Cato Grønnerød - Psykolog, Psykoterapeut - GoMentor
Cato Grønnerød - Psykolog, Psykoterapeut

Cato Grønnerød

Psykolog, Psykoterapeut

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Jeg tilbyr utredninger med klinisk intervju og standardiserte tester for å avklare personlighetsmessige, terapeutiske og rettspsykologiske problemstillinger. Cato Grønnerød - Psykolog, Psykoterapeut

Beskrivelse

Denne mentor er ikke lengere aktiv - kontakt GoMentor support, hvis du har bruk for hjelp med å finne en annen mentor .

Jeg har for tiden ingen ledig kapasitet!


Hva kan jeg hjelpe med?

Jeg er psykolog med doktorgrad og spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi. Jeg kan tilby utredninger med klinisk intervju og standardiserte tester for å avklare personlighetsmessige, terapeutiske og rettspsykologiske problemstillinger


Utredning av personlighetstrekk og deres praktiske konsekvenser

 • Jobbsituasjon
 • Ansettelsesprosesser
 • Parforhold, familie
 • Stress og tilpasningsproblemer

Utredning av psykiske lidelser, fra lette plager til alvorlige lidelser

 

 • Angst, depresjon
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Traumer og dissosiasjon, psykose

Utredning av arbeidsevne og funksjonnivå

 • Standardiserte NAV-utredninger som grunnlag for ytelser

Utredning som oppstart på behandling

 • Terapeutisk vurdering med avklaring av mål for behandlig
  • Therapeutic Assessment
 • Grunnlag for oppstart i psykiatrisk poliklinikk eller hos privatpraktiserende behandler
 • Spesifikke utredningsmetoder der behandler mangler tid eller kompetanse

Utredning i rettslig sammenheng

 • Rettspsykologiske og rettspsykiatriske problemstillinger
 • Grunnlag for vurdering av utilregnelighet
 • Grunnlag for vurdering av omsorgsevne

Hvilke metoder bruker jeg?

 

Jeg bruker flere typer metodikk for å sikre brede, pålitelige og grundige vurderinger


Strukturert klinisk intervju

 • Din egen historie, diagnostikk
 • Anamnese/livshistorie, M.I.N.I., SCID-II

Selvrapportmetoder

 • Din beskrivelse av deg selv som person og dine plager
 • Symptomkartlegging, personlighet, psykiske lidelser
 • PAI, MCMI-III, NEO-PI-R, IIP-64-C, SCL-90-R, AUDIT, DUDIT, BFI, DRS15-R, ...

Oppgavebaserte/atferdsbaserte metoder

 • Hva du gjør i ulike sammenhenger
 • Personlighetsdynamikk, forsvarsmekanismer, mestringsstil
 • Rorschach-metoden, Wartegg Zeichen Test

Vurdering av kognitiv fungering

 • Dine evner og kognitive funksjoner
 • Evnenivå, oppmerksomhet, hukommelse, ADHD 
 • DIVA, Ravens progressive matriser, BRIEF

Min bakgrunn

Jeg har lang erfaring med utredninger både fra forskning og klinikk innenfor mange forskjellige problemområder


 • Psykolog, utdannet fra Universitetet i Oslo i 1995
 • Doktorgrad i psykologi (dr. psychol.) fra Universitetet i Oslo i 2004
 • Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i voksenpsykologi i 2017
 • Forsker siden 1997
  • Personlighetsvurdering, seleksjon, sakkyndighet
 • Klinisk psykolog i 1996 og siden 2009
  • Fire år med psykoser, generelle moderate og alvorlige psykiske lidelser, lettere psykiske lidelser, ungdomspsykiatri
  • Erfaring fra lukkede sengeposter, poliklinikker og privatpraksis (NAV Raskere tilbake, NAV-utredninger)
 • Testgransker i DNV-GL (tidligere Det Norske Veritas)
 • Medlem av forskningsutvalget i Sykehuset Østfold
 • Jeg er medlem av Norsk psykologforening og jobber i henhold til foreningens prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk behandling og etiske prinsipper for nordiske psykologer.

Biografi

Særlig erfaring med klientgruppe

Voksne

Utdanningstittel

Psykolog

Psykoterapeut

Kjønn

Mann

Samtaletype

Individuell samtale

Tilskudd og rabatt

Psykolog med legehenvisning

Psykologens spesialist og veiledningsutdanninger

Specialistutdanning

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer