Innlegg: Et godt selvbilde forebygger psykisk helse - GoMentor

Et godt selvbilde forebygger psykisk helse

Skrevet d. 19-7-2018 11:41 af Wenche J Hoem

Et godt selvbilde er nært knyttet til selvinnsikten, og er det bilde vi  har av oss selv. Et bilde av at vi er god nok som vi er. Stoler på tanker og meninger  selv om noen andre mener noe annet. Selvfølelsen er de følelsene jeg har om meg selv. 

 Ett dårlig selvbilde er å føle seg mindreverdig og utrygg i møte med andre.  Å ha tanker om  ikke å være god nok, pen nok eller morsom nok  er krevende og vondt.  Det blir skamfullt å ta plass, ha egne behov og det er enklest å trekke seg unna elle skjule usikkerheten på andre måter. Det kan også ved å være selvhevdende og ta mye plass.

Barnets selvfølelse

Å styrke barnets selvfølelse gir barnet bedre motstand til å stå i mot press utenfra slik at de kan stole på egne valg.   Barnet er i sin egen kraft og slipper å være avhengig av andres gunst eller "likes" for å føle seg god nok. Tenker at det er noe av det viktigste vi støtter barna på.

Et barn med god selvfølelse er trygg, sterk, og stort sett fornøyd. Et barn med dårlig selvfølelse kan kjennetegnes med  at det er utrygg, sinna, har søvnproblemer og problemer sosialt.

Det er en klar sammenheng med lav selvfølelse,  en rekke psykiske problemer og tvangspreget atferd. Psykiater Finn Skårderud sier han aldri har møtt en person med nervøse spiseforstyrrelser som samtidig har god selvfølelse. Han mener at lav selvfølelse utgjør en grobunn for å utvikle spiseforstyrrelser og andre typer tvangspreget atferd.

Hvordan styrkes selvfølelsen til barn ?

Selvfølelsen styrkes ved at foreldre eller andre som står barnet nært, tar barnets behov og følelser på alvor.  Slik får barnet gradvis tak i sin egen selvfølelse. Det er viktig at barn lærer så tidlig som mulig at de er gode nok slik de er.

Når barnet er sint, redd, sliten, trenger de kloke og trygge voksne som er der for barnet. De trenger også voksne som er der når de er glade, ivrige og  mestrer noe. Voksne som anerkjenner og gleder seg med barnet bidrar til  at de utvikler følelsen av  å være med i et fellesskap.

Å vise interesse for barnet uten at de nødvendigvis presterer noe, styrker selvfølelsen deres.

Sunne barn er tilstede i øyeblikket, men vår oppdragelse tar dem bort fra denne tilstanden  og inn i handlinger som er målrettet. De må være flinke, prestere og konkurrere, ut av kroppen og inn i hodet. Blir avstanden for stor mellom hode og kropp blir vi syke, nevrotiske, stresset og ufrie.  

Grunnmuren i et menneskes liv bygges de første barneårene og den er med oss gjennom livet.  Dessverre er det mange voksne som ikke har lært egne behov og følelser å kjenne og det er aldri for sent for selvfølelsen kan utvikles gjennom hele livet. 

God selvfølelse er psykens immunforsvar, den øker motstandskraften – hjelper oss til å takle motgang og den leder oss i retning av lykke og til å bli den beste utgaven av oss selv.

 

 

;

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.

Denne siden tar i bruk informasjonskapsler for å sikre deg en god brukeropplevelse på hjemmesiden vår. Les mer