Anne Marie Nistad Furebø - Coach, Bachterapeut, Reg. Tankefeltterapeut MNLH - GoMentor
Anne Marie Nistad Furebø - Coach, Bachterapeut, Reg. Tankefeltterapeut MNLH

Anne Marie Nistad Furebø

Coach, Bachterapeut, Reg. Tankefeltterapeut MNLH

Videosamtale

7 referanser

Videosamtaler

- Akkurat nå: Få 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Konsultasjon blomsteressenser (GoMentor videosesjon) 900 kr. Avtal tid

Konsultasjon blomsteressenser inkl. tilsendt individuell blanding (GoMentor videosesjon) 1.200 kr. Avtal tid

Pakke a 3 konsultasjoner (GoMentor videosesjon) 2.400 kr. Avtal tid

Pakke a 6 konsultasjoner (GoMentor videosesjon) 4.500 kr. Avtal tid

Jungs typologi & teamroller inkl. presentasjon og tilsendt individuell mappe & JTI hefte (GoMentor videosesjon) 2.900 kr. Avtal tid

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 1980

67 79 20 87

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Anne Marie Nistad Furebø - Coach, Bachterapeut, Reg. Tankefeltterapeut MNLH

Beskrivelse

 • ØNSKER DU Å ENDRE BELASTENDE ERFARINGER TIL UNIKE RESSURSER OG MULIGHETER?
 • Er du i ein livssituasjon, og med erfaringer i livet som held deg nede, og hindrer deg i å leve slik du ynskjer? 
 • Føler du på skam og skyld?  
 • Påvirker det sjølvkjensla di? 
 • Kanskje kjenner du deg "feil", annerledes og utenfor ? 
 • Har det skapt angst i deg? 
 • Dominerer frykt, bekymringer og utrygghet dine handlinger og syn på framtida? 
 • Har det ført til stress, tankekøyr og redusert søvnkvalitet?
 • Då er det godt mulig du også kjenner på muskelspenninger, hodepine, mageproblem og andre fysiske symptom og smerter, som ein indikasjon på kva dette gjer med deg. 
 • Påvirker det energinivået og overskuddet ditt i ein slik grad at det reduserer livskvaliteten? 
 • Kjenner du deg fanga? 
 • Er det vanskelig å finne ut av, og rydde plass til egne behov? 
 • Har du behov for å bli trygg og tydelig på din verdi, og sette sunne grenser for deg sjølv ? 
 • Ønsker du å erfare at dine behov og andre sine, ikkje er motstridande når dei er ekte og sunne ?


                                                    - DET ER GOD HJELP Å FÅ - 


KVA FÅR DU? 

Du får nokon å utforske med - som har både faglig kompetanse, og erfaringskompetanse frå eige liv og utfordringar. 

Du får hjelp til å avdekke og forløyse det som held deg nede, og transformere det til det som tjener deg. 

Du blir utfordra og støtta på å forplikte deg til deg sjølv ❤️

Du får nye perspektiv, økt sjølvrespekt, god sjølvkjensle & egenkjærlighet, mestring & trivsel - bedre helse.

Du får innsikt  og verktøy til stor nytte resten av livet, både til deg sjølv og andre. 

Du blir tryggere på deg sjølv - bedre relasjoner og samspel med andre. 

Ein ekstra bonus kan være at du gjennom denne prosessen opplever at belastende erfaringer er blitt til unike ressurser og muligheter.


Korleis kan eg hjelpe:

Du vil oppleve eit trygt og raust hjerterom der du blir lytta til, sett og møtt på dine behov. Du møter meg som medmenneske, som også er profesjonell med trygge og virkningsfulle metoder. Eg vil gjerne støtte og følge deg i din prosess, der du gradvis kan snu belastende erfaringer og livssituasjoner til unike ressurser og muligheter. Tempo og varighet kan variere ifht tema og situasjon.

 

Det er viktig for meg at du kjenner deg trygg, sett og oppnår den utvikling og hjelp som er ønskelig og mulig. Vi skal fungere som eit team som samarbeider mot dei behov, ønsker og mål du har. Sjølv om eg har dei profesjonelle verktøya så er det alltid du som er eksperten på deg. Det er di innside, dine behov og muligheter. Eg er din motivator og støttespiller, og kan bidra der du treng det, og i samråd med deg finn vi ut av kva metoder, ein eller fleire, som er det optimale for ditt utbytte av samarbeidet. Du skal også være trygg på at eg henviser videre om eg ser at eg ikkje er den rette, eller ikkje har det du treng i din situasjon og utvikling.

  

Metoder og tilnærminger

 BLOMSTERESSENSER jobber på det psykiske plan. Grunntanken er at den psykiske blokkeringa/belastninga kom før den evt. fysiske plaga. I denne behandlingsforma behandler ein først og fremst individet, og har mindre fokus på diagnoser. Slik kan ein skape endringer ved å komme fram til årsaken bak sjukdom og liding, og er difor ideell å kombinere med andre behandlingsformer for eit meir varig resultat. Essensene er enkle og ufarlige å bruke. I konsultasjon blir det laga individuell blanding tilpassa situasjon og behov, der dei ulike essensene som blir individuelt tilpassa har i seg den positive motpolen til dei belastende tankene, følelsene / situasjonen ein er i. Virkningsområdet har stor breidde innanfor «vanlige» psykiske ubalanser. Også fin å få kjennskap til, og nytte seg av som «hjelp til sjølvhjelp» og sjølvutvikling. Denne naturlige terapiforma har utvikla seg til å bli ein anerkjent «hjelp til sjølvhjelp» og terapeutisk metode, som millioner av mennesker og behandlere har stor nytte av verden over.

 

TFT -- TANKEFELTTEKNIKKER kombinerer vestlig kognitiv (tankestyrt) tilnærming med Østen sin kunnskap om kroppen sine energibaner ( meridianer). Når punkter på kroppen sitt meridiansystem blir stimulert med lett fingerbanking samtidig som uønska følelser og spenninger/smerter er til stede, kan det aktivere kroppen sin eigen evne til å reparere seg sjølv. Ein del av behandlinga er innsikten i å bruke TFT som eit effektivt avspenning- og behandlingsverktøy både på seg sjølv og andre. TFT har ingen kjente bivirkninger.

 

COACHING kan være unik med sine spørsmål, undring og perspektivendring som transformerer det du sitter fast i, og ikkje er tjent med lenger - til ditt unike potensiale. Ved å flytte fokus frå hodestyrt tenking, ytre/ indre stress og forventninger - til innsikt og kontakt med grunnleggende behov som gir deg indre styrke , trygghet og klarhet på det som er DEG og DITT. Som eit resultat av dette blir du:

 • Tryggere på deg sjølv
 • Du får betre relasjoner og samspel med andre
 • Du skaper meir av det du ønsker deg i livet


JUNGS TYPOLOGI OG TEAMROLLER er ein typeteori som gir innsikt i likskap og forskjeller som dei fleste opplever som tydeliggjerende og meiningsfull. Brukt på ein seriøs måte, kan typekunnskap være verdifull og nyttig for individer, grupper og organisasjoner. Blant dei sentrale bruksområda er:

 • Sjølvinnsikt og egenutvikling
 • Valg av utdanning, yrke og karriere
 • Personlig rådgiving
 • Samlivsrådgiving
 • Utvikling av kommuniksjon og samspel mellom mennesker
 • Problemløysing og konflikthåndtering
 • Utvikling av samarbeid og arbeidsmiljø
 • Undervisning og læring
 • Verdsetting og betre nyttiggjering av dei menneskelige ressursane i organisasjonen
 • Lederutvikling
 • Teamutvikling

 

Litt om meg sjølv

 • Født i Bergen i 1966, oppvokst i Førde i Sunnfjord.Sjølvstendig næringsdrivende sidan 1997 innanfor bransjene interiør og eigedom.
 • Møtte den berømte veggen / utbrent
 • Satte i gang med egen research for å få tilbake helse og livskvalitet. Dette ga meg ny giv som førte til at eg etterkvart utdanna meg i dei terapiformene og «hjelp til sjølvhjelp» verktøya som gav meg helse og livskvalitet. Dette gir, i tillegg til utdanning, ein unik erfaringskompetanse, innsikt og forståelse.
 • Min typologi er INFP, dvs at eg har ein prosessretta, menneskeorientert typologi, og dei mest naturlige teamrollene for meg er: Veileder, Opprettholder/Ivaretaker og Nytenker.
 • Er opptatt av FRISKVERN: frå sjølvutvikling og forebygging -- til behandling, støtte og lindring når livet i faser krev ekstra av oss.

