Elin Thorsen - Coach - DNCF sertifisert coach, Traumeterapeut, Veileder - GoMentor
Elin Thorsen - Coach - DNCF sertifisert coach, Traumeterapeut, Veileder

Elin Thorsen

Coach - DNCF sertifisert coach, Traumeterapeut, Veileder

karmsund, Sandnes, Karmsund, Videosamtale

6 referanser

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Stressbalansering/stressmestring. Opplæring og trening i ulike metoder. 1-2 personer 800 kr. Avtal tid

Hei. Kjenner du på at det kunne vært fint å bli bedre på å håndtere stress? Stress er en av vår tids aller største folkehelseutfordringer sier Verdens helseorganisasjon, WHO. Noe av det viktigste vi kan gi oss selv og de vi er glade i er å lære hva ulike former for stress betyr i vårt eget liv og trene på å balansere godt mellom aktivitet og hvile. Jeg underviser og instruerer i flere ulike metoder som er internasjonalt anerkjent og benyttes av mennesker over hele verden. . Sammen finner vi ut hva som passer best for deg/dere, akkurat nå. Underveis kan vi endre metode, om det er ønskelig. En god stressbalanse gir livet mer kraft og glede, bedrer relasjoner og øker opplevelsen av mestring. I tillegg styrker det immunforsvaret. Unn deg dette !

En avtale varer 50 minutter for 1-2 privatpersoner.

Min bedrift er registrert i Merverdiregisteret . Undervisning og trening er fritatt merverdiavgift.


Stressbalansering/stressmestring. Opplæring og trening i ulike metoder. Gruppe. 0 kr. Avtal tid


Hei. Kjenner du på at det kunne vært fint å bli bedre på å håndtere stress, og har lyst til å lære det sammen med en gruppe mennesker du kjenner? Stress er en av vår tids aller største folkehelseutfordringer sier Verdens helseorganisasjon, WHO. Noe av det viktigste vi kan gi oss selv og de vi er glade i er å lære hva ulike former for stress betyr i vårt eget liv og trene på å balansere godt mellom aktivitet og hvile. Jeg underviser og instruerer i flere ulike metoder som er internasjonalt anerkjent og benyttes av mennesker over hele verden. . Sammen finner vi ut hva som passer best for dere, akkurat nå. Underveis kan vi endre metode, om det er ønskelig. En god stressbalanse gir livet mer kraft og glede, bedrer relasjoner og øker opplevelsen av mestring. I tillegg styrker det immunforsvaret. Unn deg dette !

 • 3-6 privatpersoner
 • En avtale varer 60- 90 minutter avhengig av antall deltakere.
 • Minste pris 1000 kr for 3, tillegg 200 kr pr.person
 • kan tilrettelegges også for større grupper, ta kontakt.


Min bedrift er registrert i Merverdiregisteret . Undervisning og trening er fritatt merverdiavgift.

Helsecoaching 1-2 personer. 800 kr. Avtal tid

Fokuset i helsecoaching er å styrke opplevelsen av å fungere i hverdagen, føle seg frisk nok og kunne ta kontroll over livet. Gjennom å styrke forsvarsmekanismer i kropp og sinn og kroppens evne til selvhelbredelse, lindre ubehag og symptomer og  øke muligheten for å gjenopprette funksjonsevner. Helsecoaching kan også handle om å slutte med skadelige uvaner og erstatte dem med vaner som fremmer bedre helse. 

Jeg arbeider helhetlig. Det betyr at jeg forholder meg til helse både psykisk og fysisk  - hodet er også en del av kroppen. Kroppen er ikke en ensom øy, men en del av verden. Opplevelsen av friskhet og helse kan handle om mange ting, også mer enn kropp og sinn. For noen er tilhørighet viktig, for andre det å ha et godt sjelsliv. Nyeste forskning på folkehelse sier entydig at helse handler om gode livsbetingelser. Jeg er utdannet sosialarbeider og har mye kunnskap om hvordan våre livsbetingelser påvirker den totale helsen vår.

 • En avtale varer 50 minutter, noen ganger litt lenger.
 • par, gode venner, foreldre og barn kan bestille time sammen, Inntil 2 personer. 
 • Som Registrert Helsecoach DNCF  blir mine behandlinger fritatt merverdiavgift.


De aller fleste av oss møter på ulike helseutfordringer, med sterke ubehag eller sykdom.

 • Helsecoaching skal være et supplement til skolemedisinen, og aldri erstatte behandling av autorisert helsepersonell. Bruker du medisiner skal du fortsette med disse i samråd med din behandler, også om du går til meg. Jeg samarbeider veldig gjerne med andre behandlere. Det er viktig for meg at du er åpen overfor eventuelle andre behandlere om at du kontakter meg.


Du skal føle deg trygg på at jeg har godkjent utdanning. Jeg har 3 år høgskoleutdanning som sosionom og har en lang videreutdanning innen avansert NLP Coaching med sertifisering i Den Norske Coachforening DNCF, og jeg har godkjenning som Registrert Helsecoach DNCF. Du finner meg i "Register for utøver av alternativ behandling" hos det offentlige Brønnøysundregisteret. Registreringen er frivillig og gjelder for alle typer alternativ behandling som omfattes av lov om alternativ behandling av sykdom. Det er bare utøvere som er medlem i en godkjent utøverorganisasjon som kan registreres i registeret. Helsedirektoratet er ansvarlig for godkjenning av de ulike utøverorganisasjonene. Alle utøvere i dette behandlerregisteret må ha ansvarsforsikring, og min forsikring er en kollektiv forsikring hos DNCF.

For å få opprettholde sertifisering som DNCF Coach må vi stadig bygge på med ny kunnskap.  Jeg har supplert utdanningen med fordypning innen nyeste forskning om håndtering av overbelastninger i nervesystemet og lært supplerende metoder for regulering av stress, sjokk og traumer (blant annet en treårig videreutdanning i Somatic Experiencing.)

"Helse er friskhet. Helserelatert behandling er behandling som arbeider med å bidra til at den som søker behandling opprettholder eller gjenoppretter friskhet. Sykdom er subjektiv eller objektiv tilstand av ikke-friskhet ."

Otprp 27: «Hovedfokus hos alternative behandlere er i større grad rettet mot årsakene til at kroppen/psyken er kommet i ubalanse, slik at den ikke evner å takle overbelastning.»Livscoaching, 1-2 personer 1.000 kr. Avtal tid

Hei. Ønsker du en profesjonell samtalepartner som kan gi deg et ekstra dytt framover ?

 ”En coach er en person som bidrar til å frakte et eller flere mennesker til et ønsket sted”. 

Livscoaching er coaching av privatpersoner innen tema som ikke er helserelatert. Alle som ønsker å utvikle seg kan ha nytte av livscoaching, i alle livets faser. Jeg har kunder fra femten til noen og sytti.

Livscoaching passer for enkeltpersoner, men også for par, gode venner og familier som kjenner at livet har mer å by på og ønsker en profesjonell samtalepartner for å utløse mer ressurser og større potensiale.

Med livscoaching er det mulig å finne veier til å håndtere og løse konflikter, bygge bedre relasjoner, få økt selvrespekt, selvinnsikt, selvfølelse. Det er også mulig å jobbe med utdanningsmål, idrettsmål, karriemål mm.

I min verktøykasse finnes det mange spennende metoder som kan supplere coaching for å bli kjent med seg selv og andre, håndtere utfordringer, komme seg gjennom/forbi hindringer, og nå delmål og mål. Vi diskuterer underveis hva som vil være de beste metodene for deg.

En avtale varer 50 minutter, noen ganger litt lenger.

Min bedrift er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Livscoaching er avgiftspliktig og oppgitt pris pr. avtale inkluderer 25 % mva /200 kr til skatteetaten.Livscoaching, 3-4 personer 1.500 kr. Avtal tid

Hei. Ønsker du en profesjonell samtalepartner som kan gi deg og familien eller vennegjengen et ekstra dytt framover ?

”En coach er en person som bidrar til å frakte et eller flere mennesker til et ønsket sted”. 

Livscoaching er coaching av privatpersoner innen tema som ikke er helserelatert. Alle som ønsker å utvikle seg kan ha nytte av livscoaching, i alle livets faser. Jeg har kunder fra femten til noen og sytti.

