Redd for å bli avslørt!

Skrevet d. 10-8-2021 13:17:55 af Kristin Borge-Hansen - Psykoterapeut, Parterapeut, Coach, Gestaltterapeut

Å være redd for å bli avslørt eller tatt er ikke en helt uvanlig opplevelse. Dette har flere snakket om både i coachingen og terapien.


Det dreier seg om å være god nok. Noe som opptar mange både i arbeidslivet så vel som i privatlivet. Se hva en Professor ved OsloMet skriver om dette: "Skulle jeg gjort én ting annerledes i akademia, er det å bruke mindre tid på å lure på om jeg er god nok" sier professor ved Oslo Met Silje Bringsrud Fekjær til Forskerforum 28. februar 2019. Videre fortsetter artikkelen med å spørre: "Føler du noen ganger at du egentlig ikke har noe å fare med i jobben din, og er redd for å bli «avslørt»? Du er ikke alene. "En stor majoritet …føler at de ikke hører hjemme i jobbene sine, som om de var «bedragere» som kan bli avslørt som falske når som helst" Et annet eksempel er artikkelen til Ingeborg Senneste 18.05.19 i Aftenposten som skrev om sin opplevelse av fenomenet. Se her: «Når blir jeg tatt? Når oppdager de hvor ubrukelig jeg er?.. For under huden ligger angsten. Når ser de den egentlige meg? Når skjønner de at jeg ikke er så flink som de sier?»


Det er slitsom å ha det sånn, men ikke uvanlig. Men det krever mye energi fra den som har det sånn. En energi som kan brukes på andre ting. Og hva kommer det av? I dagens samfunn er det mange forventninger om å være flink. Det er ikke noe nytt! Det deles mange tanker og forventninger om hva andre får til og hvor flinke er. Mange har fantasier og ideer om «de andre» og «alt de får til», uten at de egentlig vet om dette stemmer. Dette kan for mange være energikrevende og ødeleggende for egen livskvalitet.


Kan du gjøre noe med det? Ja, selvfølgelig. Du kan stoppe å ha disse tankene! Likevel er det kanskje ikke bare å gjøre det, eller hva? Det er jo ikke slik at det bare er å stoppe å tenke disse tankene. Det trengs mer bearbeiding.  


Men det kan være vanskelig å bearbeide dette alene. I stedenfor kan det å få støtte fra en terapeut, til å forstå og være sammen med deg i prosessen , my mer virkningsfullt. Terapien kan hjelpe deg å se på hvordan dette kommer opp og undersøke om det isteden kan plasseres der det egentlig hører hjemme, som kanskje er noe fra fortiden og ikke lenger er tema for nåtiden. Ja, for det er mulig å bli kvitt denne opplevelsen av å ikke være bra nok! For ved å bli klar over egne reaksjoner kan du lettere ta bevisste valg. Det kan bidra til at du kan ta mer styring over ditt eget liv. Dette er et eksempel på hvordan terapien er nyttig for mange. 


Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.