Fredrick Nathanael - Psykoterapeut, Helsepsykolog - GoMentor
Fredrick Nathanael - Psykoterapeut, Helsepsykolog

Fredrick Nathanael

Psykoterapeut, Helsepsykolog

Sentrum Oslo, Moss

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Psykoterapi dobbelttime rabbatert 1 300 kr. Avtal tid

Psykoterapi 850 kr. Avtal tid

Terapi handler om å ta et nærmere blikk på deg selv og bli friere til å ta andre valg i livet. I terapien vil du utvikle evnen til å observere deg selv, og andre ut ifra egne følelser. Vi vil jobbe sammen med å synliggjøre symptomer og plager, og med økt bevissthet kan du kanskje gjøre noe med dem. Terapien behøver ikke stanse så fort symptomene er borte. Hvis du ønsker det kan vi fortsette slik at vi avslutter med en positiv spiral av vekst som også fortsetter etter endt behandling.

 

Psykoterapi er å skape endring der noe står fast. Som behandlingsform bygger den i hovedsak på dialog og refleksjon hvor jeg bruker min kunnskap og erfaring til å hjelpe deg å sortere og bli bevisst det som står i veien for den du ønsker å være og sammen finne veien dit du lengter etter. I tillegg til samtale kan prosessen suppleres med ulike verktøy som meditasjon, kreativ visualisering, fritegning osv.

 

Å gå i terapi dreier seg om å gi seg selv mer plass i eget liv, tåle mer av seg selv og få tillit til egne valg og verdier. Psykoterapi handler ikke om jaget etter lykke og helse, bare for å yte mer, og er ingen rask løsning på konkrete problemer som praktisk veiledning eller medisinsk symptombehandling, men det er en prosess mot å bli mer tilstedeværende i eget liv, mer meningsfullt arbeid og berikende relasjon til andre. Dypest sett handler det om å bli mer tilstede, få mer innflytelse i eget liv og finne viljen til å være seg selv - i forbindelse og kontakt med andre.

 

Jeg kan legge opp til egenarbeid med hjemmeoppgaver dersom det er meningsfullt og konkrete verktøy og teknikker.


Avbestilling: senest 48 timer før. Etter dette må timen betales

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 23 96 21 05

23 96 21 05

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Helsepsykolog og psykoterapeut, privatpraksis Oslo/Moss, dag/kveld, arbeid med bl a relasjoner, utbrenthet, angst, depresjon, avhengighet. Helhetlig perspektiv Fredrick Nathanael - Psykoterapeut, Helsepsykolog

Beskrivelse

Jeg er opptatt av å møte mennesker der de er og hjelpe og støtte i forhold til de vanskene de har, og fokuset er å ta tak i det friske og uskadde og ikke ha fokus på diagnose og det som er sykt. Jeg fokuserer på at arbeidet vi gjør skal ha varig effekt, ikke bare symptombehandling som gir lindring en kort stund. Samtidig som det er viktig at terapiarbeidet gir mindre plager, er det minst like viktig at terapien skal kunne hjelpe til personlig vekst og f.eks. forbedret selvfølelse, økt mestring og balanse i relasjoner til andre mennesker. Behandlingen tilpasses til den enkeltes behov, verdier og utfordringer.

 

Terapi kan hjelpe når vanskeligheter i hverdagen står i veien for at du kan leve et friere liv. Relasjoner eller fravær av dem er ofte relevant, det samme er følelser som er knyttet til dette. I terapi vil vi ofte ha fokus på både hverdagen din her og nå og de personer og hendelser som av ulike grunner kan ha vært viktige tidligere i livet. Samtalene i terapirommet kan også gi viktig støtte i selvutvikling eller for de som befinner seg ved viktige veivalg i sitt privatliv, sin karriere eller utdannelse. Humanistisk og eksistensialistisk terapi har vært en viktig inspirasjon i mine utvikling som terapeut.


Jeg har erfaring innen arbeid med angst, depresjon, avhengighet, medavhengighet, selvbilde, eksistensielle utfordringer, selvutvikling, sorgarbeid, relasjonsvansker, vansker med grensesetting, følelser, selvhevdelse, identitetsproblemer, stress osv.  


Jeg er utdannet helsepsykolog fra Universitetet i Oslo (2009) og har jobbet med fagutvikling, behandling og undervisning innen psykisk helsevern. Etter en 4-årig profesjonsutdanning som psykoterapeut ved Norsk Institutt for Psykosyntese har jeg siden slutten av 2013 hatt privatpraksis i sentrum av Oslo og Moss og tilbyr terapeutiske samtaler omkring psykiske vansker av ulike slag, om det er emosjonelt, i forhold til venner, familien, i parforholdet, jobb osv., over kortere eller lengre tid. Man trenger ikke henvisning, og det er ingen eller kort ventetid.

 

Konsultasjon kan være både på dagtid og kveldstid etter kl 10, mandag til torsdag. Jeg kan unntaksvis vurdere andre tidspunkter.


- I have experience with therapy for English speaking clients.

- Je parle courament francais et peux recevoir des clients franchophones


Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.