Livscoaching passer for enkeltpersoner, men også for par, gode venner og familier som kjenner at livet har mer å by på og ønsker en profesjonell samtalepartner for å utløse mer ressurser og større potensiale.

Med livscoaching er det mulig å finne veier til å håndtere og løse konflikter, bygge bedre relasjoner, få økt selvrespekt, selvinnsikt, selvfølelse. Det er også mulig å jobbe med utdanningsmål, idrettsmål, karriemål mm.

I min verktøykasse finnes det mange spennende metoder som kan supplere coaching for å bli kjent med seg selv og andre, håndtere utfordringer, komme seg gjennom/forbi hindringer, og nå delmål og mål. Vi diskuterer underveis hva som vil være de beste metodene for deg.

En avtale varer fra 50 - 90 minutter, alt etter hva vi trenger av tid.

Min bedrift er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Livscoaching er avgiftspliktig og oppgitt pris inkluderer 25 % mva/300 kr  til skatteetaten.
Psykososial veiledning / støttesamtale. 800 kr. Avtal tid

Er du eller noen du kjenner i krise?

Jeg tilbyr psykososial veiledning og støttesamtaler ved opplevelse av alvorlig krise, konflikt, utbrenthet. Dette er et tilbud for personer og familier som står i krevende livsutfordringer og ønsker  profesjonell hjelp utenfor det offentlige hjelpeapparatet.  Jeg har over 25 års erfaring med å gi støtte og veiledning til mennesker som opplever at livet er uforutsigbart og vanskelig å håndtere; både barn, ungdom, voksne og familier. 

 • 60 minutter, noen ganger litt lengre
 • akutt hjelp når det er mulig å få til
 • samtale i hjemmet om det er ønskelig
 • oppfølging på telefon, mail, video ved behov


Jeg har 3 års høgskoleutdanning som sosialarbeider, flere videreutdanninger og 25 års erfaring fra ulike områder innen barnevernsfeltet.

Denne tjenesten er avgiftspliktig. Prisen inkluderer 25 % / 160 kr merverdiavgift til skatteetaten.

Pro Bono - for the good of the people. Tjenester til redusert pris. 0 kr. Avtal tid

Jeg har i alle år vist samfunnsansvar gjennom å tilby min kompetanse til redusert pris eller helt gratis til mennesker i utsatte livssituasjoner.

Er du i en økonomisk vanskelig situasjon og tror at min kompetanse kan hjelpe deg til å komme videre i livet - send meg en melding og søk om et pro bono tilbud. (Du må søke og vil få raskt svar. Det er begrenset hvor mange kunder jeg kan ha på en slik ordning, da jeg også skal dekke mine utgifter i firmaet og betale meg selv lønn. )


Er du i en økonomisk sterk situasjon og ønsker å bidra til pro bono innsats i mitt firma - send meg en melding og du får et kontonummer du kan sette inn penger på. Alle pro bono gaver vil gå direkte ut til tjenester for mennesker som trenger en støttende hånd.


Jeg har bidratt til samfunnsnyttig frivillig innsats siden jeg som 17 åring meldte meg inn i Røde Kors Hjelpekorps. I 2018 fyller jeg 54 år.

Bedrift/Organisasjon/Team - ta kontakt for skreddersydd tilbud. 0 kr. Avtal tid

Jeg har variert erfaring innen ledelse- og teamutvikling av mindre organisasjoner alene og større organisasjoner i samarbeid med andre. Den største organisasjonen jeg har vært engasjert i hadde 300 ansatte. Har blant annet erfaring som prosjektleder i 3 år innen småsamfunnsutvikling og har bidratt til å gründe og utvikle en barnevernsinstitusjon i Rogaland.

Variert utdanning som gir meg styrke i å se sammenhenger og helhet: Certified Coach innen Life&businesscoaching. DNCF sertifisert Coach. Registrert Helsecoach DNCF. Somatic Experiencing Practitioner. TRE Provider. Sosionom. Autorisert i JTI og Teamkompasset.

Lang erfaring i faglig veiledning av miljøterapeuter og organisasjonsutvikling av barneverninstitusjoner.

Kan tilby utviklende coaching, veiledning, opplæring, foredrag, workshops og gruppetrening. Min spesialisering er  utviklingsfremmende kommunikasjon, stresshåndtering og hvordan regulere belastninger uten å bli overbelastet. 

