Bjørnar Traverso - Gestaltterapeut, Psykoterapeut - GoMentor
Bjørnar  Traverso - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Bjørnar Traverso

Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Jeg tilbyr individuellterapi og parterapi ved bruk av gestaltterapi/psykoterapi sentralt på Vålerenga. Bjørnar Traverso - Gestaltterapeut, Psykoterapeut

Beskrivelse

DENNE PROFILEN ER IKKE AKTIV LENGER, VENNLIGST KONTAKT GOMENTOR FOR VIDERE VEILEDNING.Parterapi


Hvorfor gå til parterapi? I alle forhold så er det mange hensyn å ta. Det er dere som utgjør paret, som egne individer, paret som enhet og omgivelsene/miljøet som dere befinner dere i, som også kan være utfordrende. Som f.eks. Venner, jobb, familie, økonomi, barn etc. Så det å leve i et forhold er krevende. Det å bli bevisst hvordan dere takler forskjellige behov og ulikheter kan være nyttig. Det å kunne ha en dialog uten å gå i “skyttergraven” er viktig for å kunne ha et godt samliv. Det å jobbe sammen, for å få klarhet i hvordan dere møter hverandre i hverdagens store og små utfordringer. I terapien er det viktig at terapeuten prøver å balansere samtalen, slik at begge parter sitt syn kommer fram. Som terapeut, så vil min jobb være å se på:


  Hvordan dere håndterer konflikter

  Hvordan gamle mønster og erfaringer påvirker deres forhold

  Klargjøre om det finnes andre handlingsalternativ

  Se på styrker og ressurser

  Se på pardynamikken

  Finne støtte i dere selv, paret og omgivelsene


Velkommen til parterapi


 Individuell terapi:


·         Sammen med deg kan jeg jobbe blant annet med


·         Å sortere tanker og følelser


·         Nedstemthet


·         Se på tidligere livshendelser som påvirker livet ditt i dag

 • Å bli kjent med deg selv og dine behov
 • Hvis du er sykmeldt og sliter ift jobben

 • Jobbe med parforhold eller annen nær relasjon
 • Ønsker å få et bedre forhold til andre
 • Deg som står i en valgsituasjon
 • Være tilstede i egent liv
 • Stress
 • Står i en eksistensiell krise

 


Hva er gestaltterapi?


Gestaltterapi er en unik psykoterapi, designet til å hjelpe mennesker til å være tilstede i nuet. Gestaltterapi er en prosessterapi som har som metode å gjøre oss mer bevisst (aware) på hva som skjer i tanker, kropp, følelser og omgivelser. Målet er at vi blant annet skal bli i stand til å ta mer bevisste valg. Dette skjer gjennom dialog og samarbeid mellom klient(er) og terapeut.


Hvert menneske er selv ansvarlig for sitt liv, sine valg og handlinger innenfor de begrensningene omgivelsene gir. Selv om vi tenker at mennesket er ansvarlig for egent liv, så forholder vi oss alltid i relasjon med omgivelsene. Det betyr at du påvirker verden rundt deg, og at verden rundt påvirker deg.

Om meg


Jeg har jobbet med mennesker med rus- og psykiske lidelser i mange år, som sykepleier og teamleder.  Jobben har bestått i samtaler, kartlegging, sortering, oppfølging i.ft Nav, Dps, legevakt etc. Kombinasjonen av å ha erfaring med rus og psykiatri, samt kjennskap til soial-kulturelle årsaksforhold er en viktig del av min kompetanse som gestaltterapeut. Det viktigste er å kunne møte andre med respekt for den livssituasjon de befinner seg i. Det å ha forståelse for at livet er kompleks, og at folk(vi) gjør så godt de kan ut fra hvordan livet er. Dette er noe som jeg som terapeut kan utforske sammen med deg, for å øke handlingsrommet i livet ditt.Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer