Kristian Ophaug - Klinisk Sosionom, Veileder, Familieterapeut - GoMentor
Kristian Ophaug - Klinisk Sosionom, Veileder, Familieterapeut

Kristian Ophaug

Klinisk Sosionom, Veileder, Familieterapeut

Oslo, Videosamtale

2 referanser

Personlig fremmøte

Individualbehandling 850 kr. Avtal tid

Tema i individualsamtaler kan være:

Hjelp til sortering av tanker og følelser

Rådgivning i forhold til hvordan du kan endre din bruk av rusmidler

Forståelse og støtte ovenfor de valgene og avgjørelse du står ovenfor

Bearbeiding av akutte eller pågående livskriser

Parsamtaler 1.250 kr. Avtal tid

Parsamtale kan være nyttig hvis dere trenger:

 • Bruk for konkrete råd og verktøy til kommunikasjon
 • Forberede og normalisere følelsesmessige utfordringer
 • Snu vonde følelser som skam, sinne og skyld
 • Dere mangler redskap til hvordan dere skal takle den situasjonen dere står i 
 • Trenger en rom for å smakke ut og kanskje hjelp til å lytte til hverandre. 
 • Behov for å finne tilbake til og holde motivasjonen oppe i en hektisk hverdag
 • Uenighet om bruk av rusmidler eller alkohol

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6247

23 96 62 46

Videosamtaler

Individualterapi (GoMentor videosesjon) 850 kr. Avtal tid

Jeg er tilgjengelig for korte og lengre online samtaler om det du opplever som viktig å drøfte med meg

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6247

23 96 62 46

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

personlig utvikling, avhengighet, alkohol, rusproblem, angst, depresjon, psykisk helse, søvnproblemer, konflikt, sorg, nedstemt, parterapi, nedstemthet Kristian Ophaug - Klinisk Sosionom, Veileder, Familieterapeut

Beskrivelse

Om det å snakke med noen

"Kanskje du skulle gått og snakket med noen?" Har du hørt dette før?


De fleste mennesker erfarer at livet fra tid til annen blir vanskelig. Noen ganger er årsaken opplagt. Det kan være tap i livssituasjon eller oppstått helseproblem. Andre ganger oppstår belastninger over tid, i det skjulte. Det er ikke alltid lett å finne tilbake til når det startet, til årsaken. Dette kan utløse overforbruk av medisiner eller alkohol, angst, nedstemthet eller tankekjør. Som igjen virker igjen inn på familieliv, jobb, nettverk og aktivitet. 

Flere jeg møter som terapeut sier at de angrer på at de ikke oppsøkte hjelp før problemet ble for krevende. Før utfordringene tok grep om hverdagen. Å oppsøke hjelp kan for noen være et stort skritt å ta. Å snakke med noen i en profesjonell setting kan oppleves som voldsomt. Eller at man tenker at problemer en selv sitter med er for små. Andre er redd for å grave i fortiden og sette ord på ting fra livet som kjennes sårbart og vondt.


Når er tiden der?

Om et problem har gnaget i deg en stund, tankene kverner og fremstår fastlåste. Du kommer ikke videre og du tenker at du burde snakke med noen. Da er mitt råd at du oppsøker hjelp. Kanskje er det meg du tar kontakt med? I samarbeid kan vi finne ut av ditt behov og dine mål. I første time lager vi i fellesskap en plan for behandling.

Som terapeut er jeg opptatt av å møte deg med det som er aktuelt i livet ditt nå. Hva opptar deg i dag? Hva ønsker du å dele som kan være med å forstå hvordan du har det? Kanskje kan en bredere forståelse av deg selv føre til at du tar andre valg.

Terapi er en effektiv form for behandling for flere psykiske utfordringer eller belastninger i livet. Det kan være depresjon, angst, rusmisbruk, lav selvfølelse, relasjonsproblemer og livskriser. Andre går i terapi fordi de vil bli bedre kjent med seg selv og opplever det meningsfylt.

Jeg tilbyr endringsfokusert rådgivning, samtaleterapi, pårørendesamtaler og veiledning til studenter under utdanning.


Jeg kan hjelpe deg med:

 • Psykiske lidelser, rusproblemer, rusuvaner, misbruk eller avhengighet, bryte mønster
 • Om du er pårørende eller i familie til en som har et rusproblem
 • Utfordringer i parforholdet
 • Familiesamtaler om krevende tema der det kan være trygt ha med seg en tredjepart.
 • Sorg, tap eller brutte relasjoner
 • Ta vanskelige valg, dårlig selvfølelse, nedstemthet og indre uro eller utbrent
 • Ufrivillig barnløs og adopsjon


Min faglige bakgrunn

 • Klinisk sosionom med videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk
 • Familieterapeut
 • Bachelor i sosiologi


Arbeidserfaring

Jeg har 20 års erfaring i å jobbe med mennesker som opplever utfordringer knyttet til rusmisbruk, psykisk lidelser og avhengighet. Jeg har møtt mange familier, barn og andre pårørende som lever eller har levd rundt de som har utviklet slike problemer.

Jeg tror at det alltid finnes potensial til endring i oss alle. Vi lærer og jobber med oss selv livet ut! 


Hvordan kan jeg hjelpe deg? Hva gjør jeg?

Når vi erkjenner et problem i livet klarer vi noen ganger ved egen innsats å bryte mønsteret og løse det på egen hånd. Andre ganger kan det være godt å snakke med en erfaren terapeut for å oppnå den endringen du selv ønsker. Mitt utgangspunkt er at trygge behandlingsrelasjoner er grunnleggende for dialog. Sammen arbeider vi med det du eller dere finner som viktig å ta tak i. Min tilnærming består av kombinasjon mellom ulike metoder både fra familieterapi, kognitiv terapi, emosjonsfokusert terapi og forskning. Jeg tilpasser retningene for å finne frem til det som passer best for din problemstilling.


Jeg tenker at mange belastninger i livet oppstår i nære relasjoner og i måten vi kommuniserer på. De følelsene som da oppstår kan da kjennes skremmende eller uutholdelige. Over tid tar vi valg for å dempe eller fjerne oss fra dette. Vi trenger en pause. Noen finner teknikker eller løsninger som hjelper til å takle dette og gir helsegevinst. Mens andre velger mer destruktive teknikker; som for eksempel rus eller selvskading. Følelsene våre avgjør hvordan vi har det, hvordan vi tenker, hvordan vi forstår oss selv og andre og hvordan vi opptrer i livet. Jeg kan hjelpe deg å sortere tanker og følelser slik at du blir mer bevisst dine handlingsmønstre og reaksjoner. Vi kan prøve å finne ut av hva som er viktig for deg i ditt liv og i relasjon med andre. Alle mennesker har potensiale og ressurser i seg som kan bidra til at livet oppleves meningsfullt, gir mestringsopplevelser og glede.

Du vet selv hva du er god på og jeg vil sammen med deg hjelpe deg til å bli mer bevisst på disse egenskapene.


Ta kontakt for en uforpliktende samtale - velkommen!Referanser

Geir - "Jeg opplever Kristian som trygg og kunnskapsrik om rusavhengighet. Han er god å sparre med når jeg har utfordringer i hverdagen"  Les mer  Les mindre

Tom og Johanne - "Det var fint og trygt å komme til Kristian å snakke ut om et sårt tema vi ikke har snakket med noen andre før"  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer