Vi du gå i gruppeterapi? Oppstart 12.10.2021

Skrevet d. 8-9-2021 14:08:36 af Kristin Borge-Hansen - Psykoterapeut, Parterapeut, Coach

Hva vil det si å gå i gruppeterapi?

I gruppeterapi kan du få støtte fra andre som kan hjelpe deg til å ikke oppleve å være så alene med følelsene dine i den livssituasjonen du står i. I gruppeterapi får du støtte både fra deltakerne og selvsagt fra terapeuten. Gruppeterapi kan bidra til å forstå mer av dine egne reaksjoner i møte med andre. Gjennom å dele erfaringer med gruppedeltakerne kan du oppleve å få støtte og høre andres erfaringer. Ved å snakke og utforske sammen kan det hjelpe deg å forstå deg selv bedre og få det lettere i møte med andre.

Gruppeterapien kan hjelpe deg å bedre mestre møter med andre og kan bidra til å øke din livskvalitet. Jeg som terapeut vil være der og støtte deg underveis.


Hvem passer gruppen for?

Dette er for deg som ønsker å utforske og erfare sammen med andre.

• Kjenner du deg alene med dine erfaringer?

• Ønsker du å utforske dine reaksjoner og handlingsmønstre i et trygt fellesskap?

• Kanskje du lett havner i faste reaksjonsmønstre i møte med andre.

• Eller opplever du det vanskelig eller smertefullt å være i nære relasjoner?

Da er du ikke alene, i gruppeterapi kan du ta opp slike tema. Det legges vekt på gjensidig tillit og fortrolighet.


Taushetsplikt

Gruppen har fokus på å skape et klima som føles trygt og ivaretakende. Gruppeterapeuten har juridisk taushetsplikt. Medlemmene i gruppen har også taushetsplikt overfor de opplysninger de får tilgang til i gruppen. Denne gruppen vil ha maks 8 deltakere, noe som gjør det mer oversiktelig. Gruppeterapeuten følger gruppen og deltakerne tett.


Oppstart av gruppeterapi 12.10.2021

Tid: Tirsdager kl 9-12 à 6 ganger

Datoer: 12.10 / 19.10 / 26.10 / 02.11 / 09.11 / 16.11

Sted: Nobelsgate 16 A, 0268 Oslo

Pris for 6 ganger: NOK 3600 - Visa eller Vippsnr: 555789


Påmelding - ta kontakt


Velkommen!Varm hilsen fra 


Kristin Borge-Hansen

Gestaltterapeut, coach & veileder

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.