Lars Ziegler - Psykolog - GoMentor
Lars Ziegler - Psykolog

Lars Ziegler

Psykolog

Bergen, Online

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Avklarings- og vurderingssamtale 900 kr. Avtal tid

Samtale hvor du kan utdype hva du ønsker å få hjelp med. Videre kommer jeg til å stille en del spørsmål om bakgrunnen din. Dette er nødvendig for at du får mest mulig ut av samtalene. Små detaljer kan ha store konsekvenser for valg av behandlingsmetode i enkelte tilfeller. Etterpå kan jeg fortelle deg om hvordan vi kan angripe problemstillingen. Hvis du kan tenke deg å jobbe sammen med meg utfra forslagene jeg kommer med, lager vi en plan for videre samtaler.

Individuell samtale 900 kr. Avtal tid

En vanlig individualsamtale begynner med at du presenterer et tema som du ønsker at vi ser på sammen. Resten av samtalen jobber vi konkret rundt dette temaet. Muligens avtaler vi aktiviterer du kan utføre mellom timene slik at du får mest mulig utbytte av samtalene. Hvis du ønsker utredning av psykisk helsetilstand, blir det slik at jeg strukturerer timene for å sikre et gyldig kartleggingsresultat.

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 56 99 90 32

56 99 90 32

Online-samtale

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Avklarings- og vurderingssamtale (GoMentor videosesjon) 900 kr. Avtal tid

Samtale hvor du kan utdype hva du ønsker å få hjelp med. Videre kommer jeg til å stille en del spørsmål om bakgrunnen din. Dette er nødvendig for at du får mest mulig ut av samtalene. Små detaljer kan ha store konsekvenser for valg av behandlingsmetode i enkelte tilfeller. Etterpå kan jeg fortelle deg om hvordan vi kan angripe problemstillingen. Hvis du kan tenke deg å jobbe sammen med meg utfra forslagene jeg kommer med, lager vi en plan for videre samtaler.

Individuell samtale (GoMentor videosesjon) 900 kr. Avtal tid

En vanlig individualsamtale begynner med at du presenterer et tema som du ønsker at vi ser på sammen. Resten av samtalen jobber vi konkret rundt dette temaet. Muligens avtaler vi aktiviterer du kan utføre mellom timene slik at du får mest mulig utbytte av samtalene. Hvis du ønsker utredning av psykisk helsetilstand, blir det slik at jeg strukturerer timene for å sikre et gyldig kartleggingsresultat.

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 56 99 90 32

56 99 90 32

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Har du det vanskelig for tiden? Eller ønsker du å utvikle deg som person? Jeg kan hjelpe deg med begge deler. Ta kontakt og få time samme uke. Lars Ziegler - Psykolog

Beskrivelse

Dette kan jeg hjelpe deg med

Kjernekompetansen min er behandling av relasjonelle problemer. Det kan du dra nytte av hvis du ofte havner i situasjoner hvor du ikke klarer å forstå dine eller andres følelses, tanker eller motiver. Slike situasjoner leder ofte til konflikt eller sterke ubehagelige følelser som er vanskelig å håndtere. Jeg kan også hjelpe deg med en del andre problemer som er vanlige, og som kommer til uttrykk gjennom angst og depresjon. Noen bekymrer seg for framtiden, andre er redde for hendelser som skjedde i fortiden. Noen frykter sosiale situasjoner, andre frykter trange rom og åpne plasser. Der er også mulig å bli redd for dyr som de fleste ville anse som søte, f.eks. hunder. Å kjenne på mye angst alene kan gjøre at man blir trist og lei seg. I tillegg er livet veldig komplekst og vanskelig. Det er ofte slik at ting ikke går etter plan. Dette kan forsterke vonde følelser. Hvis du har det slik kan jeg hjelpe deg med støtte og å oppdage nye synsvinkler på kjente syn.

Kort om meg

Jeg har vært ferdig utdannet psykolog i snart 4 år. Derfor er praksisen min forankret i ideér og forskning som er aktuelle per i dag. Jeg er sertifisert i mentaliseringsbasert terapi. I tillegg har jeg flere års erfaring med kognitiv atferdsterapi. Dette gjør at du kan forvente en behandling som er skreddersydd til det du faktisk ønsker hjelp med. Hvis du opplever et problem som du ønsker å sette et navn på, lar dette deg også gjøre. Jeg har nemlig også erfaring med utredning og diagnostisering av psykiske lidelser.

Kort om rammene

Jeg har en 100%-stilling i en poliklinikk for voksne i Bergen og holder på med å starte opp privat ved siden av. Det er derfor jeg kan tilby deg rimeligere priser enn psykologer som utelukkende driver privat. I begynnelsen kan jeg tilby deg samtaler ved personlig fremmøte på kontoret mitt i Bergen sentrum eller gjennom videochat. Vanligvis har jeg samtaler på norsk, men om du ønsker det, går det an å prate tysk eller engelsk med hverandre. Åpningstiden er torsdager mellom kl. 16:30 og kl. 19:30. Andre dager og tidspunkter kan avtales. Én samtale hos meg varer i 45 minutter. Avbestillingsfrist er kl. 23:59 dagen før det avtalte tidspunktet. Ved senere avbestilling må jeg dessverre fakturere deg for den bestilte tjenesten uansett. Dette fordi det vanligvis ikke lar seg gjøre å sette opp avtaler med andre interesserte i den ubrukte tiden på kort varsel. Hvis du bestiller time via GoMentor, må du betale den første timen på forhånd via GoMentors betalingsløsning. Fra og med andre time tilbyr jeg flere betalingsalternativer. Gebyr for å sende ut papirfaktura er 75 kr..

Hva skjer under en gratis forsamtale?

Innledende samtale hvor jeg gir deg informasjon om dine lovmessige rettigheter, mine lovmessige plikter og rammene generelt. Du kan kortfattet forklare hva du ønsker å få hjelp med og spørre om min pofesjonelle bakgrunn. I slutten får du utdelt eller tilsendt et egenrapporteringssjema og muligens noen spørreskjemaer. Dette for at jeg kan forberede meg på en eventuell påfølgende samtale på best mulig måte. Slik kan vi arbeide sammen på en fokusert måte og sparer tid.

Muligheter for finansiering

Vær oppmerksom på at jeg ikke har refusjonsavtale med det offentlige. Du må derfor enten betale selv for samtalene i sin helhet eller få noen andre til å gjøre det (NAV, forsikringsselskap eller andre oppdragsgivere). Dette gjelder også eventuelle reise- og oppholdskostnader. Mange arbeidstakere har helseforsikring gjennom sin jobb som dekker behandling hos psykolog. Forhør deg med arbeidsgiveren din om dette er noe som kan være aktuelt for deg. Flere forsikringsselskap dekker inntil ca. 10 timer med psykologbehandling. Gjensidige, Storebrand, Tryg, If, Sparebanken 1, Vertikal tilbyr en slik forsikring.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.