Linda Maria Soares - Gestaltterapeut under utdanning

Linda Maria Soares

Gestaltterapeut under utdanning

Stavanger , Videosamtale

Personlig fremmøte

Walk and Talk 450 kr. Avtal tid

Gestaltterapi, individualterapi 450 kr. Avtal tid

Videosamtaler

Online Gestaltterapi (GoMentor videosesjon) 450 kr. Avtal tid

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Gestaltterapeut MNGF, Stavanger sentrum Linda Maria Soares - Gestaltterapeut under utdanning

Beskrivelse

Gestaltterapi, hvor vi utforsker det som er vanskelig sammen • Opplever du tungsinn og mørke tanker? 
 • Finner du ikke lenger glede i ting som før gjorde deg glad?
 • Står du ovenfor valg? 
 • Opplever du at noe fra fortiden er vanskelig? 
 • Trenger du en å prate åpent med? 


Hvorfor velge Gestaltterapi

Vår historie, og innarbeidede mønstre er med på å bestemme hvordan vi velger å møte våre omgivelser, og hvordan vi opplever -og tilpasser oss livets opp og nedturer. Livet er fullt av nettopp disse, og til tider kan det være vanskelig å sortere hva vi trenger når noe oppleves stormfullt eller utfordrende. Både i glede og sorg kan det være lett å miste fokus, og i verste fall; seg selv.


Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Som terapeut er jeg oppmerksom på hele mennesket; tanker, følelser og kropp, med fokus på sanser og det som erfares i øyeblikket. Med relasjonen mellom deg som klient, og meg som terapeut som grunnlag, vil jeg gjennom undersøkende og støttende samtaler legge til rette for at du skal kunne oppdage eller se tydeligere det som oppleves uklart eller fastlåst. Sammen kan vi utforske hva du trenger, dine valgmuligheter, og i prosessen se hvilke av dine ressurser som du kan dra nytte av. ​Kanskje blir du kjent med et ukjent potensiale, eller velger å skrinlegge handlingsmønstre som ikke lenger er hensiktsmessige. Nettopp i det å erfare, oppdage, og erkjenne ligger mulighetene for endring.


Terapiformen er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retningene i Europa, og kan brukes til bearbeiding av tidligere uferdige opplevelser, kriser og i egenutvikling.Om meg

Jeg er 47 år, og er Gestaltterapeut MNGF, uteksaminert fra Norsk Gestaltinstitutt høyskole. 


Gestaltteori -og terapi ligger mitt hjerte nært, men det skulle ta mange år før jeg fant ut at det var dette jeg ville arbeide med. Behovet for å kunne jobbe tett på mennesker har imidlertid alltid vært der, og gjort seg gjeldende i tidligere yrkesvalg. Der jeg har trivdes best har vært i den nære relasjonen til andre, der de dypere samtalene har funnet sted, utenfor et kontorlandskap. Å kunne være en støttespiller, en veileder, en samtalepartner, og et synlig medmenneske er det som har gitt meg mening. Da jeg som voksen ble kjent med Gestaltterapi, ble studiet en selvfølge. Prinsippene og terapiformen ga mening, og jeg ønsket at andre skulle få den samme muligheten til å oppdage og erfare på en god og trygg måte, på egne premisser og ut i fra egne behov. I Gestaltterapi er vi begge delaktige i terapirommet, men med empati og respekt for dine opplevelser, og med deg som klient i førersetet, kan vi sammen utforske det som oppstår.


Jeg er mor til to; en voksen utflyttet, og en hjemmeboende tenåring, og er samboer. Jeg har levd et liv i både mot -og medvind, slik livet ofte overrasker oss med. I medvind er dagene lyse og livgivende, i motvind; mørke og lammende. Hvordan vi møter disse fasene, og våre omgivelser, opptar meg, og Gestaltterapi er en god metode for å bli bevisst nettopp dette; våre egne følelser, reaksjoner og handlingsmønstre, slik at vi tydeligere kan se oss selv og våre valgmuligheter.


Er du i behov av en å prate med, dele vanskelige tanker med, eller utforske noe som er uklart, book time, eller ta kontakt. Jeg er organisert i Norsk Gestaltterapeut forening, underlagt etiske retningslinjer, og går jevnlig i veiledning. Velkommen til mitt kontor sentralt i Stavanger!Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.