Hildi Bragason - Psykoterapeut, Terapeut, Veileder - GoMentor
Hildi Bragason - Psykoterapeut, Terapeut, Veileder

Hildi Bragason

Psykoterapeut, Terapeut, Veileder

Majorstuen, Videosamtale

4 referanser

Personlig fremmøte

Kunst- og uttrykksterapi 950 kr. Avtal tid

Selvutviklingsgruppe med kunst- og uttrykksmetoder. 300 kr. Avtal tid

I denne gruppen tar vi utgangspunkt i egne drømmer og jobber med å forstå hvordan de relaterer til vårt daglige liv.  Gjennom kreativt arbeid kan vi endre på gamle uhensiktsmessige mønstre og få mulighet til å integrere nye handle- og tenkemåter.


Drømmer kan være budbringere som prøver å vise oss temaer som vi trenger å bli kjent med og jobbe med. De kan representere skyggesider i oss selv og de kan ha karakter av en høyere visdom som vil vise oss hvordan vi kan utvikle vårt høyere iboende potensiale. Drømmer snakker gjerne i metaforer og paradokser og kan virke forvirrende og kaotiske om man ikke har verktøy til å forstå dem. I denne gruppen vil du lære å anvende noen verktøy som vil sette deg bedre i stand til å bedre forstå og jobbe med deg selv og dine utviklingsmuligheter. Drømmer er i sin natur kreative og kan derfor inngå naturlig i kunst- og uttrykksmetodiske aktiviteter. I tillegg til å jobbe med temaanaslyse og symbolforståelse, vil vi i drømmegruppen la de indre bildene få et ytre uttrykk gjennom maling, tegning og rollebytter. Vi kan på den måten gå i dialog med uttrykket eller utvalgte deler av det. Arbeid med drømmer kan gi oss en større forståelse for hva vi ennå ikke er oss bevisst, lede til nye innsikter og hjelpe oss å komme ut av stagnasjon og gamle mønstre.

Denne gruppen er for deg som 

 

•          Ønsker å anvende drømmer som et verktøy til egenutvikling 

•          Ønsker å anvende fysiske, mentale og spirituelle tilnærminger

•          Er åpen for en kreativ og kunstnerisk arbeidsform

 

Vi vil anvende verktøy og metoder som inkluderer:

 

•          Tema- og symbolarbeid

•          Tegning/maling

•          Rollebytter

•          Verbal refleksjon 
Oppstart januar 2020. Mer informasjon kommer. 


Kunst- og uttrykksterapi for studenter / trygdede 650 kr. Avtal tid

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6247

Videosamtaler

Samtaleterapi telefon / video (GoMentor videosesjon) 750 kr. Avtal tid

Er du i tvil? Da kan du ringe til kundeservice på tlf. 2396 6247

Hos GoMentor foregår online-samtaler via en sikker og stabil online videoløsning, som er utviklet spesifikt til bruk for blant annet psykologer, psykoterapeuter og coacher.

Fordelene er blant annet ingen fysiske begrensninger, og at det ofte er litt billigere og kortere ventetid. GoMentors plattform til online-samtaler er stabil og sikker (kryptert), hvilket betyr at sikkerheten og fortroligheten er topp. Plattformen er godkjent av Dansk Psykoterapeutforening

Du kan delta i online sesjoner via datamaskin, nettbrett eller telefon. Du kan også bruke vår app på IOS og Android.

GoMentor 24/7 er online plattform på GoMentor som tilbyr terapi og coaching online, og fungerer på samme måte som tradisjonell terapi og coaching.

Eneste forskjellen er at sesjoner på GoMentor 24/7 holdes online, hvor du har mulighet til å snakke om din situasjon og dine utfordringer gjennom videosamtale eller chat. Dette er avhengig av hvilke abonnement du velger å kjøpe.

Med GoMentor 24/7 sparer du både tid, energi og penger. Du behøver ikke å møte fysisk opp, hvilke gir deg mer fleksibilitet i din kalender. Og sist, men ikke minst, er GoMentor 24/7 billigere.

Fordeler med online veiledning og coaching:

 • Du har tilgang til en legitimert og kvalifisert mentor
 • Du kan forvente en enkel måte å kommunisere med din mentor på, via chat og/eller videosamtale gjennom sikker og kryptert plattform.
 • Du kan være i dialog med din mentor uavhengig av hvor du befinner deg.
 • Du kan planlegge sesjoner når det passer deg.
 • Du kan forvente et raskt svar fra din mentor.
 • Tradisjonell terapi er generell sett dyrere enn online terapi.
 • Du sparer tid og energi ved å slippe å ta fysisk over til din mentor.
 • Du får hjelp innenfor 24 timer. Du behøver ikke å vente i flere dager for å komme i dialog med din mentor, sammenliknet med tradisjonell terapi.


Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Hildi Bragason. Master i psykologi. Registrert kunst- og uttrykksterapeut MNFKUT. Utøver av psykoterapi MNFP. Hildi Bragason - Psykoterapeut, Terapeut, Veileder

Beskrivelse

Ønsker du å:

 • skape bevegelse der det er stagnasjon?
 • bearbeide angst og depresjon?
 • øve opp større evne til egenomsorg?
 • utforske eksistensielle spørsmål?
 • få kontakt med egen kreativitet?
 • arbeide med drømmer?Hvem passer kunst- og uttrykksterapi for?

Vi arbeider ut fra prinsippet om "low skill, high sensitivity", det vil si at hvem som helst skal kunne benytte seg av terapiformen uavhengig av ferdigheter. Hvis du har et ønske om å jobbe med en kreativ tilnærming for å belyse og bearbeide vanskeligheter, kan kunst- og uttrykksterapi være noe for deg. Kunst- og uttrykksmetoder kan brukes i psykoterapi og som et verktøy innen selvutvikling. 


Vi kan anvende ulike kreative uttrykksformer som f.eks:

 • maling/tegning
 • skulpturering
 • poesi/eventyr
 • lyd/musikk
 • dans/bevegelse
 • drama/psykodrama
 • samtale/refleksjonHvorfor kunst- og uttrykksterapi?

Kunstuttrykkene er terapeutiske virkemidler og kan fungere som et nytt språk som setter deg i stand til å uttrykke deg mer presist og sansenært. Gjennom å gi din opplevelse et unikt uttrykk, kan du tre mer frem for deg selv og andre. Det å gå fra ett kunstuttrykk til et annet (intermodal overgang) er typisk for kunst- og uttrykksterapi og bidrar til en fordypning og et utvidet perspektiv på temaet du jobber med. Å bruke flere uttrykk og ta i bruk flest mulig sanser skiller kunst- og uttrykksterapi fra andre kunstterapiretninger, som f.eks danseterapi eller billedterapi som hovedsakelig har fokus på ett kunstuttrykk. Min erfaring er at kunsten som terapeutisk verktøy har en fantastisk evne til å vise flere alternativer når man har stivnet fast i én tenke- eller handlemåte. Den er også i stand til å finne essensen i problemstillinger som fremstår som kaotiske. Kunsten bidrar til å finne løsninger som er personlige og originale, og kommer aldri med ferdige oppskrifter. 
Hvordan jobber vi?

Kunst- og uttrykksterapi baserer seg på en fenomenologisk og eksistensialistisk tilnærming og forståelse, som kort fortalt innebærer at vi har fokus på den umiddelbare opplevelsen og hvordan ulike fenomener fremtrer for oss her og nå, fremfor å benytte oss av teoretiske forklaringer og tolkninger. I stedet for å forsøke å finne en mening kan vi fokusere på å skape mening i eget liv. Gjennom å velge å være en medskaper i det som skjer i livet ditt, blir du ikke et offer for tilfeldigheter, men kan selv bidra til retning og forvandling.


I terapirommet kan vi sammen legge merke til fenomenene som oppstår og i stedet for å tolke kan du prøve å gi fenomenet et uttrykk. La oss si du kjenner at det knyter seg ubehagelig i magen når du kommer inn på et bestemt tema. I stedet for å tolke dette ubehaget vil jeg hjelpe deg å gi ubehaget et uttrykk. Jeg kan be deg legge merke til om ubehaget har en farge eller form og la deg uttrykke dette gjennom et bilde. Når du ser på bildet er det kanskje lettere å legge merke til egenskaper ved dette ubehaget, enn om du kun skal kjenne på det som en indre fornemmelse. Deretter kan jeg be deg gå litt på avstand til bildet og kjenne etter hva som skjer i kroppen når du ser ditt indre ubehag fra utsiden. Kanskje endrer inntrykket av bildet og opplevelsen seg når du ser bildet fra nye vinkler. Det kan dukke opp ord som du vil si til bildet eller som bildet vil si til deg. Kanskje blir ordene til et dikt og det smertefulle kan åpne en historie du ikke visste lå der. I tillegg til alt et kunstuttrykk du skaper kan fortelle deg, kan du også lære noe om deg selv i prosessen. Hvis feks en indre kritiker dukker opp og gjør at du stadig blir misfornøyd med det du skaper, kan vi utforske denne kritikeren. Vi kan lære å stå i ubehaget det medfører at alt ikke er perfekt. Derigjennom kan det også vokse frem en større Selvaksept. Om meg

Master i psykologi fra Universitetet i Oslo. Videreutdanning i kunst- og uttrykksmetoder fra NIKUT og Universitetet i Sørøst-Norge. Lang erfaring med veiledning og mestringsgrupper for mennesker i omstillingsprosesser og mennesker med psykiske vansker. 


Velkommen til en uforpliktende samtale!

Referanser

Kvinne, 50 år. Deltaker i drømmegruppe med kunst- og uttrykksmetoder. - "Med god informasjon, trygge rammer og struktur fikk jeg rom og mulighet til å ekspandere, samtidig som jeg ble ledet tilbake, hvis jeg fløt ut av visjonen vi jobbet med å oppnå. Etter første sesjon med drømmearbeid forstod jeg at jeg faktisk hadde forstått drømmen min, uten at den ble forsimplet. Den ga en sammenheng med noe som skjer i livet mitt, og viste meg repeterende mønstre i livet. Enkelte ting ble veldig tydelig for meg. Bildene ble knagger på det som skjer her og nå. De tydeliggjorde også hvordan jeg kan være som person og ledet meg inn i mer eksistensielle temaer. Drømmen kan være et startpunkt; man fortsetter å drømme mens man sitter og tegner. "  Les mer  Les mindre

Mann, 55 ÅR. Deltaker på drømmegruppe med kunst- og uttrykksmetoder. - "Jeg hadde aldri trodd jeg skulle oppnå så sterke innsikter rundt eksistensielle temaer som er viktige for meg, som de jeg har fått i denne drømmegruppen. For meg er det ikke snakk om bare teoretiske eller intellektuelle innsikter, men heller innsikter som vanskelig lar seg beskrive med ord, fordi de beveger mitt følelses- og viljesliv. Jeg kjenner nå en indre frihet jeg aldri før har kjent, fordi den prosess i meg som ble igangsatt i drømmegruppen i dag, har gitt meg en sannhet som mitt hjerte fullt ut kan banke i takt med. "  Les mer  Les mindre

Mannlig deltaker på Workshop ledet av co-trapeut Miriam Segal og meg selv. - "Jeg har i perioder, siden slutten av 1990-tallet, gått i forskjellige terapiformer, som har vært mer eller mindre virkningsfulle. Å få delta på Magisk Midtsommer står i en særstilling, ved at jeg for første gang erfarer at grublerier jeg har slitt med i årevis, er blitt visket ut i mitt sinn, og jeg har fått sjelefred. Takk skal dere ha."  Les mer  Les mindre

Kvinnelig deltaker på workshop ledet av co-terapeut Miriam Segal og meg selv. - "Hva er kunst? Kunst er det som berører dine sanser og bringer deg til en annen dimensjon. Dette fikk jeg oppleve på workshopen "Magisk Midstommer" på St. Hans aften. Menneskemøter, samtaler, musikk, bildeskaping, fysiske handlinger som brenning av gammelt grums ga meg en spirituell opplevelse. Takk! ​"  Les mer  Les mindre

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer