Skam, sårbarhet og å gjøre feil!

Skrevet d. 19-4-2022 11:50:32 af Kristin Borge-Hansen - Psykoterapeut, Parterapeut, Coach, Gestaltterapeut

Å oppleve å ikke bli tatt imot av omgivelsene enten det er i familien, av kjæresten, venner eller kollegaer er en vond opplevelse. Denne opplevelsen kalles ofte skam. Det dreier seg om opplevelsen av manglende støtte fra omgivelsene.


Opplevelsen av denne utilstrekkelige støtten kan for mange oppleves som om «det må være noe feil med meg» selv om ikke dette stemmer. Det kan gi den skamfulle følelsen av å ikke ha noen verdi, å være avslørt og selvforakt kan oppstå. En slik opplevelse kan være svært smertefull.


Mange gjør alt for å ikke kjenne på denne følelsen, og kanskje tom. isolerer seg fra sosiale sammenhenger. Det er et paradoks at en slik reaksjon på skam ofte er å skjule følelsen, eller å gjemme seg vekk. Nettopp fordi det er det motsatte som løser opp i følelsen. Nemlig å bli tatt imot som den man er, å bli sett, hørt og forstått og føle tilhørighet/være en del av.


Istedenfor å bruke masse energi og krefter på denne skammen kan du isteden snakke om, og sette ord på, hva dette dreier seg om for deg i terapien. I terapien vil jeg møte deg som du er og støtte deg. Sammen kan vi se nærmere på hva denne skammen dreier seg om for deg, og hvordan du kan legge disse energikrevende følelsene og tankene bak deg.


Avtale en time allerede i dag!

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.