Innlegg: Et godt selvbilde forebygger psykisk helse - GoMentor

Et godt selvbilde forebygger psykisk helse

Skrevet d. 19-7-2018 11:41 af Wenche J Hoem

Et godt selvbilde forebygger psykisk helse

https://pics.gomentor.com/p/id_9512__b_0__ext_jpeg__w_180__sc_1/28577598_817263555148931_2536996957363123463_n.jpg

Et godt selvbildeer nært knyttet til selvinnsikten og det er det bilde jeg har av meg selv.  Å ha en god selvfølelseer den følelsen jeg har om meg selv. Jeg føler meg like verdifull som andre, syns jeg er god nok som jeg er og stoler på egne meninger selv om noen andre mener noe annet.

En dårlig selvfølelse er å føle seg mindreverdig og utrygg i møte med andre. Tanker som kverner rundt om å ikke være god nok, pen nok eller morsom nok  er krevende og vondt.  Det blir skamfullt å ta plass, ha egne behov og vi trekker oss unna eller prøver å skjule usikkerheten på ulike måter. Det kan være ved å være selvhevdende og ta mye plass.

Barnets selvfølelse

Å styrke barnet selvfølelse gir barnet bedre motstand til å stå i mot press utenfra og kan stole på egne valg.   Barnet er i sin egen kraft og slipper å være avhengig av andres gunst eller "likes" for å føle seg god nok.

Et barn med god selvfølelse er trygg, sterk, og stort sett fornøyd. Et barn med dårlig selvfølelse kan kjennetegnes med  at det er utrygg, sinna, har søvnproblemer og problemer sosialt.

Det er en klar sammenheng med lav selvfølelse,  en rekke psykiske problemer og tvangspreget atferd. Psykiater Finn Skårderudsier han aldri har møtt en person med nervøse spiseforstyrrelser som samtidig har god selvfølelse. Han mener at lav selvfølelse utgjør en grobunn for å utvikle spiseforstyrrelser og andre typer tvangspreget atferd.

Hvordan styrkes selvfølelsen til barn ?

Selvfølelsen styrkes ved at foreldre eller andre som står barnet nært, tar barnets behov og følelser på alvor.  Slik får barnet gradvis tak i sin egen selvfølelse. Det er viktig at barn lærer så tidlig som mulig at de er gode nok slik de er.

Når barnet er sint, redd, sliten, trenger de kloke og trygge voksne som er der for barnet. De trenger også voksne som er der når de er glade, ivrige og  mestrer noe. Voksne som anerkjenner og gleder seg med barnet bidrar til  at de utvikler følelsen av  å være med i et fellesskap.

Å vise interesse for barnet uten at de nødvendigvis presterer noe, styrker selvfølelsen deres.

Sunne barn er tilstede i øyeblikket, men vår oppdragelse tar dem bort fra denne tilstanden  og inn i handlinger som er målrettet. De må være flinke, prestere og konkurrere, ut av kroppen og inn i hodet. Blir avstanden for stor mellom hode og kropp blir vi syke, nevrotiske, stresset og ufrie.  

Grunnmuren i et menneskes liv bygges de første barneårene og den er med oss gjennom livet.  Dessverre er det mange voksne som ikke har lært egne behov og følelser å kjenne men det er aldri for sent for selvfølelsen kan vi  utvikle gjennom hele livet. 

God selvfølelse er psykens immunforsvar, den øker motstandskraften – hjelper oss til å takle motgang og den leder oss i retning av lykke og til å bli den beste utgaven av oss selv.

 

 

    Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.