamet ditt har totalt 8 ganger 37,5 timer til rådighet. Hvis du begynner å delegere og involvere har du 300 timer i uken å få gjort noe, i stedet for kun dine egne 37,5 timer pluss all overtiden du legger inn». Det var et språk jeg forsto! Da begynte jeg for alvor å involvere og se verdien av andres innspill, noe som satte gang i motivasjonen hos teamet. I dag er både jeg og teamet mitt mer motstandsdyktige og står mye tryggere i vanskelige situasjoner. Jeg vet at jeg har teamet mitt å spille på og at sammen finner vi ut av ting. Alle er åpne og trygge på meg som leder, og ingen er redd for å komme med ideer og kritikk. Vi har over tid bygget opp tillit, som har løftet teamet til et nytt nivå av støtte og samarbeid. Det har blant resultert i at vårt team på siste People Survey kom ut som det aller beste team i hele organisasjonen! Lisbeth og jeg holder fortsatt kontakten inn i mellom, noe jeg vet også hun setter pris på. "  Les mer  Les mindre

Eline, analytiker - "Etter en ulykke var jeg langt nede fysisk og psykisk og trengte hjelp. Jeg var heldig som kom i kontakt med Lisbeth. Hun ga meg et trygt «rom», tillitt og oppmuntring. Hun hadde flere metoder, øvelser og teknikker som hjalp til i prosessen. Jeg gledet meg alltid til møtene med Lisbeth, lenge var hun lyset og håpet, med smil, energi og innlevelse....til jeg igjen fant veien tilbake til meg selv. Tusen takk for støtten og hjelpen. "  Les mer  Les mindre

Mathias, yrkesfaglærer - "Jeg oppsøkte Lisbeth fordi jeg i mitt tidligere yrke/jobb hadde "møtt veggen". Jeg måtte ha hjelp til å tenke nytt og finne ut av hva som fantes av muligheter der ute. Lisbeth hadde fokus på å bygge opp mestringsfølelsen og ga meg tilbake troen på meg selv, dette gjennom våre samtaler og praktiske oppgaver. Lisbeth ga meg oppgaver som på det tidspunktet var langt utenfor min komfortsone. Hadde det ikke vært for at jeg hele tiden visste at jeg hadde henne i ryggen, vet jeg ikke om jeg hadde fått til dette. En person mer gjennomsyret med godhet enn henne plukkes ikke på trær akkurat. Lisbeth blir ikke glemt. Dagens status er at jeg er i ny jobb og har blitt student, Veldig glad for at jeg fikk hjelp til å se hva som faktisk fantes av muligheter. Nå er livsgnisten tilbake og utsiktene fremover er langt lystigere en de var. Tusen takk for all hjelp og støtte. Mvh Meg og min familie."  Les mer  Les mindre

Maren, høyskolelektor  - "Lisbeth har vært leid inn som kurs- og prosessledere på to av Politihøgskolens lederutdanninger: Ledelses- og organisasjonsutvikling 1 og Innsatslederutdanningen. Hun har undervist i følgende temaer: kommunikasjon, team, samhandling og ledelse. Jeg som fagansvarlig ved disse studiene har vært mektig imponert over Lisbeth faglige dyktighet og engasjement.  Hun har vist evne til raskt å sette seg inn i målgruppens behov og har utviklet engasjerende undervisning bestående av spennende og effektfulle øvelser som har skapt innsikt hos deltakerne. Hun har fått særdeles gode tilbakemeldinger av studentene, som sier at de føler seg motiverte og inspirerte som følge av undervisningen. Samarbeidet med Lisbeth har gått glatt. Hun har vist stor profesjonalitet, punktlighet og fleksibilitet både før, under og etter oppdraget. Jeg kan på det varmeste anbefale Lisbeth. "  Les mer  Les mindre

Donna Marie, Head of Section - "What I learnt from this leaders course was more than I have ever learnt over the last 5 years of trying to find out who I am as a person.  Lisbeth got me to understand the importance of reflection (in writing, something I have always hated to do), understanding who I am as a person, understanding the importance of goal setting (this has made me realise that there is absolutely nothing to fear and that everything is possible) and most importantly I now know where I want to be as a leader.   What I learnt on the course I was able to immediately use at work with my team. I feel extremely positive and confident in the direction I am now taking. Although maybe to early to say but I feel that this is already having a very good effect on those around me. I have even convinced other leaders to reflect on how they lead. As a leader Lisbeth is certainly the type of leader that I would like to be and whom I would certainly follow. Lisbeth was enthusiastic from day one and showed passion and dedication to her work and role. She has vision, is open, creative and has a great sense of humour. This immediately gave one a feeling of trust, enabling us as individuals to give our best efforts. I cannot thank Lisbeth enough for what she have now instilled in me as a person and leader.   "  Les mer  Les mindre

