Innlegg: Et godt selvbilde forebygger psykisk helse - GoMentor

Et godt selvbilde forebygger psykisk helse

Skrevet d. 19-7-2018 11:41 af Wenche Jo Hoem - Coach, Veileder, Kroppsterapeut

Grunnmuren i et menneskes liv bygges de første barneårene. 

Sunne barn er  naturlig tilstede i øyeblikket, men vår oppdragelse tar dem bort fra denne tilstanden  og inn i handlinger som er målrettet.  Ut av kroppen og inn i hodet.  Forventninger om at barnet  må  prestere og konkurrere er ofte forventninger de blir stilt overfor.  

Et godt selvbilde er nært knyttet til selvinnsikten, og er det bilde du har av deg selv.  Et bilde av at du er god nok som du er at du stoler på tanker og meninger  selv om andre mener noe annet.  Selvfølelsen er den følelsen du har om deg selv. 

Dårlig selvbilde

Du føler deg mindreverdig og utrygg i møte med andre. Du har  tanker om  at du ikke er god nok, pen nok eller morsom nok. Det er skamfullt å ta plass, ha egne behov og det er enklest å trekke seg unna eller skjule den usikkerheten du bærer på.

Et dårlig selvbilde kan også ligge til grunn ved at du er selvhevdende og tar mye plass.

Barns gode  selvfølelse

Å styrke barnets selvfølelse gir barnet bedre motstand til å stå i mot press utenfra slik at de kan stole på egne valg.  Barnet slipper å være avhengig av andres gunst eller "likes" for å føle seg god nok.  Et barn med god selvfølelse er trygg, sterk, og stort sett fornøyd.

Barns dårlige selvfølelse

Et barn med dårlig selvfølelse kan kjennetegnes ved  at det er utrygg, sinna, har søvnproblemer og har problemer sosialt.

Psykiater Finn Skårderud sier han aldri har møtt en person med nervøse spiseforstyrrelser som samtidig har god selvfølelse. Han mener at lav selvfølelse utgjør en grobunn for å utvikle spiseforstyrrelser og andre typer tvangspreget atferd.

Ta barnets på alvor


Selvfølelsen styrkes ved at foreldre eller andre som står barnet nært, tar barnets behov og følelser på alvor for slik får barnet gradvis tak i sin egen selvfølelse.  Det er viktig at barn lærer så tidlig som mulig at de er gode nok slik de er og at det ikke er det de gjør som bør vektlegges mest.  Å vise interesse for barnet uten at de nødvendigvis presterer noe, styrker selvfølelsen deres.


Når barnet er sint, redd, sliten, trenger de kloke og trygge voksne som er der for barnet. De trenger også voksne som er der når de er glade, ivrige og  mestrer noe.

Voksne som anerkjenner og gleder seg med barnet bidrar til at de utvikler følelsen av  å være med i et fellesskap.

God selvfølelse er psykens immunforsvar, den øker motstandskraften – hjelper deg å takle motgang og den leder deg i retning av lykke og til den beste utgaven av deg selv. Og det er aldri for sent å styrke selvbildet sitt.


 


 

 

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer