Cato Grønnerød - Psykolog, Psykoterapeut

Cato Grønnerød

Psykolog, Psykoterapeut

Fredrikstad

Personlig fremmøte

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Avklaringssamtale, personlig oppmøte 770 kr. Avtal tid

Første uforpliktende og avklarende samtale om oppdrag og problemstilling, personlig oppmøte på avtalt adresse.

Oppstartsamtale 770 kr. Avtal tid

Oppstart på utredning med avklaring av mål for utredningen i tråd med tilnærmingen "terapeutisk vurdering", valg av metodikk og omfang, samt form på resultatene (tilbakemelding, rapport).

Utredning 1 050 kr. Avtal tid

Bestill avklaringssamtale først!

Utredningstimene fylles med avtalt aktivitet, typisk et innledende intervju, diagnostikk og deretter standardiserte tester. Antallet timer avtales på forhånd for mer avgrensede oppdrag, andre oppdrag kan kreve avklaring av antall timer underveis. Antallet timer inkluderer utforming av skriftlig rapport med mindre noe annet er avtalt. 

Er du i tvil? Da kan du ringe meg på tlf. 69 67 68 03

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Beskrivelse

Jeg har for tiden ingen kapasitet, jeg håper å kunne tilby utredning fra høsten 2017.


Hva kan jeg hjelpe med?

Jeg er psykolog med doktorgrad og spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi. Jeg kan tilby utredninger med klinisk intervju og standardiserte tester for å avklare personlighetsmessige, terapeutiske og rettspsykologiske problemstillinger


Utredning av personlighetstrekk og deres praktiske konsekvenser

 • Jobbsituasjon
 • Ansettelsesprosesser
 • Parforhold, familie
 • Stress og tilpasningsproblemer

Utredning av psykiske lidelser, fra lette plager til alvorlige lidelser

 • Angst, depresjon
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Traumer og dissosiasjon, psykose

Utredning av arbeidsevne og funksjonnivå

 • Standardiserte NAV-utredninger som grunnlag for ytelser

Utredning som oppstart på behandling

 • Terapeutisk vurdering med avklaring av mål for behandlig
  • Therapeutic Assessment
 • Grunnlag for oppstart i psykiatrisk poliklinikk eller hos privatpraktiserende behandler
 • Spesifikke utredningsmetoder der behandler mangler tid eller kompetanse

Utredning i rettslig sammenheng

 • Rettspsykologiske og rettspsykiatriske problemstillinger
 • Grunnlag for vurdering av utilregnelighet
 • Grunnlag for vurdering av omsorgsevne

Hvilke metoder bruker jeg?

Jeg bruker flere typer metodikk for å sikre brede, pålitelige og grundige vurderinger


Strukturert klinisk intervju

 • Din egen historie, diagnostikk
 • Anamnese/livshistorie, M.I.N.I., SCID-II

Selvrapportmetoder

 • Din beskrivelse av deg selv som person og dine plager
 • Symptomkartlegging, personlighet, psykiske lidelser
 • PAI, MCMI-III, NEO-PI-R, IIP-64-C, SCL-90-R, AUDIT, DUDIT, BFI, DRS15-R, ...

Oppgavebaserte/atferdsbaserte metoder

 • Hva du gjør i ulike sammenhenger
 • Personlighetsdynamikk, forsvarsmekanismer, mestringsstil
 • Rorschach-metoden, Wartegg Zeichen Test

Vurdering av kognitiv fungering

 • Dine evner og kognitive funksjoner
 • Evnenivå, oppmerksomhet, hukommelse, ADHD 
 • DIVA, Ravens progressive matriser, BRIEF

Min bakgrunn

Jeg har lang erfaring med utredninger både fra forskning og klinikk innenfor mange forskjellige problemområder


 • Psykolog, utdannet fra Universitetet i Oslo i 1995
 • Doktorgrad i psykologi (dr. psychol.) fra Universitetet i Oslo i 2004
 • Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i voksenpsykologi i 2017
 • Forsker siden 1997
  • Personlighetsvurdering, seleksjon, sakkyndighet
 • Klinisk psykolog i 1996 og siden 2009
  • Fire år med psykoser, generelle moderate og alvorlige psykiske lidelser, lettere psykiske lidelser, ungdomspsykiatri
  • Erfaring fra lukkede sengeposter, poliklinikker og privatpraksis (NAV Raskere tilbake, NAV-utredninger)
 • Testgransker i DNV-GL (tidligere Det Norske Veritas)
 • Medlem av forskningsutvalget i Sykehuset Østfold
 • Jeg er medlem av Norsk psykologforening og jobber i henhold til foreningens prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk behandling og etiske prinsipper for nordiske psykologer.

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.