Å ta en avgjørelse, hva betyr det egentlig?

Skrevet d. 3-8-2017 00:33:17 af Marit Stormark

"It is your decisions and not your conditions, that determine your destiny" (Tony Robbins)

Første gang jeg leste dette sitatet, måtte jeg spørre meg selv hvilke avgjørelser jeg har tatt som har hatt innvirkning på mitt liv. Da jeg for en del år siden opplevde å miste jobben, fikk jeg tilbud om enten å bli flyttet til en annen jobb eller gå over i yrkesrettet attføring. Ingen av delene fristet og jeg bestemte meg for å ta ansvar selv for min vei videre.

Jeg forstod ikke da hvor kraftfull en avgjørelse er. Ved ettertanke og refleksjon er det mange episoder fra livet, der jeg tok avgjørelser om hva jeg ville gjøre. Når jeg ser tilbake, og vet hva mine avgjørelser har gjort med livet mitt, forstod jeg betydningen. En kollega gav meg en gang en bok som heter "Din tanke er din skjebne."  

En avgjørelse starter med en tanke, en vurdering for og i mot, og til slutt en avgjørelse. Du former din skjebne. Det handler om bevisstgjøring og om å sette seg i førersetet i eget liv. Dette korte sitatet ble en bevisstgjøring for meg.

Hva med deg, hvor bevisst er du på dine valg? 

Synes du det er vanskelig å ta et valg? 


Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.