Katharina, Project Manager Organizational Development - " We hired in Lisbeth to develop and run a programme about the value of trust for our Female Leadership Network. She developed this programme in close dialogue with us and built it around the specific needs of this group of leaders. Lisbeth was very professional. She was very flexible and did whatever was in her power to ensure that each participant’s experience was the best it could be.   Lisbeth quickly established trust with the group, something that was especially challenging since the first module was a mixed face-to-face and video conferencing session. Her contagious energy and enthusiasm reached and captured the participants even if they were sitting at the other end of the country and could only see her on a screen.   Lisbeth challenged in an encouraging and direct way which was highly appreciated by all participants. She showed passion about what she was doing and really cared about the individuals. Her dedication, openness and passion made her sessions very inspiring and motivating. The feedback from the participants has been only positive and the workshop has given them new insight, room for reflection, food for thought and fresh knowledge. I can warmly recommend Lisbeth. She is a pleasure to work with and an invaluable resource."  Les mer  Les mindre

Thor Åge, daglig leder  - "Jeg har vært leder i en liten bedrift siden begynnelsen på -90 tallet. I mange år var jeg lidenskapelig opptatt av jobben min, hadde masse ideer, små og store. Jeg følte jeg hadde noe å gi, andre så opp til meg på grunn av mitt engasjement, og jeg inspirerte de til å stå på og ville mer. Så gikk årene og jeg begynte å føle meg tom. Det meste gikk i det samme og inspirasjonen sank. Utydeligheten min var merkbar, selv for meg. De ansatte var tomme og trengte inspirasjon. Jeg begynte å føle at jeg måtte ta tak i tingene igjen. Men hvor skulle jeg hente inspirasjon fra? Jeg ble enig med meg selv om at jeg trengte hjelp. Jeg måtte innse at jeg ikke var på topp lenger. Da jeg tok kontakt med Lisbeth kom et svar som tydelig sa; ”jeg tar deg på alvor”. Allerede etter 1. møte kunne jeg konstatere en indre ro jeg ikke hadde hatt på lang tid. Å bli hørt og sett av en profesjonell, som i tillegg klarte å underbygge mine positive egenskaper, gjorde at jeg bare etter 2 timer følte meg litt som ”back in the old days”. Tryggheten om at jeg hadde en sparringspartner i ryggen, var ikke bare en inspirasjon, men en pådriver til å ta noen valg og gjøre noen grep. Jeg visste, at feilet jeg fikk jeg hjelp. Jeg opplever en flyt i hverdagen jeg ikke har opplevd på mange år, gleder meg til å ta tak på nye ideer og kjenner det fungerer for meg igjen. Jeg har blitt bedre til å takle mitt personale, ta opp vanskelige ting, økt antallet nye kunder, fått tilbake inspirasjonen og er blitt mye tydeligere. Og til slutt: kostnadene jeg har hatt på coaching tjente jeg inn igjen på een aktivitetsdag vi arrangerte for 3 uker siden! "  Les mer  Les mindre

Ingunn, daglig leder  - "Vår organisasjon strevde med høyt sykefravær, manglende arbeidsentusiasme og slitne medarbeidere. Lederne følte seg ofte usikre på hvordan de skulle utføre ledergjerningen sin og ledergruppen manglet samhold og evne til å støtte hverandre. Dette på tross av at vi var glade i faget vårt og kollegaene våre. Vi kontaktet Lisbeth og ba henne utforme en prosess som kunne hjelpe oss videre. Lisbeth tok seg god tid til å forstå kompleksiteten i våre utfordringer, blant annet ved å utføre individuelle intervjuer og gruppesamtaler. Etter det presenterte hun en plan for gjennomføring og fortløpende evaluering som var godt forankret i teori og med praktisk tilnærming som var tilpasset oss. Hun brukte mange ulike verktøy og øvelser for å få oss dit vi ville. Vi lærte alle mye underveis, både om oss selv og hverandres arbeidssituasjon. Vår prosess varte over 8 måneder, hvor vi hadde 4 ledersamlinger, 4 personalmøter og individuell coaching av lederne våre mellom samlingene.  Selv om det til tider var utfordrende og vi måtte håndtere både motstand og likegyldighet til prosessen, så fikk vi de resultater vi ønsket. I dag har virksomheten snudd et sykefravær på 12% til 6% og medarbeiderundersøkelsen viser en økning innenfor alle faktorer. Trivselen har økt og ansatte uttrykker at de har det svært godt på jobb. Dette er et resultat av tryggere ledere og viktige rolleavklaringer på alle nivåer av organisasjonen."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer