Kristine Helbekkmo - Psykoterapeut, Veileder, Gestaltterapeut under utdanning - GoMentor
Kristine Helbekkmo - Psykoterapeut, Veileder, Gestaltterapeut under utdanning

Kristine Helbekkmo

Psykoterapeut, Veileder, Gestaltterapeut under utdanning

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Kristine Helbekkmo - Psykoterapeut, Veileder, Gestaltterapeut under utdanning

Beskrivelse

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV LENGER, KONTAKT VENNLIGST GOMENTOR FOR VIDERE VEILEDNING

 

  • Står du fast, eller ved et veiskille i livet, og vet ikke hvilken vei du vil gå?
  • Har du vanskelig for å si nei?
  • Har du vansker med å sette grenser for deg selv eller andre?
  • Sliter du med dårlig samvittighet?
  • Bekymrer du deg mye?
  • Er du sjalu?
  • Sliter du med en avhengighet?
  • Er du pårørende/medavhengig til en med avhengighet?
  • Har du et kontrollbehov?
  • Har du eller en du er nær en alvorlig sykdom?

 Da kan jeg kanskje hjelpe deg. Jeg har selv erfaring med å stå fast i livet, og ikke vite hvilken vei jeg vil velge. Jeg har opplevd avhengighet gjennom å være pårørende/medavhengig, og jeg har selv hatt en alvorlig sykdom. Løsningen for meg lå i den gode samtale med min terapeut.

Den gode samtale for meg er å hjelpe deg til selv å finne løsningen på ditt problem, ikke å bli gitt råd og bli fortalt hva du skal gjøre. Når du får støtte til å akseptere deg selv som den du er, vil du lettere se dine ressurser, styrker og muligheter.

Endring kan kun skje når man blir den man er, ikke når man forsøker å bli noe man ikke er (Arnold Beisser, tysk filosof, 1970).

Det handler om å få nok støtte til å våge og gjøre endringer i livet. Gjennom bevisstgjøring av tanker og følelser, hjelper jeg deg til bedre selvinnsikt som gir grunnlaget for vekst og utvikling. Når du blir mer oppmerksom på hvordan du virker på andre og de virker på deg, påvirker det kommunikasjonen og gir bedre og mer tilfredsstillende relasjoner.

 

OM MEG

Jeg er utdannet sosionom i 2001, og har etter endt utdanning jobbet både i psykiatri, rusomsorg og med barn og unge på institusjon. Jeg tok videreutdanning i veiledning i 2008, opplæring i TBO (Traumebevisst Omsorg) i 2014, og er for tiden under utdanning for å bli gestaltterapeut.

Jeg har lang erfaring med å jobbe med mennesker i krise, og som står i en endringsprosess. Jeg har erfaring med både individualsamtaler og gruppesamtaler. Jeg er spesielt opptatt av at du skal føle deg trygg, og at vår relasjon gradvis skal utvikle seg til noe som kan gi deg styrke og trygghet til å møte de utfordringene du har i hverdagen på en god og tjenlig måte.

;

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer