Vil du begynne i gruppeterapi?

Skrevet d. 8-9-2022 12:28:54 af Kristin Borge-Hansen - Psykoterapeut, Parterapeut, Coach

Hva hjelper gruppeterapi for?


Gruppeterapi kan hjelpe deg til å forstå mer av dine egne reaksjoner i møte med andre. Gjennom å dele erfaringer med gruppedeltakerne kan du oppleve å få støtte og høre andres erfaringer. Her kan du få støtte fra de andre i gruppa og kanskje du ikke vil føle at du ikke står alene med følelsene dine. Du kan snakke med de andre gruppemedlemmene om din livssituasjon og de utfordringer du opplever du har.


Jeg som terapeut ønsker å støtte deg og de andre deltakerne i gruppa til å utforske og oppdage nye sider ved deg selv i møte med andre. Ved å snakke og utforske sammen med de andre deltakerne kan det hjelpe deg til å forstå deg selv bedre. Gruppeterapien kan hjelpe deg til bedre å mestre kommunikasjonen og møter med andre samt bidra til å øke din egen livskvalitet. Hvordan kommunisere du med andre er det andre måter å møte andre på osv. Jeg som terapeut vil være der og støtte deg underveis i prosessen.


Hvem passer gruppen for?


Dette er for deg som ønsker å utforske og erfare dine reaksjoner sammen med andre. Dette kan omhandle ulike tema som for eksempel; 


  • Å dele tanker, følelser og opplevelser med andre 
  • Utforske egne reaksjoner og handlingsmønstre i et trygt fellesskap
  • Undersøke og øke forståelsen av egne reaksjoner i nære relasjoner, venner og kollegaer
  • Utforske hvordan egen kommunikasjon virker på andre m.m.


Mange erfarer å ha tanker og spørsmål om ulike utfordringer som andre i gruppen kan kjenne seg igjen i.

I gruppeterapi kan du ta opp ulike tema. Det legges vekt på gjensidig tillit og fortrolighet. Gruppen har fokus på å skape et klima som føles trygt og ivaretakende og alle deltakerne har taushetsplikt.


Denne gruppen vil ha maks 8 deltakere. Gruppeterapeuten følger gruppen og deltakerne tett.


Informasjon: 

Tid: Onsdager kl 17:00 - 20:00 à 8 ganger

Sted: Nobelsgate 16 A, 0268 Oslo

Pris: 8 ganger: NOK 4400

Send påmelding til Kristin Borge-Hansen


Velkommen til gruppeterapi!

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.