Skal vi samarbeide? Meld inn ditt behov og få et skreddersydd tilbud !

Barnevern: Veiledning av familier, fosterhjem, beredskapshjem, avlastningshjem, tilsynsfør 1.400 kr. Avtal tid

Jeg har over 25 års erfaring fra veiledning på barnevernsfeltet, og høg kompetanse innen traumebevisst omsorg. Jeg har i tillegg mange års videreutdanning innen metoder for selvregulering og samregulering; kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å tåle stressbelastninger over tid. Dette kan skape trygge voksne, og forebygge utmattelse/utbrenthet, sekundær traumatisering og compassion fatigue.

Hvert oppdrag avtales med en offentlig eller privat oppdragsgiver innen barnevern, og er knyttet opp mot vedtak etter Lov om barneverntjenester eller Lov om sosial omsorg. Slike oppdrag er fritatt merverdiavgift.

1 time kjøring hver vei er inkludert i pris. Kjøring utover dette godtgjøres etter statens satser og særlig avtalt timepris.

Prisen gjelder hver påbegynte time. For større oppdrag kan det forhandles om rabatt.


Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 52 97 20 88

52 97 20 88

Online-samtale

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Coaching / veiledning / støttende samtale (GoMentor videosesjon) 800 kr. Avtal tid

Barnevern: Veiledning av familier, fosterhjem, beredskapshjem, avlastningshjem, tilsynsfør (GoMentor videosesjon) 1.200 kr. Avtal tid

Jeg har over 25 års erfaring fra veiledning på barnevernsfeltet, og høg kompetanse innen traumebevisst omsorg. Jeg har i tillegg mange års videreutdanning innen metoder for selvregulering og samregulering; kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å tåle stressbelastninger over tid. Dette kan skape trygge voksne, og forebygge utmattelse/utbrenthet, sekundær traumatisering og compassion fatigue.

Hvert oppdrag avtales med en offentlig eller privat oppdragsgiver innen barnevern, og er knyttet opp mot vedtak etter Lov om barneverntjenester eller Lov om sosial omsorg. Slike oppdrag er fritatt merverdiavgift.

Videosamtaler i Gomentor er trygge. Med store avstander kan videosamtaler gi muligheter for tettere oppfølging. Penger spart i kjøring og reise kan sluses rett inn på oppdraget. 

Prisen gjelder hver påbegynte time. For større oppdrag kan det forhandles om rabatt.

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 52 97 20 88

52 97 20 88

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Elin Thorsen - Coach - DNCF sertifisert coach, Traumeterapeut, Veileder

Beskrivelse

Informasjon om flytting av kontor: Jeg har i 5 år hatt lokaler i Kopervik på Karmøy. Jeg flyttet kontoret i august 2017   og pendler nå mellom mine lokaler i Sandnes og på Haugalandet. Bedriften min heter Elin Perledyrker. Velkommen ! 

Vennlig hilsen Elin 

-----------------------------------------

Klar til å satse?

Nysgjerrig på dine muligheter?

Moden for forandring ?

Ønsker du å skape overskudd til hverdagene ? En vei å gå er å øke din opplevelse av nærvær til det gode i livet, aksept for det du ikke kan gjøre noe med og kraft til å forandre det som er mulig. Det er mitt mål å bidra til at du finner din vei.  Jeg tenker på meg selv som en PerleDyrker , HjelpeKunstner og Seriøs Oppmuntrer - med fokus på naturlig heling og sunn omstilling. Jeg vet av erfaring og kunnskap at vi alle bærer evne og ferdigheter til omstilling, forandring og vekst i oss. Kanskje kan min verktøykasse interessere deg ? I mer enn 25 år som profesjonell støttespiller og samarbeidspartner har jeg delt min kjærlighet til livet med små og store mennesker og bidratt til endring og utvikling.  Jeg har samarbeidet med mennesker i alle livssituasjoner og med små og store organisasjoner. Du kan stole på at jeg bryr meg, og jeg bryr meg om. Egentlig er vi ganske like vi mennesker. Vi trenger alle å erfare at livet er meningsfullt, forståelig og håndterbart. Vi trenger gode andre, og hverandre.  Gjennom å styrke vår helse og trivsel kan vi utløse uante mengder mot, kraft og glede i livet. Skal vi ta en uforpliktende prat for å sjekke om du kan ha bruk for akkurat meg ?  

