Kristian Ophaug - Familieterapeut, Veileder, Familierådgiver/veileder - GoMentor
Kristian Ophaug - Familieterapeut, Veileder, Familierådgiver/veileder

Kristian Ophaug

Familieterapeut, Veileder, Familierådgiver/veileder

Sankt Hanshaugen, Videosamtale

2 referanser

Personlig fremmøte

Individualbehandling 850 kr. Avtal tid

Et par kan erfare at de er på ulikt sted rent følelsesmessig i fertilitetsbehandlingen. Derfor kan det være godt å komme alene til individualsamtaler. Kanskje kjenner du på mer skyld eller skam for over at dere ikke får det barnet dere ønsker så inderlig? Er redd for at det ikke skal skje? Trenger hjelp til avklare: når er nok nok? Individualsamtaler kan være et tilbud hvis føler deg følelsesmessig overveldet og stresset av å være ufrivillig barnløs. ​ Du er ogå velkommen til å ta kontakt hvis du er alene og ufrivillig barnløs.

Menn og ufrivillig barnløs 850 kr. Avtal tid

Å være mann under fertilitetsbehandling

Som første mannlige behandler innen fertilitetsveiledning i Norge tilbyr jeg individuelle samtaler med ufrivillig barnløse menn. Jeg har egenerfaring fra fertilitetsbehandling og har kjent på følelsen av å ha vært på sidelinjen i samtlige trinn. Hvordan det er å være barnløs er et spørsmål som stilles oftere til kvinner enn menn. Jeg er opptatt av mannens rolle før, under og etter behandling.

Parsamtaler 1.250 kr. Avtal tid

Parsamtale kan være nyttig hvis dere trenger:

 • Bruk for konkrete råd og verktøy til kommunikasjon
 • Forberede og normalisere følelsesmessige utfordringer
 • Snu vonde følelser som skam, sinne og skyld
 • Dere mangler redskap til hvordan dere skal takle den situasjonen dere står i 
 • Trenger en rom for å snakke ut og kanskje hjelp til å lytte til hverandre. 
 • Behov for å finne tilbake til og holde motivasjonen oppe i en hektisk hverdag


Opplever dere at fertilitetsbehandlingen forstyrrer hverdagen mer enn dere ønsker? Settes livet på vent? Vi som har vært gjennom dette vet at det investeres enorme mengder med tid og krefter for å nå et mål som dere kanskje ikke vet kan oppnås. Gjennom samtaler kan vi møtes for å finne måter å holde ut i denne ventetiden, håndtere følelser og finne frem til verktøy som kan hjelpe dere til å takle den situasjonen dere står i. ​ Det kan være fint å komme til et trygt rom hvor dere kan snakke helt ut, få hjelp til å sette ord på og lytte til hverandre i tiden man venter på et barn. ​ Eller dere har kommet dit at dere vil avslutte behandlingen uten å ha fått barn og har bruk for å avklare et tanker rundt et liv uten barn. ​

Er du i tvil? Ring til kundeservice på 2396 6247

23 96 62 46

Videosamtaler

Individualsamtale om ufrivillig barnløshet (GoMentor videosesjon) 650 kr. Avtal tid

Hei, jeg tilbyr samtaler om ufrivillig barnløshet på digitale plattformer som Skype eller Zoom. Eller vi kan snakkes via telefon. Samtalene kan gjennomføres på ettermiddag/kveld 

Individualterapi (GoMentor videosesjon) 650 kr. Avtal tid

Jeg er tilgjengelig for korte og lengre online samtaler om det du opplever som viktig å drøfte med meg

Er du i tvil? Ring til kundeservice på 2396 6247

23 96 62 46

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

fertilitetsbehandling, IVF, assistert befruktning,ufrivillig barnløs, fertilitetscoach, prøverør, mannlig infertilitet, steril, eggdonasjon, sæddonasjon, ønske Kristian Ophaug - Familieterapeut, Veileder, Familierådgiver/veileder

Beskrivelse

Har du og din partner lenge ønsket dere barn? Tar veien til familie lengre tid enn dere forventet? Trenger dere emosjonell støtte og veiledning før, under og etter en fertilitetsbehandling?

Kjenner du på:

 • skam?
 • utilstrekkelighet?
 • samlivsproblemer?
 • misunnelse?
 • ensomhet? 

Jeg har bred erfaring som terapeut fra spesialisthelsetjenesten, mange års egenerfaring med IVF/ICSI, fertilitetsbehandling.

Jeg samarbeider blant annet med Ønskebarnforeningen, Livio Klinikken og Fertilitetssenteret ​ De følelsesmessige aspektene av å prøve få barn kan oppleves utmattende. Jeg er opptatt av den emosjonelle belastningen det er å være ufrivillig barnløs og gjennomgå en fertilitetsbehandling. Gjennom å sortere tanker og dele følelser i slik prosess kan dere få økt innsikt og mestring i den livsfasen dere står midt i. Jeg jobber ut i fra en familieterapeutisk forståelse hvor et trygt rom og en trygg relasjon er viktig. I samarbeid forsøker vi å finne frem til nye handlingsvalg i situasjonen dere befinner dere i.


Min faglige bakgrunn

 • Klinisk sosionom
 • Familieterapeut
 • Bachelor i sosiologi


Mitt tilbud: Noen av oss trenger hjelp og støtte, snakke om, hjelp til å snakke om følelser knyttet til prosessen, som kan være lang for mange. - Hjelp til å akseptere og til å vente - Hjelp til å finne verktøy som kan skape ro i venteperioder - Hjelp til å takle/dele sorg over at ønskebarnet kanskje uteblir.

Tema i samtaler med meg:

 • Følelsesmessig påvirket og stresset over å være barnløs
 • Opplever skam eller skyld
 • Er redd for at det aldri vil skje
 • Hjelp til aksept for at dere må ha hjelp til det noe andre klarer selv
 • Bruk for å ta beslutninger om dere skal bruke donor?
 • Hjelp til å avklare når er nok nok?
 • Avklare tanker omkring et liv uten barn
 • Har bruk for å avklare tanker knyttet til adopsjon fosterbarn.
 • Opplever utfordringer i parforholdet pga uteblitt graviditet/ufrivillig barnløs
 • Er alene og vil avklare om du vil gå solo
 • Hjelp til å endre dine blokkerende og hemmende tanker omkring din kropp og infertilitet
 • Trenger hjelp til å gjenskape og finne gamle ressurser


Hvordan kan jeg hjelpe deg? Hva gjør jeg?

Noen ganger  kan det være godt å snakke med en erfaren terapeut som har erfart de samme opplevelsene.

Mitt utgangspunkt er at trygge behandlingsrelasjoner er grunnleggende for dialog. Sammen arbeider vi med det du eller dere finner som viktig å ta tak i. Min tilnærming består av kombinasjon mellom ulike metoder både fra familieterapi, kognitiv terapi, emosjonsfokusert terapi og forskning. Jeg tilpasser retningene for å finne frem til det som passer best for din problemstilling.


Ta kontakt for en uforpliktende samtale - velkommen!Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer