Innlegg: Klienthistorie : Direktøren fikk en bedre hverdag - GoMentor

Klienthistorie : Direktøren fikk en bedre hverdag

Skrevet d. 9-4-2018 21:40:51 af Sølvi Salomonsen

Klienthistorie : Direktøren fikk en bedre hverdag

https://pics.gomentor.com/p/id_5381__b_0__ext_png__w_180__sc_1/Solvi_Salomonsen.png

Tom er regiondirektør i et stort internasjonalt selskap. Han har aldri benyttet seg av en coach tidligere, men nå kjente han at han trengte hjelp.  Han fortalte meg at han over en lengre periode hadde jobbet alt for mye. Han sa han kjente behovet for å strukturere arbeidsdagen bedre, og forstå hvordan han kunne prioritere bedre i en hektisk hverdag. Selv om Tom reduserte arbeidstiden og jobbet færre timer, opplevde han et kontinuerlig stress i kroppen og hadde følelsen av å drukne i jobb.  Han sa han trengte hjelp til å finne ut hva han skulle endre på for å oppnå en større indre ro. Legen hadde påvist høyt blodtrykk.


Stress kan beskrives som den tilstanden der vi opplever at krav overstiger, eller nærmer seg nivået for hva vi er i stand til å håndtere. Stress-reaksjoner er normale fysiske responser som settes i gang når vi føler oss truet. Stress er en såkalt fight-or flight respons i kroppen som hjelper oss å overleve.  Langvarig stress kan bl.a. gi infeksjoner på grunn av nedsatt immunsystem, utbrendthet, pustevansker, hodepine, høyt blodtrykk, psykiske lidelser, depresjon og hjertesykdommer.


Sammen utforsket vi Toms arbeidssituasjon. Gjennom strukturert coaching fikk Tom en forståelse av hvor skoen trykket.  For da vi så nærmere på hva han mente med å "drukne i jobb", fortalte han at å håndtere innkomne mail la beslag på for stor del av arbeidsdagen hans i tillegg til mange kvelder.  Han anslo at han mottok rundt hundre mail hver dag. Vi ble enige om å undersøke hva han kunne gjøre med dette.  Tom ble utfordret til å bruke sin kreativitet for å komme med forslag til løsninger.  Ved å la sin kreative problemløserhjerne dvele ved denne utfordringen, fikk han inspirasjon til flere konkrete tiltak til mailreduksjon.  Han innså at majoriteten av innkomne mail var intern kommunikasjon.  Ved å bevisstgjøre sitt eget informasjons- og kontrollbehov så han hvordan han kunne påvirke sine omgivelser.  Etter at han hadde kommunisert dette tydelig i organisasjonen, tok det kort tid før mønsteret endret seg.


Uken etter kunne Tom stolt fortelle meg at han hadde iverksatt en  rekke tiltak som hadde halvert antall innkomne mail.  Ved å gjøre dette grepet som redusert mengden mail så drastisk, hadde han skapt seg en levelig hverdag som førte til redusert stressnivå i kroppen.

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.