Helse- Livs- og Bedrifts Coaching

Jeg er utdannet NLP Coach.NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering. Nevro - fordi vi opplever verden gjennom våre 5 sanser, Lingvistisk- fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord og ord skaper form og gir resonans. Programmering- fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke. NLP bruker ens selvbilde og innstilling til å skape forandringer og fremme vekst.

Som NLP Coach kan jeg hjelpe deg;

 • når du ønsker bedre balanse i hverdagen, bedre tidsstyring, større ro og tilfredshet.
 • når du føler deg fanget i vaner og uvaner, biter deg selv i halen.
 • når du vil ha hjelp til å lykkes med det du holder på med, bli bedre kjent med dine sterke sider, yte max!
 • når du ønsker å sette ord på håp, lengsler og  drømmer, reflektere rundt hva som er viktig i livet, få ny innsikt.
 • når du vil endre kurs og er villig til å investere i forandring.
 • når du vil bli utfordret til å tenke nye tanker, sprenge grenser, komme ut av komfortsonen.
 • når du ønsker å fokusere på friskfaktorer i livet, eller å leve bedre med kronisk sykdom.

Jeg coacher på områder som personlig vekst, helse, verdier, ledelse, team,  jobb, karriere, mål og resultater, relasjoner, familie, venner, barn, foreldre, læring. 

Bruken av coaching øker i samfunnet. Coach er ikke en beskyttet tittel. Tittel DNCF sertifisert coach viser at coach har en coachbakgrunn som følger Norsk Bransjestandard for coaching og tittel oppnås først etter bestått ekstern sertifisering via Den Norske CoachForening.

NLP Coaching er blitt anerkjent som en helsefremmende behandlingsform. Som Registret Helsecoach DNCF tilbyr jeg helserelatert coaching som er fritatt for mva. Jeg ble sertifisert coach i 2008.

 Veiledning

Jeg tilbyr veiledning innen helsefremmende psykososialt arbeid. 

 • Prosessveiledning - for ansatte innen barnevern, sosialt arbeid, helse. 
 • Veiledning og behandling - av fagpersoner utsatt for trusler, utagering, vold og andre dramatiske hendelser.
 • Familieveiledning.
 • Motiverende samtaler - med barn og ungdom.
 • Veiledning og trening - av foreldre i fosterhjem og beredskapshjem med krevende omsorgsoppgaver. Avlastningshjem og tilsynsførere. 

Psykososial veiledning/ støttende samtaler 

Jeg tilbyr støttende, gode samtaler for deg som vil hente hjelp utenfor det offentlige hjelpeapparatet. Psykososiale støttende samtaler kan hjelpe voksne, ungdom, barn, par og familier gjennom kriser, sorg og konflikter. Har 3 års høgskoleutdanning som sosionom, flere videreutdanninger og mer enn 25 års erfaring med å støtte mennesker i krise.

Regulering av stress, sjokk og traumer

Jeg tilbyr varsom stabilisering og regulering av nervesystemet og avspenning i muskulatur, etter overbelastende livshendelser. Kanskje har du nettopp gått gjennom en traumatisk opplevelse og kjenner på ulike reaksjoner, kanskje har du levd lenge med ettervirkninger fra traumer og er blitt utmattet eller syk. De terapeutiske metodene jeg bruker er skånsomme og kroppsorienterte;  Somatic Experiencing (SE) og Tension and trauma releasing exercises (T.R.E).   

SE handler om hvordan du forløser stress og traumatisk angst gjennom å bruke kroppens evne til å regulere seg selv. Målet er å få lettere tilgang til egne ressurser, trygghet, glede og mer energi. Når du gir deg selv muligheten til å bearbeide sjokk og traumer, kan du gjenvinne energi, livsglede og overskudd til å komme videre i hverdagen og livet. Behandlingen gjennomføres med 1:1 samtaler, støttende berøring (etter avtale)  og  oppmerksomhetstrening.

T.R.E benyttes i behandling av spenning i dyp muskulatur. Metoden er basert på kroppens egne mekanismer for avspenning og gjøres gjennom å tilrettelegge for skjelveresponsen i muskultaturen. T.R.E kan også med fordel læres og brukes av alle som arbeider innen yrker med høyt stressnivå. 

Ved ulike typer stressbelastninger i livet mobiliserer kroppen musklene som et verktøy til å beskytte seg. Denne mekanismen kan lett sette seg som et mønster hos oss, selv når situasjonen er over. Spenninger i muskulatur kan gi ulike reaksjoner som ryggsmerter, smerter i andre muskler og ledd, søvnløshet, hodepine, uro og angst, begrenset bevegelighet, mage/tarm problematikk og mye annet. 

Passion4life; kurs, foredrag, trening

Jeg underviser i helsefremmende, stressregulerende trening; du finner åpne kurs under mine eventer. Jeg skreddersyr også foredrag og kurs  på bestilling. 

Hvordan jobber jeg?

Det aller viktigste for meg er at vi får kontakt, bygger en relasjon og finner en plattform for gjensidig tillit og respekt. Jeg arbeider med hjertet, og er opptatt av å finne ressurser, sammenhenger og tenke helhet. Jeg har lang erfaring og kunnskap i å håndtere krevende situasjoner og overbelastninger som omstilling, konflikt, stress og traumer. Jeg kan også arbeide akutt ved kriser og når krevende situasjoner oppstår. 

Jeg tilbyr å være en samtalepartner som bidrar til at livet og arbeidslivet blir mer meningsfullt, forståelig og håndterbart. Jeg kan lære bort verktøy som gir deg mulighet til å bli bedre kjent med deg selv, dine nærmeste og dine kolleger. Metoder som gir deg mulighet til å regulere deg selv bedre i krevende situasjoner, som utløser vår iboende evne til å reparere og styrke oss selv og hverandre. Metoder som skaper forståelse, medfølelse og selvmedfølelse. Og godt humør. 

I arbeid med team, grupper og organisasjoner er jeg opptatt av hvordan få folk til å virke på sitt beste, sammen samtidig og i samme retning (inspirert av Internasjonalt Institutt for Seriøs Oppmuntring, iiso.no) 

Min bakgrunn

 • Egen praksis siden 2004. Coaching og veiledning av private kunder, bedriftskunder, prosjekt i småsamfunn. 
 • Rundt 25 års erfaring som veileder for miljøterapeuter på barnevernsinstitusjon, fosterforeldre og familier med tiltak innen barnevernet. Både veiledning på fag/yrkesutøvelse/barns behov og organisasjonsutvikling/lagarbeid. Også erfaring fra veiledning av omsorgspersoner for enslige, mindreårige flyktninger. 
 • Sosionom, eksamen fra Diakonhjemmets høgskole i Oslo 1997.
 • Livs – & Bedriftscoach, utdannet og sertifisert ved Ålreit Institutt 2008. Medlem av Den Norske Coach forening, DNCF.
 • Registrert Helsecoach DNCF. Registrert i Alternativregisteret i Brønnøysund. 
 • Diplomert NLP Masterpractitioner som en del av coach-utdanningen.
 • Autorisert i bruk av JTI; Jungs Type Index og Teamkompasset av Optimas Organisasjonspsykologene 2008.
 • TRE Provider, tilbyr enkeltundervisning og grupper.
 • Ferdig utdannet terapeut i Somatic Experiencing, oktober 2015. 3 års videreutdanning med spesialisering i stabilisering og regulering av personer med traumetilstander. Utdanningen er godkjent av psykologforeningen. 
 • Instruktør i Qi Gong og Oppmerksomt Nærvær/Mindfulness

 

 Ta kontakt

Ønsker du å avtale en tid kan du klikke på "Kontakt meg" og ringe meg på eller sende meg en melding via kontaktskjemaet.

Dersom du allerede nå ønsker å forespørre om tid, kan du klikke på "Avtal tid" ovenfor. Jeg vil da svare deg og gi deg alternativer om ditt tidspunkt ikke passer. 

Referanser

Ivar Haugstad, Sosialantropolog / "FastAntropolog" - "Når jeg ser tilbake på 2013 er det nesten uvirkelig hvor mye jeg har lært og erfart gjennom å jobbe sammen med deg, Elin. Jeg vil gjerne trekke frem din tilstedeværelse i ulike sosiale situasjoner som en stor kilde til inspirasjon. Du er knakende dyktig til å lese, tolke og tilpasse ! Ikke bare er du dyktig, men du byr også på! Du gjør folk rundt deg gode. Takk for et fabelaktig samarbeid. Gleder meg til neste korsvei. ( Ivar Haugstad, Tom Åge Myhren og jeg vant et anbud og gjennomførte et oppdrag for Tinglysingen/Kartverket) "  Les mer  Les mindre

"Vibeke" - "Min opplevelse av coaching: Jeg kjente mye indre stress, følte meg overveldet og trengte sårt sortering og struktur i tanker og handling. Coaching med Elin hjalp meg å se hva som gjorde meg stresset, for så å ta tak i - og fokusere på hva som betydde mest for meg i livet. Coachingen satte i gang en prosess som førte meg til en beslutning, et valg - som nå gjør at jeg føler meg lettet og mer innsiktsfull med hensyn til hva jeg ønsker å prioritere i fremtiden. Elin som coach oppleves trygg, blansert, interessert og dyktig! Anbefales !"  Les mer  Les mindre

"Kari"  - "Jeg er en dame i femtiårene som var kommet til et punkt i livet mitt hvor det var behov for endringer. For meg var det vanskelig å gjøre det alene, så jeg søkte hjelp hos Elin. Hos henne ble jeg sett, hørt og forstått. Hun lyttet til meg, veiledet meg, coachet meg, alt etter hvor jeg var. Gjennom hele tiden hadde jeg fremgang i min egen prosess. Er veldig godt fornøyd. Kan trygt anbefales. "  Les mer  Les mindre

Svein Axel Johannessen, Daglig leder - "Takk for ei strålende helg på Røvær. Ønsker bare å meddele svært gode tilbakemeldinger på sekvensen din, har fått mange tilbakemeldinger både i fellesskap og individuelt om at du traff med budskapet. ( Oppdraget var 3,5 time innføring i mindfulness / oppmerksomt nærvær, for bedrift. )"  Les mer  Les mindre

Johanne Fjelde, Fostermor / Sosialantropolog - "Jeg har hatt enormt stort utbytte av å bruke Elin som veileder, både i jobbsammenheng og som fosterhjemsveileder. Hun viser dyp forståelse for de utfordringene jeg møter på underveis og evner å veilede meg på en slik måte at jeg føler meg både tryggere og mer kunnskapsrik i jobben jeg skal utføre videre. Med sin brede yrkeskompetanse og livserfaringer gir hun mye av seg selv, uavhengig av hva jeg trenger støtte og veiledning på. Det at hun har egenerfaring fra mange ulike roller og posisjoner i arbeidslivet gjør også at hun evner å skifte perspektiver alt etter hva som vil styrke og opplyse meg. Hennes ekthet, tilstedeværelse og kompetanse på og i menneskemøter er helt unik, og hun har bred kompetanse på traumeforståelse, og selv- og samregulering. Hun har alltid mer kunnskap og fagstoff på lager om jeg ønsker å fordype meg i et tema. Jeg vil gi henne mine varmeste anbefalinger som veileder. "  Les mer  Les mindre

Inger Elise Kalleklev, Veileder /Barnevernspedagog - "Jeg har vært så heldig å ha Elin som veileder gjennom flere år som barnevernspedagog og veileder. Fra første møte med Elin opplevde jeg en varme, og en unik vilje og evne til å ville forstå, sette seg inn i problemstillinger såvel som følelser knyttet til dette. Hun har en unik evne til å være tydelig, støttende og at en sammen kommer til gode løsninger som en selv opplever å være "eier" av. Min erfaring er at hun er en godt kvalifisert coach og veileder som får fram det beste/potensialet i mennesker. Hun har et stort repetoar av ulike metoder og er god på å finne fram til den riktige tilnærmingen til den aktuelle problemstillingen og personen det gjelder. Det har vært til stor hjelp og utvikling for meg å kunne benytte meg av Elin sin kompetanse, både på et faglig og et personlig nivå. Jeg kan gi min absolutte anbefaling. "  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.