 

Du er velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Referanser

Kvinne, 53 år - ""Jeg kan absolutt anbefale Anne Marie som coach. I løpet av en periode på et halv år har jeg hatt 4 coaching timer med Anne Marie, og det har vært veldig klargjørende for meg og mine prosesser. Jeg er imponert over hvordan hun, ved hjelp av enkle spørsmål, hjelper meg til å se sammenhenger og få nye erkjennelser ifht temaer som jeg trodde var gjennomgransket fra før, men likevel fastlåste. Etter en samtale har noe løsnet og jeg kommer meg videre. I etterkant kan jeg se at flere av temaene mine faktisk er blitt "historie". Anne Marie viser en profesjonell holdning og er tydelig og målrettet. Samtalene har framdrift og hun hanker meg inn når jeg sklir ut. Hun hjelper meg å se essensen i øyeblikkets kaos. Til tross for hennes profesjonalitet, har hun innlevelse, vàrme og nærvær. Jeg er dypt takknemlig for den hjelpen jeg har fått av Anne Marie. I tillegg til gode og klargjørende samtaler, har jeg fått et nyttig verktøy jeg kan bruke til å håndtere vanskelige situasjoner, følelser og tanker i hverdagen. Tusen takk, Anne Marie ❤️"  Les mer  Les mindre

Kvinne, 37 år - ""Jeg oppsøkte Anne Marie for å få hjelp med frykt og tvang/flink pike syndrom. Anne Marie kombinerer TFT og coaching. Etter noen minutters lett tapping på ulike steder i ansikt og kropp har frykt og "oppheng" lettet. Ved hjelp av coaching har jeg fått kontakt med mine dypeste behov og lengsler. Jeg har grått og kjent meg omfavnet av Anne Maries milde stemme og åpne spørsmål. Etterhvert har jeg utviklet en egenkjærlighet som jeg aldri før har kjent. Jeg har jobbet med å gi slipp på tvang i 15 år i terapi, men det er først hos Anne Marie jeg har fått denne forløsningen. Anne Marie er empatisk, oppriktig interessert, dyktig og trygg på det hun driver på med." "  Les mer  Les mindre

Kvinne, 40 år - ""Jeg føler meg såååå bra nå. Du er ikke bare terapeut, men ein "engel" også. Tusen tusen takk for all hjelp og støtte. Glad jeg fant deg!""  Les mer  Les mindre

Dag Henrik Nygård, 24 år - "Anne Marie er ein svært dyktig coach, med kunnskap frå fleire fagfelt. Dette i kombinasjon med ein behagelig væremåte og medkjensle, vil eg gjerne tilråde å nytte denne tenesta. Det fungerer vel så godt førebyggjande som etterpå. Ho deler gjerne av kunnskapen ho sit på, og du vil være i stand til å kunne ha med deg dette ved seinare situasjonar ein måtte kome ut for. Berre gode opplevingar frå desse metodane."  Les mer  Les mindre

Anne-Grete Nygjerde, 52 år - "Absolutt å anbefale! har hjulpet meg i tunge stunder, hjulpet meg ut av traumatiske hendelser og tanker, angst og depresjon. Mestring på jobb, oppgaver og ting som skulle gjennomføres. Hjulpet meg til å få trua på meg sjølv, få ting på riktig plass osv."  Les mer  Les mindre

Kvinne, 19 år - "Tusen takk. Setter pris på at du har hjulpet meg, og hjelper meg så mye. Er fint å kunne snakke om ting og finne løsninger på problemene. Klem fra meg."  Les mer  Les mindre

Kvinne, 45 år - "Jeg er så glad for at jeg møtte akkurat deg. Takk for at du hjelper meg videre."  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer