IoPT Videreutdanning med Marta Thorsheim Iopt Norge - Flere datoer kommer - GoMentor
Ewelyn  Hysing-Olsen - Traumeterapeut IoPT, IoPT-terapeut, Psykoterapeut

IoPT Videreutdanning med Marta Thorsheim Iopt Norge - Flere datoer kommer

Ewelyn Hysing-Olsen


Informasjon om eventet

23-4-2021 11:00
30 time og 50 minutter – 5.880 kr.
Håkonshellaveien 205, Bergen, 5174, Norge Meld deg på her og betal Se profil

IoPT Videreutdanning med Marta Thorsheim Iopt Norge - Flere datoer kommer

Videreutdanning - modul 1 med Marta Thorsheim i Bergen starter 23-26 april 2021 - fortløpende påmelding. 12 moduler a 4 dager - fredag kl 11 - mandag kl 16. Datoer for de andre modulene vil komme innen kort tid. Pris: 5880,- som betales pr modul Utdanning hos IoPT Norge 3 årig grunn- og videreutdanning innen traumeteori og - terapi - tilsammen 530 timer 160 timer Traume grunnutdanning - innføring i teori og metode 370 timer Traume videreutdanning - fordypning innen teori og metode • hvorav 40 timer veiledning • fordypningsoppgave er innen 40 sider - og klinisk rettet - dvs den er innen klientarbeid • - på nivå med 60 studiepoeng Beskrivelse av utdanningen: Traume videreutdanningen gir en grundig innsikt i og forståelse for moderne traumeteori og -behandling, for voksne, ungdom og barn/familier. Det undervises i hvordan traumer påvirker både kroppens og psyken utvikling og vekst, samt traumetypene, deres karakteristikker samt hvordan man arbeider med avspaltinger etter traumatisering. • Forebygging, behandling og veien ut av traumatiske belastninger, som for eksempel relasjons belastninger, i og utenfor familien, seksuelle overgrep, vold og tilsynelatende mindre hendelser som over tid er stressende og fører til traumatisering. • Integrert traume- , utviklings- og tilknytningspsykologi. • Utviklingstraumer, kompleks traumatisering og andre traumatiserende belastninger. • Konsekvensene av traumatisk stress, forebygging og reparasjon. Inkludert ”Helpers fatique” • Konsekvenser for helse, barnehage, skole og rusbehandling. • Traumebasert omsorg. Traumeinformert veiledning. Undervisningen er lagt opp som helgesamlinger, kan kombineres med full jobb og er åpen for: 1. alle som har fullført IoPT grunnutdanning (se under menyen grunnutdanning på iopt.no) 2. og/eller noen moduler i grunnutdanning IoPT/eller helge kurs på instituttet eller andre steder OG har utdanning og praksis innen helsefag, sosialfag, pedagogikk, psykologi eller lignende. • Utdanning og selvutvikling i fast gruppe. •Gir rett til tittelen Registrert Traumeterapeut IoPT* ved fullført utdanning. • 12 moduler á 4 dager. • Påmelding skjer fortløpende Studiet søkes godkjent hos Norsk Psykologforening som vedlikeholdsaktivitet for norske psykologer. * Vårt Institutt er det eneste som oppfyller kravene til utdanning fra Norsk Traumeterapeutforening. Når du har fullført utdanningen kan du søke medlemskap i Norsk Traumeterapeutforening og få tittelen Registrert Traumeterapeut ved registrering i alternativregisteret. Les tilbakemeldinger fra tidligere studenter Teori og metode Studieprogrammet bygger på Prof. Franz Rupperts teoretiske og praktiske rammeverk innen IoPT- Identitets orientert Psykotrauma teori og – terapi. Litteraturliste sendes i god tid før oppstart. Undervisningen er på norsk. På bakgrunn av etablerte traumeteorier og egen forskning, samt gjennom mange terapeutiske prosesser med kvinner og menn i mange land, både individuelt og i gruppesammenheng, har Prof. Franz Ruppert utviklet det teoretiske rammeverket innen Identitetsorientert psykotraumeteori- og terapi, IoPT. Dette rammeverket er basert på flere teoretiske grunnsteiner og én praktisk metode: Den menneskelige psyken, Identitet, kjærlighet, seksualitet, offer-overgriper-dynamikker og Intensjonsmetoden. Mer om teori og metode Hovedtemaene for utdannelsen Modulene består av undervisning, refleksjon og diskusjon av teori samt praktisk arbeid iht. deltagernes intensjoner. Hver deltaker får minst ett praktisk arbeid per modul. I Oslo er Marta Thorsheim lærer på alle modulene og IoPT Traumterapeut og veileder Lisa Helsinghof med-lærer. Gruppen i Oslo deles noen ganger for at hver og en student skal få så mye praksis som mulig i å stå i resonans; i tillegg til egen prosess. Marta Thorsheim er også hovedlærer på utdanningene i Bergen, Tromsø, Bodø og Stavanger; og her holdes noen av modulene av instituttets IoPT lærere. Foredragene for hver modul er fra instituttet og er de samme alle steder videreutdanningen tilbys. Alle utdanningene har i tillegg til lærer, også veiledere som hjelpelærer på alle modulene. Fra og med modul syv får alle mulighet til å praktisere Intensjonsmetoden under veiledning. • Psyken, og hva Psykotraume betyr. Definisjon av grunnbegrepet, psykens funksjon, psyken som et firegenerasjonsfenomen, sammenhengen med immun- og hormonsystemet, hjernen, muskler og organer. • Intensjonsmetoden – og IoPT – i traumebehandling, i veiledning og i samtale. • Metode, teknikk og fremgangsmåte i individuell behandling i gruppe med resonansgviere, i en-til-en-setting med klient-terapeut og i samtale. • Tidlige traumer. Identitet, identifisering og tilleggsidentiteter samt identitetstraume. Identitetsutvikling, utvikling av Jeg, Selvet og viljen. Vi ser på traumer i svangerskapet og traumer under og etter fødselen. Vi diskuterer og vurderer likheter og forskjeller med basis i erkjennelsene/kunnskapen fra pre-, peri- og postnatal psykologi. Vi blir kjent med hvordan IoPT kan være forebyggende under graviditeten, og hvordan man nå har en økt bevissthet rundt identitetsbygging og tilknytningen mor-barn. Filmen INUTERO med norsk undertekst vises og diskuteres. • Kjærlighet, tilknytning og kjærlighetstraume. Hva er kjærlighet? Hvordan kunne motta og gi kjærlighet? Hva er tilknytning? Kjærlighetstraume som del av kompleks traumatisering. Forståelse og forebygging av ”Helpers fatigue”. • Seksualitet og traumatisering av seksualiteten. Hva er sunn seksualitet? Hva er usunn seksualitet? Seksuel traumatisering av barn, ungdom og incest, dets følger, forebygging og bearbeiding. • Parforhold og andre relasjoner. Hvem er jeg? Hvem er jeg i relasjonen? Blant familie, venner, arbeidskollegaer? Hvem er jeg i parforholdet? Hva styrker og hva hindrer gode parforhold? Hvordan arbeide med parforhold? • Offer – overgriper og offer-overgriper-innviklinger. Definisjon av overgriper og offer, å være offer og offerholdninger, å være overgriper og overgriperholdninger, avsporing/villspor og utveier fra overgriper-offer-spaltinger. Også innen barnehage og skole. • Traumer fra egne handlinger. Hvordan vi ender opp som overgripere mot oss selv og andre. Og hvordan vi slik traumatiserer oss selv. Og veien ut. • Hvem er Jeg i et traumatiserende samfunn? Hvordan holde kontakten med sunt Jeg og egen vilje i et traumatiserende samfunn. • Symptomer eller traumer: Sunnhet, sykdom og psykotraumer. Hva gjør oss syke og hva gjør oss friske? Traumer som utgangspunkt for flerfoldige kroppslige og fysiske symptomer. • Presentasjon av prosjektoppgavene. Prosjektoppgave med klienter eller med utgangspunkt i egen arbeidsplass er obligatorisk for å få tittelen registrert traumeterapeut. Ellers er det valgfritt.

Meld deg på her og betal

Del dette med venner og nettverk

;

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer