Vi du begynne i gruppeterapi!

Skrevet d. 6-1-2022 11:27:54 af Kristin Borge-Hansen - Psykoterapeut, Parterapeut, Coach

Hva hjelper gruppeterapi for?

Gruppeterapi kan hjelpe deg til å forstå mer av dine egne reaksjoner i møte med andre. Gjennom å dele erfaringer med gruppedeltakerne kan du oppleve å få støtte og høre andres erfaringer. Her kan du få støtte fra de andre i gruppa og kanskje du ikke vil føle at du ikke står alene med følelsene dine. Du kan snakke med de andre gruppemedlemmene om din livssituasjon og de utfordringer du opplever du har. I gruppeterapi får du selvsagt støtte fra terapeuten, men også deltakerne. Ved å snakke og utforske sammen med de andre deltakerne kan det hjelpe deg til å forstå deg selv bedre også i møte med andre mennesker. Gruppeterapien kan hjelpe deg til bedre å mestre møter med andre og øke din livskvalitet. Jeg som terapeut vil være der og støtte deg underveis.


Hvem passer gruppen for?

Dette er for deg som ønsker å utforske og erfare sammen med andre bla. følgende spørsmål:

• Kjenner du deg alene med dine erfaringer?

• Ønsker du å utforske dine reaksjoner og handlingsmønstre i et trygt fellesskap?

• Havner du lett i faste reaksjonsmønstre i møte med andre og ønsker å gjøre noe med det?

• Opplever du det vanskelig eller smertefullt å være i nære relasjoner?

Da er du ikke alene, i gruppeterapi kan du ta opp slike og andre tema. Det legges vekt på gjensidig tillit og fortrolighet.

Taushetsplikt!

Gruppen har fokus på å skape et klima som føles trygt og ivaretakende. Gruppeterapeuten har juridisk taushetsplikt.Medlemmene i gruppen har også taushetsplikt overfor de opplysninger de får tilgang til i gruppen. Denne gruppen vil ha maks 8 deltakere. Gruppeterapeuten følger gruppen og deltakerne tett.


Ettermiddag / kveld à 8 ganger 

Sted: Nobelsgate 16 A, 0268 Oslo

Pris for 8 ganger: NOK 4800 - Visa eller Vippsnr: 555789


Send påmelding til Kristin Borge-Hansen


Velkommen til gruppeterapi!

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.