Kjell Trygve Ahmer - Psykolog - GoMentor
Kjell Trygve Ahmer - Psykolog

Kjell Trygve Ahmer

Psykolog

Frogner Oslo

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Individualterapi 900 kr. Avtal tid

Kognitiv terapi 900 kr. Avtal tid

Motivasjonsgruppe, 4 fremmøter 1.400 kr. Avtal tid

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf.

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Kjell Trygve Ahmer - Psykolog

Beskrivelse

 

Alle mennesker møter problemer i livet. Noen av oss faller underveis, men det er stor forskjell på å reise seg og gå videre, gjerne med litt hjelp, fremfor bare å bli liggende. Vi har ulike forutsetninger og problemer kan variere i omfang, intensitet og varighet. Alle mennesker har sin tålegren.

 


Jeg tilbyr individualterapi og tilbyr gruppe terapi som motivasjonsgruppe. Min faglige innfallsvinkel er kognitivt orientert adferdsterapi.

Jeg tar imot voksne mennesker for samtale, konsultasjon og terapi og har lang erfaring med å jobbe med mennesker i grupper innenfor næringsliv og universiteter.

 

 Individualterapi

Mitt faglige ståsted er kognitivt orientert adferdsterapi, men jeg trekker også veksel på andre terapeutiske tilnærminger når det er behov for det.

I terapien retter jeg oppmerksomheten på din nåværende livssituasjon og hva du vil med resten av ditt liv. Jeg bruker ikke så mye tid på barndom og oppvekst med mindre det er traumatiske hendelser i fortiden som bør bearbeides. Imidlertid kan det ofte være greit å ha et fugleperspektiv over livet ditt så langt.

 

Jeg setter fokus på:

  • En persons tenkning om sine problemer
  • Sin nåværende situasjon
  • Fremtidsperspektiv
  • Identifisering og klargjøring av negative tankemønstre
  • Endre oss gradvis til mer konstruktive og hensiktsmessige måter å fortolke og forholde seg til både seg selv, sine medmennesker og omverden

 

Vårt samarbeid begynner med at du ringer meg. I løpet av samtalen tar jeg stilling til om de problemene og utfordringene du presenterer er noe jeg kan hjelpe deg med. Eller om jeg mener at andre er mer egnet og har mer kompetanse på det aktuelle feltet enn jeg.

 

Motivasjonsgruppe

I motivasjonsgruppen øves en opp til å identifisere negative tankemønstre og å sette ord på, definere og konkretisere sine vanskeligheter. 

 

Kartleggingsprosessen etterfølges av følgende målformulering:

  • Hva ønsker man å oppnå?
  • Hvordan komme fra nå-situasjon til ønsket situasjon? 
  • Inspirere og motivere hverandre slik at den enkelte fortsetter med sin individuelle endringsplan og ikke gir opp underveis
  • Finne løsninger på problemer ikke å dyrke dem
  • Hovedmål blir brutt ned til delmål som den enkelte deltaker arbeider med mellom møtene

 

Jeg har alltid en gratis og uforpliktende inntakssamtale på vel en halvtime med personer som ønsker å være med i en motivasjonsgruppe. Gjennom samtalen finner vi ut om dette er et egnet tilbud. Samtlige deltakere må skrive under på et taushetsløfte om det de får vite om de andre deltakerne i motivasjonsgruppen.

 

Om meg:

Jeg er autorisert psykolog fra 1983. Jeg er utdannet fra universitet fra Bergen og har spesiale i kognitiv psykologi, voksen psykologi.

Jeg er opptatt av å fokusere på dine sterke og positive sider. Prøve å klargjøre realistiske valgmuligheter og hjelpe deg til å treffe beslutninger som er riktige for deg.

 

 

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg.

;

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer