Håkon Haugland - Psykolog, Kognitiv terapeut - GoMentor
Håkon Haugland - Psykolog, Kognitiv terapeut

Håkon Haugland

Psykolog, Kognitiv terapeut

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Psykolog, videreutdanning i Kognitiv Atferdsterapi (CBT). Opttatt av livskvalitet og endring. Håkon Haugland - Psykolog, Kognitiv terapeut

Beskrivelse

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV LENGER, VENNLIGST KONTAKT GOMENTOR FOR VIDERE VEILEDNING!


Utdannet psykolog ved Universitet i Bergen. Videreutdanning i Kognitiv Atferdsterapi (CBT) og Motiverende Intervju (MI).


Tilbyr behandling innen områdene:

 • Livskrise, stagnasjon, depresjon, samlivsbrudd, sorg og tap.
 • Angst, isolasjon, inaktivitet og utenforskap.
 • Alkohol, medikamenter, pengespill og annen avhengighet.

De fleste mennesker opplever fra tid til annen at livet blir for vanskelig. Det kan være utløst av noe konkret som samlivsbrudd, dødsfall eller andre belastninger. Andre ganger kan man ha slitt over lengre tid og det er vanskeligere å finne ut hva som kan være årsak og løsning.

Dette kan gi en rekke ulike konsekvenser som f.eks. tristhet/depresjon, angst, isolasjon eller overforbruk av alkohol/medikamenter. Dette igjen påvirker hverdagen i forhold til familie, arbeid, venner m.m. og blir ofte en ond sirkel.

Som regel kommer man videre på egen hånd eller ved hjelp fra venner og familie. Andre ganger kan man trenge profesjonell hjelp for å komme videre.

Jeg er opptatt av:

 • Å lytte til dine problemer og belastninger.
 • Kartlegge behandlingsbehov og utfordringer.
 • Behandlingsplan og fokus.
 • Forholdet mellom følelser, tanker og handlinger.
 • Atferds- og handlingsorientert behandling
 • Fremtidsfokus
 • Individuell tilpasning av behandling.
 • Egeninnsats og øvingsoppgaver mellom terapitimer.
 • Respekt og toleranse for deg, dine verdier og valg.
 • Hjelpe deg til å ta aktive valg i livet for å gjennomføre ønskede endringer.
 • Støttesamtaler ved behov. Noen ganger trenger man bare å bli hørt.
 • Alle har behov for en tilhørighet, og utenforskap er usunt for psykisk helse. Dette kan medføre at man mister bakkekontakt og vurderingsevne.
 • Alle fortjener å leve meningsfulle liv og være inkludert i et fellesskap.
  Jeg jobber etter Norsk Psykologforbund sine etiske retningslinjer og prinsippene om Klient- og resultatstyrt praksis (KOR).

______________________________________________________________________

Jeg er som psykolog utdannet til å kartlegge og behandle ulike psykologiske vansker, men i tett samarbeid med deg. Jeg er primært ikke rådgiver, karriereveileder, coach, motivator, venn, moralsk guide eller prest, selv om elementer fra dette ofte kan dukke opp i terapi.

Det er du som kjenner deg best og vet best hva du ønsker og trenger. Med min kompetanse og erfaring kan vi i samarbeid planlegge og gjennomføre behandling som gir resultater.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer