Anette Wilskow - Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Coach - GoMentor
Anette Wilskow - Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Coach

Anette Wilskow

Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Coach

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Online-samtaler krever en internettforbindelse og kan foregå fra PC, Mac eller vår app til iPad og iPhone.

Anette Wilskow - Gestaltterapeut, Psykoterapeut, Coach

Beskrivelse

Denne mentor er ikke lengere aktiv - kontakt GoMentor for support, hvis du har bruk for hjelp med å finne en annen mentor .

 

"Å våge er å miste fotfeste for en stund, og ikke våge er å miste seg selv"

Det handler om å få nok støtte til å våge og gjøre endringer i livet. Gjennom bevisstgjøring av tanker og følelser, hjelper jeg deg til bedre selvinnsikt som gir grunnlaget for vekst og utvikling.

 

Hvorfor terapi?

I løpet av livet vil vi møte mange utfordringer. Det kan være vanskelige å takle alt på egenhånd. Dine reaksjonsmønstre, valg og handlinger er preget av opplevelser fra fortiden og kan være til hinder for videre utvikling. Jeg er opptatt av å avdekke fastlåste mønstre slik at det blir lettere å se nye muligheter.

 

En bedre balanse på ulike områder i livet vil gjøre deg lykkeligere, gi mer energi og du vil bli bedre rustet til å takle fremtidige utfordringer

 

Min tilnærming

Jeg benytter gestalt og kognitiv terapi innenfor et ”her og nå” perspektiv. Terapien retter oppmerksomheten mot hele mennesket; kropp, tanker, følelser og handlinger.

 

Gestaltterapi

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut. Gestaltterapi egner seg for:

 • Individual-, par- og gruppeterapi og familieterapi
 • Egenutvikling
 • I undervisning
 • Organisasjonsarbeid
 • Konsulentarbeid

Kognitiv terapi

Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen. Hva vi velger ut, og hvordan vi tolker det, avhenger av tidligere erfaringer og de forventninger vi har til den aktuelle situasjonen.

 

Kognitiv terapi er opptatt av hvilke tanker som knytter seg til situasjonen her og nå. Tidligere erfaringer kan selvsagt være viktig for hvordan du opplever ting i dag, men i kognitiv terapi vil nøkkelen til endring ligge i å fokusere på her og nå situasjonen. Du har med deg dine tidligere erfaringer inn i situasjonen her og nå. De farger de brillene du ser verden gjennom. Noen ganger kan det skape problemer.

 

Om meg

Jeg har lang erfaring fra arbeid i psykiatrien og har tidligere jobbet innenfor organisasjon og ledelse. Kombinert med min stilling i spesialisthelsetjenesten, ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, har jeg egen praksis som psykoterapeut.

 

Det å stå i vanskelige situasjoner med mennesker over tid er en viktig del av mitt arbeid. Jeg er opptatt av tillit og respekt i relasjonen til mine klienter. Jeg møter deg der du er og følger deg på veien til en dypere selvinnsikt og i en endringsprosess

 

Utdannelse og kurs

 • Mentaliseringsbasert terapi
 • Kognitiv terapi
 • Etterutdanning i gestaltterapi
 • Gestaltterapeut MNGF
 • BI, diplomøkonom, spesialisering i personalledelse
 • Treningsinstruktør
 • Kostholdsveileder
 • Hestesentrert psykoterapi

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer