Helge Bjørn Skjelstad - Psykoterapeut, Terapeut - GoMentor
Helge Bjørn Skjelstad - Psykoterapeut, Terapeut

Helge Bjørn Skjelstad

Psykoterapeut, Terapeut

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Helge Bjørn Skjelstad - Psykoterapeut, Terapeut

Beskrivelse

DENNE PROFIL ER IKKE AKTIV PÅ GOMENTOR LENGER


Det som har beriket meg mest i møte med andre mennesker er deres mot og vilje til endring. Jeg har selv gjennom erfaring og egenterapi sett hvordan selve relasjonen i terapi har vært vekstfremmende.

Jeg tror at mange mennesker går rundt med drømmer om å gjøre noe mer med sitt liv. Mange er klar over hvilke ønsker de har for denne utviklingen, mens andre sitter fast i samfunnets krav om ”hvordan en bør være”. Jeg er overbevist at alle har potensiale og muligheter til å velge det livet de selv vil leve og gjennom dette skape en større bevissthet til egne tankemønstre og kreativitet.

Denne døråpneren kan være kognitiv terapi og kunst som igangsetter.Dette kan jeg hjelpe med:

 • Lettere/moderat angstilstander og sosial angst
 • Moderat til lettere depresjonstilstander
 • Søvnproblematikk
 • Kreativitetsutvikling
 • Sorg og tap
 • Utbrenthet
 • Personlig vekst og eksistensielle spørsmål


Slik foregår terapien

Ofte kan samtalen være det som skal til for at vi kommer hverandre i møte og gjennom det skape nye muligheter. I vår terapi må vi bli enige om felles mål. Det er viktig at forholdet mellom klient og terapeut er preget av gjensidig tillit, forståelse og respekt. Som en god metafor for arbeidet bruker jeg å beskrive forholdet mellom klient og terapeut som det å styre et fly. Klienten må være piloten, mens terapeuten kan være flyets navigatør.


Min tilnærming

Kunst og uttrykksterapi gir mulighet for innsikt og selvuttrykk. Det er en integrerende prosess hvor vi bruker vår tanke, vår kropp, våre følelser og vårt åndelige, spirituelle selv. Uttrykksterapien er en kombinasjon av bevegelse, kunst, musikk, verbal og non-verbal kommunikasjon. Kunstens språk har til alle tider, i alle kulturer vært den mest direkte, enkle og sanne veg inn til våre følelser.

Virginia Satirs dikt kan nok gi gjenklang: "Jeg blir sett gjennom det jeg gjør og er ikke alene. Jeg eksisterer i mitt møte med de andre og med ting omkring meg, og er ikke lenger ensom. Når jeg bruker mine sanser forandres jeg til virkelighet".

Den andre hovedretningen er kognitiv terapi. I regi av Norsk kognitiv forening har jeg er spesialutdannelse i forhold til behandling av depresjon, angst og søvn-problematikk. Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Det gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall.


Min bakgrunn

 • Sertifisert Psykoterapeut ECP/EAP, Kunst og Uttrykksterapeut, kogntiv terapeut, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie.
 • Arbeider som kognitiv terapeut i Rask Psykisk Helsehjelp i Nesodden kommune, og har lang fartstid fra spesialisthelsetjensesten.
 • Praktisert som psykoteraput ved Varden Spesialistsenter på Nesodden siden år 2000.
 • Av øvrig bakgrunn har jeg teaterutdannelse fra København og hadde eget prosjektteater i Oslo i mange år. Har også hatt kurs og grupper i kunst og uttrykksterapi.


Velkommen til en samtale!

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.